SecurityWorldMarket

10.04.2024

Biometri som tjeneste innen helsevesenet, over 10 mrd. kroner innen 2028

Den globale prognosen til 2028 for biometri som en tjeneste i helsesektoren forventes å nå over 11 milliarder innen 2028 fra ca. 4 milliarder kroner i 2023, med en imponerende CAGR på 20,7 % i løpet av prognoseperioden. Dette er ifølge siste informasjon fra spesialistundersøkelsesselskapet Marketsandmarkets.

Sammenslåingen av biometriske data med banebrytende analyser og kunstig intelligens (AI) har dukket opp som en transformativ kraft innen helsesektoren, og har styrket markedsveksten betydelig. Denne synergistiske tilnærmingen gir helseorganisasjoner mulighet til å trekke ut uvurderlig innsikt fra det enorme reservoaret av biometrisk informasjon som de har til rådighet. Denne innsikten baner vei for realisering av personlig medisin, tilrettelegger for skreddersydde behandlinger for pasienter, presis sykdomsforutsigelse og optimalisering av behandlingsstrategier.

Realisering av fordeler gir næring til en økning i etterspørselen
Ettersom helsesektoren i økende grad anerkjenner potensialet i denne kombinasjonen, fortsetter etterspørselen etter biometriske løsninger som integreres sømløst med avanserte analyser og AI å øke, noe som driver markedet fremover og forbedrer kvaliteten på omsorgen som leveres til pasientene. De etiske debattene som omfatter biometri, spesielt bekymringer knyttet til innhenting av informert samtykke for datainnsamling og potensialet for misbruk, har potensial til å skape regulatoriske utfordringer og fremme offentlig skepsis, og utgjøre betydelige hindringer for den uhindrede veksten av biometrimarkedet i helsesektoren.

Nye utviklinger gir økt presisjon
Fremveksten av programvaredrevne biometriske løsninger i markedet er fundamentalt underbygget av deres dynamiske kapasitet til å utnytte den kontinuerlige strømmen av teknologiske innovasjoner. Disse fremskrittene omfatter bemerkelsesverdige forbedringer i presisjonen til ansiktsgjenkjenningsalgoritmer og utviklingen av berøringsfrie autentiseringsmetoder. Ikke bare øker denne utviklingen brukervennligheten til biometriske systemer betydelig, men de gir også et enestående sikkerhetsnivå. Følgelig er spredningen av programvarebaserte biometriske løsninger symbolsk for en bransje som er klar for fortsatt ekspansjon, der tilpasningsevne og teknologisk raffinement er avgjørende for å oppfylle de doble imperativene for forbedret brukeropplevelse og robust sikkerhet i markedslandskapet.

Multimodal biometri danner en hjørnesteinsstrategi
Den strategiske bruken av multimodale biometriske systemer har dukket opp innenfor helsesektoren som en hjørnesteinsstrategi for å styrke sikkerhetstiltak. Disse mangefasetterte løsningene er medvirkende til å regulere tilgang til svært sikre områder, spesielt farmasøytiske lagringsanlegg og kritiske ressurssoner. Ved å integrere multimodal biometri, beskytter helseorganisasjoner effektivt verdifulle eiendeler samtidig som de sikrer streng adgangskontroll, emblematisk for en bransje som er forpliktet til å styrke sikkerhetsinfrastrukturen. Denne samordnede forpliktelsen til økt sikkerhet, preget av strategisk utplassering av multimodale biometriske løsninger, underbygger den pågående vekstbanen til biometrimarkedet for helsevesenet, et vitnesbyrd om sektorens urokkelige dedikasjon til å beskytte sine mest dyrebare ressurser og eiendeler.

Fingeravtrykksløsninger er fortsatt mest populære
Biometriske løsninger for fingeravtrykk har fått betydelig oppmerksomhet i helsesektoren på grunn av deres utpregede kostnadseffektivitet i forhold til alternative biometriske modaliteter. Denne kostnadseffektiviteten appellerer spesielt til helseorganisasjoner som ønsker å optimalisere sine driftsbudsjetter uten å gå på akkord med sikkerhetsstandardene. Ved å gi en fornuftig balanse mellom rimelig og robust autentisering, har fingeravtrykksbiometri dukket opp som et fristende forslag for helsevesenet, som styrker deres adopsjon og driver frem den vedvarende ekspansjonen av biometrimarkedet for helsetjenester. Dette understreker helsesektorens forpliktelse til ressursoptimalisering samtidig som de opprettholder strenge sikkerhetsprotokoller.

Datasikkerhet og personvern
I det moderne landskapet av telehelse og eksterne helsetjenester, er biometriske løsninger avgjørende for å muliggjøre sikker tilgang til kritiske medisinske journaler fra forskjellige geografiske steder. Denne evnen, preget av sin iboende forpliktelse til datasikkerhet, demper bekymringer knyttet til personvern og konfidensialitet. Ettersom levering av helsetjenester i økende grad overskrider tradisjonelle grenser, understreker integreringen av biometrisk autentisering bransjens dedikasjon til å styrke databeskyttelsestiltak. Denne strategiske justeringen styrker utvidelsen av biometrimarkedet for helsevesenet, og betyr dets rolle som en muliggjører for sikre og tilgjengelige helsetjenester på global skala.

Aldrende befolkning
I 2022 hadde eksempelvis Nord-Amerika den største markedsandelen for biometri som en tjeneste i helsesektoren. Det demografiske skiftet mot en aldrende befolkning i regionen har katalysert en økning i etterspørselen etter helsetjenester, og fremhever viktigheten av strømlinjeformet pasientidentifikasjon og grundig journalbehandling. Som svar på dette utviklende helselandskapet, har bruk av avanserte biometriske løsninger dukket opp som et imperativ. Disse løsningene, underbygget av deres kapasitet til å forbedre pasientidentifikasjonsnøyaktigheten og optimalisere håndteringen av helsejournaler, står som et strategisk imperativ innen helsesektoren. Følgelig er deres gjennomgripende integrasjon et symbol på industriens dedikasjon til å effektivt møte de økende helsekravene til en aldrende befolkning, noe som betyr en sentral driver i den vedvarende veksten til biometrimarkedet for helsetjenester.

Nøkkelspillere
Noen av de fremtredende aktørene som opererer innen biometri som en tjeneste i helsesektoren og nevnt i forskningen inkluderer, NEC, Fujitsu, Impriviata, Suprema, Bio-Key International, Thales, Assa Abloy, HID, Cognitec, Hitachi, Idex Biometrics, Spectra Technovision, Aware, Aratek, Nice, Advent, Voice Biometrics og Imageware.Leverandører
Tilbake til toppen