SecurityWorldMarket

2022-08-08

VMS-marknaden förväntas växa med 23 procent fram till 2027

Med sin starka tillväxt är Nordamerika, det vill säga USA och Kanada, den mest lukrativa marknaden för leverantörer av videohanteringmjukvara.

Enligt en ny rapport från marknadsundersökningsföretaget Marketsandmarkets förväntas den globala marknaden för VMS (Video Management Software / videohanteringsmjukvara), att växa från 10,9 miljarder USD 2022 till 31,0 miljarder USD 2027. Detta baserat på en genomsnittlig årlig tillväxt på 23,1 procent under prognosperioden.

Den snabba teknikutvecklingen och efterfrågan på molntjänster har gjort systemen för videoövervakning allt viktigare. Slutanvändarna efterfrågar mer flexibla och intelligenta videolösningar som hjälper dem att samla och använda videodata för mer avancerad analys på ett effektivt sätt.

Detaljhandeln – stark vertikal

Marketsandmarkets framhåller detaljhandeln som ett exempel på en starkt växande vertikal när det gäller användning av de möjligheter som VMS och intelligenta videoövervakningslösningar kan erbjuda för att bidra till högre säkerhet och servicegrad samt effektivare drift. För idag är det ju inte bara för att komma till rätta med stölder och skapa en trygg miljö i butiken eller köpcentrat som videoövervakningsmjukvara används. Genom att integrera POS- och ATM-system med VMS-plattformen kan också högre kvalitetsnivåer i affärsprocessen uppnås, menar Marketsandmarkets. Och för att hantera butiker som är geografiskt utspridda används allt oftare molnbaserade VMS-lösningar.

Nordamerika leder marknaden

Den globala marknaden för videohanteringmjukvara domineras av Nordamerika (USA och Kanada) . Den regionen ligger längst fram när det gäller teknologisk användning och infrastruktur, enligt Marketsandmarkets.

Den växande oron för skyddet av kritisk infrastruktur och nationella gränser har ökat statliga initiativ och investeringar som drivit på tillväxten. de senaste åren. Specifika budgettilldelningar till exempelvis Homeland Security. Med tvingande säkerhetspolicyer förväntas Nordamerika även fortsättningsvis utgöra den mest lukrativa marknaden för VMS.

Terroristhot driver marknaden

Att förhindra våldsbejakande extremism och motverka terrorismrelaterade incidenter i sina respektive länder är något som fått de brottsbekämpande myndigheter i USA och Kanada att ständigt arbeta för ökad säkerhet i infrastruktur-anläggningar.

Nyckelaktörer

Viktiga VMS-leverantörer som Marketsandmarkets nämner i sin rapport är är Bosch, Hanwha Techwin, Honeywell, Schneider, Axis Communications, Johnson Conrols, Hikvision, Netapp, Dahua, Kedacom, Verint, Mindtree, Axxonsoft, Avigilon, Panasonic I-Pro Sensing Solutions, Panopto, Eagle Eye, Rhombus, Sighthound, Camcloud, Pelco, Genetec, Verkada, Milestone Systems, Identiy, March Networks, Indigovision, Qognify, Senstar, Exacq och American Dynamics.


Taggar


Leverantörer
Till toppen av sidan