Sectech SWEDEN
19-20 Nov, 2019
Stockholmsmässan
Sectech DANMARK
2020
Copenhagen
Forhåndsregistrering
Gjør ditt besøk på Sectech 2019 enklere ved å forhåndsregistrere deg her.

Entré for besøkende
Forhåndsregistrer deg gratis her og skriv ut ditt adgangskort.
Fagmesse (verdi kr. 150).
Barn under 16 år kun i selskap med voksne.


SEMINARER

Seminarprogram for Sectech 2019

Årets Sectech-seminarer handler mye om den brede IoT trenden og smarte bygninger med fokus på sikkerhetens rolle. Det andre temaet er smalere, men desto hetere ettersom det handler om områdesikring basert på elektronisk overvåking.


Det er gratis adgang til både messen og seminarene.

Seminarer – Onsdag – 06.03.2019
 09:10 - 09:30
 01. Hvordan ser dagens og morgendagens marked for fysisk sikkerhet ut?
Taler: James McHale, CEO, Memoori

Innledning

2018 var et sterkt år for det fysiske sikkerhetsmarkedet. Basert på fabrikkpriser økte salget av produkter gjeldende alarmsystem, adgangskontroll og videoovervåking med 7,5% og oppnådde en omsetning på 31,55 milliarder dollar, ifølge markedsanalyseselskapet Memoori. Den gjennomsnittlige årlige veksten på 10 år estimeres til 5,3 prosent.

Hvilke trender er det som former markedet? Ettersom AI-programvare fortsetter og forbedres kommer dette til å bli en game-changer som bidrar til radikalt forbedrede sikkerhetssystem?

Taleren James McHale er grunnlegger av markedsanalyseselskapet Memoori, som har produsert flere markedsrapporter, blant annet om sikkerhetsmarkedet. Den nyeste rapporten kom i desember 2018 og har tittelen: «The Physical Security Business 2018 to 2023» som fokuserer på det globale markedet og dets aktører innen innbruddsalarm, adgangskontroll og videoovervåking.

Seminaret holdes på engelsk.

Book her
 Tema: IoT, smarte byggninger & sikkerhetsinstallasjoner
 09:40 - 10:00
 02. Hvilke nye krav til sikkerhet stilles i en stadig mer tilkoblet verden?
Taler: Per Christian Foss, Salgssjef IoT, Addsecure

Stadig flere bransjer benytter i dag tilkoblede tjenester og produkter. Hvilke nye krav stiller dette til sikkerheten?

Smarte tjenester brukes i dag for allt ifra alarm og klimaanlegg i bygninger, til fjerntilgang av lastebiler, skip og overvåkingskamera. At flere saker kobles opp mot internett betyr at organisasjoner blir mer automatiserte og effektive, men det medfører også økte sikkerhetsrisikoer.

Hvilke risiko områder finnes? Hva blir konsekvensene av en kapret IoT-enhet? Hvordan sikrer vi at kun riktige personer og system får tilgang til kritisk kommunikasjon?

Book her
 10:10 - 10:30
 03. ID- og adgangskontroll i en tilkoblet verden
Taler: Daniel Hjort, Director Business Development & Software, Nexus

Identitet har blitt hard valuta i den kriminelle verden. Med noen annens identitet kan man ta seg inn i menneskers privatliv og deres økonomi, og skape stor ødeleggelse. Også selskaper, myndigheter og andre organisasjoner må naturligvis ha en sikring mot innbrudd av ulike typer. Dessuten gir en riktig oppdatert ID-kontroll gode forutsetninger for effektivisert facility management og holdbarhet. I en stadig mer tilkoblet samfunn spiller derfor effektiv ID- og adgangskontroll en stadig viktigere rolle.

