SecurityWorldMarket

22.12.2017

Tjenester er nøkkelen til vekst

2017 går mot slutten, et år som har handlet mye om Internet of Things og datasikkerhet, samt de kinesiske selskapenes dominans på videoovervåkingsmarkedet.


Sikkerhetsindustrien står foran mange utfordringer ettersom den i stadig større grad blir en del av IT-industrien. Teknikken må bevege seg mer mot åpne plattformsløsninger. Leverandører som stoler på proprietær teknikk risikerer å tape markedsandeler raskt.

Videoovervåkingssektoren har allerede tatt steget mot et marked basert på åpne plattformer. Den er moden for å møte kravene som det brede IT-markedet stiller. Adgangskontroll-sektoren er på vei men har en lang reise ettersom mange nasjonale markedsledere baserer sitt tilbud på i hovedsak proprietær teknikk.

Etterspørselen etter åpne løsninger åpner derimot opp markedet for multinasjonale selskap og andre leverandører som han tilby det. For det som er helt klart er at framtidens kunder ikke kommer til å ville investere og å låse seg inne med proprietære sikkerhetssystem. Funksjonene, det vil si tjenestene, kommer til å være helt avgjørende for kjøpsbeslutningen.

Markedets krav er dermed tydelig: teknikken er veien til bekvemmelighet, mer kontroll over tilknyttede enheter og kostnadseffektive tjenester som tar TCO (Total Cost of Ownership) og ROI (Return on Investment) til et nytt nivå.

Men med IP-baserte system har sikkerhetsbransjen flere utfordringer. Kompatibiliteten er selvsagt en sådan. En annen er å sikre systemene mot cyberangrep. Nettopp cyberangrep har blitt diskutert mye gjennom det snart gåtte året. Spesielt blant produsenter av videoovervåkingsutstyr, ettersom store nettverksangrep har blitt generert via hackede sikkerhetskamera og NVR-enheter. Det har derfor blitt vanligere at produsenter offentlig kommuniserer de anstrengelser som gjøres for at produktene skal cybersikres bedre. Cybersikkerhet har helt enkelt blitt et konkurransemiddel for produsenter av produkter for fysisk sikkerhet.

En annen utfordring er å skape proaktive sikkerhetsløsninger. Et eksempel er videoanalyse, hvor utviklingen har tatt riktig fart under året. Kunstig intelligens (AI) og Deep Learning (DL) har vært årets buzzwords på alle verdens sikkerhetsmesser. Den primære hensikten med videoanalyse er å gjøre kameraene proaktive slik at de reagerer før noe uønsket rekker å hende eller får full negativ effekt. Så dette er en viktig utvikling av sikkerhetsteknikken.

Det kinesiske selskapet Hikvision har tatt lederposisjonen når det handler om å markedsføre AI og Deep Learning. Som verdens største leverandør av videoovervåkingsutstyr har de alle forutsetninger til å bli en ledende aktør innen videoanalyse. Spesielt ettersom deres hjemmemarked totalt savner lovregulering av bruken av videoanalyse med hensyn til personlig integritet. I tillegg er den største kunden den kinesiske staten, som støtter denne typen av teknikkutvikling. Også Dahua kommer til å bli en sterk aktør når det gjelder videoovervåking med avansert videoanalyse.

De kinesiske selskapenes konkurransekraft bekreftes i IHS Market-rapporten “Physical Security Equipment & Services Report 2016 - 2021”. I denne rapporten anslås det globale markedet for fysisk sikkerhet, det vil si tjenester og produkter basert på elektronisk teknikk (videoovervåking, adgangskontroll og alarm) til 29,2 milliarder dollar i 2016. 29 prosent av denne omsetningen faktureres av kinesiske selskap. I 2021 beregnes den kinesiske andelen å øke til rundt 38 prosent. Veksten drives til en stor del av betydelige investeringer i videoovervåkingsutstyr, et marked hvor Kina stod for 42 prosent i 2016.

Kina kommer ikke til å miste sitt dominante grep som global leverandør av sikkerhetsprodukter. Det gjenstår for europeiske og Nord-amerikanske selskap å fokusere på å utvikle løsninger for teknikkbaserte tjenester som svarer på de utfordringer som dagens IoT-æra representerer. Her ligger tross alt kineserne etter.

Med dette vil jeg ønske alle lesere og annonsører en god avslutning på 2017 samt et riktig godt nytt år.


Leverandører
Tilbake til toppen