SecurityWorldMarket

05-11-2022

Østjyske politifok kan ikke længere udføre kerneopgaver

Foto: Rigspolitiet

Østjyllands Politi er blevet pålagt af Rigsadvokaten at komme til bunds i bunkevis af gamle økosager. Det påvirker alle politifolk i kredsen, da kolleger afgives til opgaven og mangler tid til at lave deres kerneopgaver. – Det går ud over arbejdsglæden, skaber frustrationer, og fremtiden virker udsigtsløs, lyder det fra flere politifolk i Østjylland.

Flere politifolk fra politikredsen er blevet udlånt til en særlig øko-taskforce, som skal komme til bunds i læssevis af gamle sagsbunker med sager om økonomisk kriminalitet.

- Sagerne er over 800 dage gamle. Opgaven kan lyde som en lille ting, men det påvirker hele Østjyllands Politi voldsomt. Alle afdelinger er hårdt ramt, direkte eller indirekte. Det presser kollegerne, og der skal løbes ekstra stærkt for de tilbageværende i eksempelvis beredskabet. Andre afdelinger er så underbemandede, at de ikke kan løse de opgaver, som dagligt kommer ind og bliver til nye bunker, fortæller formand for Østjyllands Politiforening, Anita Frank.

Kollegerne føler sig magtesløse over situationen, som efterhånden har varet det meste af 2022 uden udsigt til forbedringer. Frustrationen og fortvivlelsen er udbredt hos de kolleger, som fagbladet Dansk Politi har talt med.

- Jeg kan ikke køre ud på henvendelser fra borgere, da jeg mangler min makker, som er udlånt til økosager. Det er ekstremt utilfredsstillende, og det er da et kæmpe samfundsproblem, at vi ikke kan hjælpe borgerne. Det var ikke det, jeg købte ind på, da jeg valgte at gå ind i politiet, forklarer en efterforsker.

Rigsadvokat truer i kulissen

Foreningsformand Anita Frank fortæller til fagbladet Dansk Politi, at ifølge ledelsen i Østjylland Politi har Rigsadvokaten pålagt politikredsen at komme til bunds i de gamle økosager - ellers risikerer de at blive sat under administration. Det betyder, at alt andet, der kommer ind, bliver underprioriteret, og at politikredsen i stedet skubber opgaver og overarbejdstimer foran sig for at lave økosager, som er mellem 800-1.000 dage gamle.

- Det er politisk bestemt, at politikredsen skal afvikle sagsbunker. Det giver ingen faglig fornuft, men det er åbenbart ligegyldigt. Hvorfor vi er havnet i den her situation, kan jeg ikke få svar på fra ledelsen. Selvom de prioriterer i opgaverne, så er problemet, at der ikke forsvinder opgaver – og kriminalitetsbilledet er det samme. Man flytter rundt på ressourcer, og det giver udfordringer andre steder. Man fodrer hunden med sin egen hale. Det er en uholdbar situation, siger Anita Frank, der har forsøgt at gøre ledelsen i Østjylland opmærksom på udfordringerne længe.Leverandører
Tilbage til toppen