SecurityWorldMarket

2023-11-27

Amidos kvartalsrapport: Stark tillväxt men försämrad lönsamhet

Amido, som erbjuder en plattform för att administrera passersystem, har presenterat sin delårsrapport för perioden juli – september 2023. Den visar på en ökad omsättning med 42 procent i jämförelse med samma period föregående år (angiven inom parantes nedan).

Periodens intäkter uppgick till 9,9 (7,4) miljoner kronor (7,4) och nettoomsättning landade på 6,8 (4,8) miljoner kronor. Periodens EBITDA uppgick till –1,2 (0,3) miljoner kronor och resultatet före skatt uppgick till –2,9 (-1,3) miljoner kronor.

I en kommentar till rapporten betonar Amidos nytillträdda vd Patrik Simson att Sverige ligger i framkant inom utveckling av passersystem och inte minst accesshantering där han menar att Amido intagit en marknadsledande position. Han framhåller naturligtvis också den starka tillväxten.

– Med den tillväxt vi haft under året ligger vi efter stängning av det tredje kvartalet redan nära inpå den totala omsättningen för helåret 2022. Även kostnadssidan ökade på grund av de åtgärder bolaget vidtagit med en betydande omstrukturering för att rusta bolaget för en lönsam tillväxt, säger Patrik Simson.

Digitaliseringstrenden är motorn

Patrik Simson menar också att digitaliseringen i fastighetsbranschen talar för Amido och nämner ett större avtal som slöts efter kvartalets utgång med ett privatägt bostadsbolag inom flerbostadshus med ett ordervärde om cirka 4 miljoner kronor.

– Det finns idag en positiv rörelse inom fastighetsbranschen för digitalisering och här ligger Amido i framkant, väl rustade att med bolagets produktportfölj fylla det behov som uttrycks. Ovan nämnda avtal vittnar om behovet av digitalisering och Amidos förmåga att möta det behovet.

Tror på export

Patrik Simson ser positivt på tillväxtpotentialen på hemmamarknaden som är i företagets fokus, men han ser även stora möjligheter till fortsatt tillväxt på andra marknader.

– Med den kunskap och erfarenhet som finns i Amido kommer vi att fortsätta utveckla vårt erbjudande med ambitionen att växa bolaget såväl på hemmamarknaden som internationellt. Som en del i vår tillväxtstrategi flyttade vi i början av oktober till nya och större lokaler i Göteborg. Här kommer vi kunna växa tillsammans med partners och kunder.Leverantörer
Till toppen av sidan