SecurityWorldMarket

09.04.2024

AddSecure utvider ISO 27001-sertifiseringen

Krister Tanneryd, COO AddSecure

AddSecure har kunngjort at selskapet har utvidet omfanget av ISO 27001-sertifiseringen (ISO/IEC 27001:2022) til å omfatte forretningsområdet Smart Alarms-operasjoner over hele Europa, så vel som alle kjernegruppefunksjoner.

Dette kompletterer den eksisterende sertifiseringen av styringssystemene som støtter forretningsområdet Smart Transports virksomhet i Storbritannia og forretningsområdet Smart Mobilitys virksomhet i Nederland.

ISO 27001-sertifiseringen er en internasjonalt anerkjent standard som gir en systematisk tilnærming til håndtering av sensitiv bedriftsinformasjon og sikring av konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet innenfor AddSecures styringssystem. Sertifiseringen er verifisert av en uavhengig tredjepartsrevisor.

Sertifiseringen betyr at sikkerhetskontroller er på plass for å beskytte informasjon mot korrupsjon eller tap. I tillegg etablerer den robuste prosedyrer for å forhindre datasikkerhetsbrudd og tyveri og for å identifisere, kontrollere og administrere risikoer for sikkerheten til informasjonsmidler.

– ISO 27001-sertifiseringen representerer gullstandarden for informasjonssikkerhet og viser at vi tar sikkerhet på største alvor. Det er en bekreftelse på at vi beskytter våre systemer, data og informasjonen vi er betrodd å håndtere fra våre kunder og partnere. Dette er ikke bare en bekreftelse på vår nåværende praksis, men også grunnleggende for å opprettholde kundenes tillit og fortsette å være ledende innen sikkerhet, sier Krister Tånneryd, COO i AddSecure.Leverandører
Tilbake til toppen