SecurityWorldMarket
Annons

Gör stationer säkra och trevliga igen

Hoofddorp, the Netherlands

På den gamla goda tiden var tågstationer livliga platser med bärare som sprang fram och tillbaka med bagagekärror. Där fanns fina damer med handmuffar och små hundar, och herrar med filthattar. En sak som inte borde höra hemma i den här bilden är bomber, vandalism eller droghandel. I takt med att resandet har utvecklats har riskerna i samband med detta också ökat, och tågoperatörerna letar därmed i allt större utsträckning efter innovativa sätt att skydda människorna på en fullpackad station.

Övervakning har använts på stationer sedan 1975 (det första kända exemplet i Storbritannien), men idag innebär detta så mycket mer tack vare innovativa företag som branschledande Hikvision. Stationer är komplexa platser, där ett stort antal människor rör sig, och det finns flera områden att övervaka – från plattform och spår till gångtunnlar under mark och parkeringsplatser. För att kunna tillgodose behoven för alla dessa olika utrymmen krävs en flexibel och integrerad lösning.

Till att börja med har vi den revolutionerande användningen av s.k. Deep Learning (eller AI) med personräkning och kameror med ansiktsigenkänning. Deep Intelligence, eller Deep Learning, kommer att utgöra en viktig grund i säkerhetsbranschen. Teknik som kan ”lära sig” saker kommer att bli allt vanligare och allt mer kraftfull. Den här trenden kommer att innebära en heltäckande förstärkning av det så viktiga säkerhetsarbetet. I en miljö som hela tiden förändras blir Hikvisions DeepinView-kameror och DeepinMind NVR-enheter föregångare som gör osynlig information synlig för användarna så att den sedan kan användas för att göra nytta.

Tekniken gör det möjligt för stationsoperatören att se hur många som rör sig genom stationerna och kan förmedla information som underlättar säkerhetsbeslut, till exempel öppna eller stänga grindar och på så sätt styra passagerarflödet. Ansiktsigenkänning kan användas för att identifiera välkända brottslingar eller till och med för att hitta enskilda personer som utgör ett känt säkerhetshot.

Smarta kameror kan varna operatören när vissa företeelser detekteras, till exempel kvarlämnat bagage. Detta kan vara avgörande för att hantera potentiella bombhot. De kan även varna för individer som agerar märkligt med hjälp av beteendeövervakning. Ett exempel på detta är kvardröjningsfiltret: Kameran fokuserar på ett målobjekt, spårar det och känner automatiskt av hur det rör sig. Om ett förhandsdefinierat värde överskrids genereras en varning. Tekniken kan även användas för att varna om någon ramlar.

På stationer finns det ofta grindar med passerkontroll. De används för att skydda intäkterna, men även för att ge extra säkerhet och kontrollera personflödet. Vid en eventuell nödsituation kan de ”låsas”, till exempel för att skydda människor från potentiell fara. Hikvision kan leverera den här typen av grindar, med kortbaserad passage, eller till och med passage via ansiktsigenkänning. Detta är användbart när till exempel personal ska passera.

Men det är ju tråkigt om allting bara ska handla om att skydda mot hot. Det är även positivt att kunna blicka framåt och förbättra en situation. Funktioner som ködetektering kan ge passagerarna en bättre upplevelse på stationen. Om kameran registrerar att det står ett visst antal personer vid en biljettlucka kan en varning genereras så att operatören kan öppna flera kassor. Just köer kan vara ett stort problem, både för resenärer som får vänta onödigt länge och för stationsmedarbetarna som blir stressade när de ska försöka få köerna att bli kortare. Det finns även ett antal fördelar med smarta kameror för detaljhandeln, som är en allt större del av upplevelsen på en större station.

Det verkliga värdet ligger dock i integrationen av de olika teknikerna. På de flesta stationer finns i dag någon form av säkerhetscenter där all information från kamerorna samlas. Det innebär att det blir möjligt att fatta beslut med ett komplett underlag. Hikvision är stolta över sitt arbete med att designa produkter som både är integrerade och smarta, och samarbetar med olika partners för att få lösningarna att fungera problemfritt och effektivt – och erbjuda en rad ytterligare fördelar. Med hjälp av de här teknikerna kan stationsoperatörerna gå från att enbart skydda passagerarna till att erbjuda en bättre reseupplevelse som är lika trevlig som säker.

I praktiken

Hikvision har arbetat med övervakningslösningarna på pendeltågsstationerna i Frankfurt. Projektet gick ut på att utveckla en säkerhetslösning som uppgradering av det befintliga analoga övervakningssystemet för att kunna tillgodose behovet av högre bildkvalitet och fjärrövervakning bättre och mer exakt, i synnerhet i nödsituationer. Detta gjordes med Hikvisions produkter, både när det gällde själva utformningen och installationen av IP-kameror utomhus.

Ett annat exempel är tågstationen Nuremberg i Tyskland som utrustades med Hikvisions vandalresistenta domekameror med 1,3 MP för övervakning av 130 000 passagerare varje dag. Kamerorna gjorde det möjligt för stationsledningen att skydda resenärerna och ge dem kontextbaserad information.

Hikvisions teknik har även använts för övervakning ombord på tåg, med säkerhetsprojekt på stadsbussar i kinesiska Ningbo och maglevtågen i Shanghai.


Leverantörer
Till toppen av sidan