SecurityWorldMarket

2023-11-26

Nästan 90 procent har implementerat zero trust

Enligt rapporten minskar sannolikheten för att utsättas för ransomware med cirka 11 procent om man har implementerat identitetspelaren.

Nära 9 av 10 av alla organisationer har börjat tillämpa säkerhetsmodellen zero-trust. Dock finns det många som har mycket jobb att göra, visar en rapport från Cisco.

Rapporten baseras på en undersökning med 4 700 globala informationssäkerhetsexperter. 86,5 procent har börjat implementera någon aspekt av zero-trust-modellen.

Mognadsgraden mäts och baserat på fyra pelare: identitet, som inkluderar multifaktorautentisering (MFA), enhet, vilket inkluderar kontinuerlig validering av användarnas enheter, nätverk och arbetsbelastning, vilket inkluderar nätverksdetektering och respons samt mikrosegmentering, och slutligen automatisering och orkestrering, vilket inkluderar säkerhetsorkestrering och automatiserad respons (SOAR), skriver Computer Sweden.

Enligt rapporten minskar sannolikheten för att utsättas för ransomware med cirka 11 procent om man har implementerat identitetspelaren.

Endast 2 procent av de tillfrågade i undersökningen har implementerat alla pelarna.Leverantörer
Till toppen av sidan