SecurityWorldMarket

2023-11-16

Amido tecknar avtal med Degerforsbyggen

Amido AB har tecknat avtal med Degerforsbyggen AB avseende Alliera, en plattform för passersystem och accesshantering. Avtalet löper över tre år och är värt cirka 500 000 kronor.

Degerforsbyggen AB är ett helägt bostadsföretag till Degerfors kommun som äger bostäder, servicehus, kontors- och affärslokaler. Deras fastighetsbestånd innefattar 835 lägenheter och 113 lokaler. Amidos avtal med Degerforsbyggen innefattar samtliga fastigheter.

– Med Alliera som plattform säkerställer Degerforsbyggen en enkel och smidig hantering för passersystem och accesshantering när de fortsätter sin resa att digitalisera kommunens fastigheter. Att erhålla Degerforsbyggens förtroende är givetvis något vi är väldigt glada och stolta över samtidigt som det är ett kvitto på att vi gör rätt saker för våra kunder, säger Patrik Simson, vd Amido.

– Degerforsbyggen har valt Amidos tjänst Alliera för hantering av passersystemen i kommunens fastigheter och bostäder. Detta kommer att förenkla för oss och vi får en enhetlig administrativ plattform för accesser. Vi kommer också att ansluta till Opna för effektivare hantering av våra entreprenörers tillträde till våra fastigheter och lokaler, säger Sofie Martin, Ekonomi- och administrativ chef på Degerforsbyggen.Leverantörer
Till toppen av sidan