SecurityWorldMarket

2024-02-14

Amido i nytt avtal med Lundbergs Fastigheter om Smart Passage

Amido har ingått avtal med Lundbergs Fastigheter gällande Smart Passage, det digitala system som automatiskt ger ambulans och Räddningstjänsten tillfällig behörighet till en fastighet vid utryckning.

Lundbergs Fastigheter är en av Sveriges stora privata fastighetsägare med ett fastighetsvärde om cirka 28 mdkr. Bolaget har verksamhet i tio städer i Sverige, från Stockholm i öst till Göteborg i väst. Fastighetsbeståndet utgörs av cirka en miljon kvadratmeter uthyrningsbar yta fördelade på 130 fastigheter. Arean består till cirka 50 procent av bostäder, resterande yta upptas av kommersiella lokaler som mestadels avser kontor och handel.

Partnerskapet med Amido innebär ökad trygghet och säkerhet för Lundbergs samtliga bostadshyresgäster, enligt Johan Ladenberg, vd för Lundbergs Fastigheter.

– Att medverka till att våra hyresgäster har en boendemiljö som präglas av trygghet och säkerhet är en självklarhet för oss som fastighetsägare, säger han.

Smart Passage är utvecklat och framtaget av SOS Alarm tillsammans med Amido och Swedlock, och innebär att ambulanser och Räddningstjänstens fordon är utrustade med teknik som möjliggör digital inpassering till en fastighet som är uppkopplad mot tjänsten vid ett SOS-alarm. Tjänsten kan enkelt integreras med befintliga låssystem och ersätter traditionell nyckelhantering.

– Med Smart Passage ökar vi tryggheten för människor samtidigt som vi effektiviserar samhällets hjälpresurser genom digitalisering. Lundbergs Fastigheter är en ledande aktör inom fastighetsbranschen som aktivt tar ansvar för denna positiva utveckling, och vi ser därför fram emot ett fortsatt framgångsrikt samarbete, kommenterar Patrik Simson, vd Amido.Leverantörer
Till toppen av sidan