Book her
 10:40 - 11:00
 04. Fordelene med videoovervåking i IoT-løsninger
Taler: Irene Erlanson, Key Account Manager i Norge, Axis Communications

Sikkerhetskamera har alle forutsetninger til å være en sentral del av IoT-løsninger i smarte bygninger og smarte byer. De leverer ikke bare bevegelige bilder, men kan også samle inn og analysere store mengder data. Denne talen tar opp hvordan videoovervåking og IoT-løsninger kan skape forretningsmuligheter for leverandører og å gi brukere store fordeler i en stadig mer tilkoblet verden.

Talen tar også opp cybersikkerheten i sikkerhetssystemet – hvordan sikrer man seg mot at en NVR-enhet eller et kamera kapres for å brukes i nettverksangrep?

Book her
 11:10 - 11:30
 05. IoT: Mot smarte bygninger og byer
Taler: James McHale, CEO, Memoori

IoT skaper stadig flere spørsmål i takt med at dets kompleksitet øker og både leverandører og sluttbrukere ser vanskelighetene. Få (om noen) organisasjoner har kompetanse innen både IT- og OT-områdene. Derfor finnes det ikke noen eller få ensomme aktører som helt kan dominere markedet. I stedet skapes det rom for både nye og gamle leverandører som ringer inn sine fokusområder og deretter skaper relasjoner som kan lede til samarbeid innen andre områder i forsyningskjeden, som igjen kan styrke den egne markedsposisjonen.

Taleren James McHale er grunnlegger av marknadsanalyseselskapet Memoori, som har produsert flere markedsrapporter innen IoT-relaterte områder. Den nyeste rapporten har tittelen «StartUps and their Impact on Smart Buildings 2019».

Seminaret holdes på engelsk.

Book her
 11:35 - 12:20
 06. Cybersikkerhet - Slik kan cyberangrep mot nettverket unngås
Taler: Chuck Davis, Director of Cybersecurity, Hikvision

Chuck Davis, Director of Cybersecurity, i Hikvision, kommer i sin tale til å fokusere på cybersikkerhet. Han kommer blant annet til å fortelle om hvordan alle ledd i sikkerhetsmarkedets næringskjede har et ansvar for å minimere cybersikkerhetsrisikoen. Fra produsent til sluttbruker.

Chuck Davis har arbeidet med programutvikling innen cybersikkerhet for store selskap i over 20 år. Han startet i IBM i 1997 og ble der ansvarlig for deres globale sikkerhetsvirksomhet før han forlot selskapet. I 2015 kom han tilbake til IBM, da i rollen som «executive security architect» før han i 2017 tiltrådte stillingen som cybersikkerhets sjef i Hikvision, verdens største produsent innen videoovervåking. Chuck Davis sitter også i den amerikanske bransjeorganisasjonen Security Industry Association (SIA) og dennes Cybersecurity Advisory Board.

Seminaret holdes på engelsk.

Book her


Seminarer – Torsdag – 07.03.2019
 Tema: Tekniske løsninger for områdesikkerhet
 09:10 - 09:30
 07. Den tredimensjonelle trusselen
Taler: Kenneth Nyström, grunnlegger av Securify

Med droneteknikken stilles det helt nye krav til områdesikring. Nå kan trusselen komme både fra bakken og fra luften. Med dagens moderne teknikk kan droner oppdages, men om deteksjon og tiltak skal kunne skje raskt kreves det riktig teknikkløsning.

Talen kommer til å handle om hvordan trusselen fra droner ser ut og hvordan man rent teknisk kan redusere risikoene for alvorlige skader dersom trusselen kommer fra luften.

Book her
 09:40 - 10:00
 08. Hvordan får vi de ulike tekniske komponentene til å samarbeide i områdets sikkerhetssystem?
Taler: Øystein Hjell, Key Account Manager i Norge, Axis Communications

Den tekniske utviklingen innen elektronisk områdeovervåking har eksplodert de siste ti årene. Her finnes utendørsalarmer som detekterer med mikrobølge, passiv eller aktiv IR-deteksjon, laser eller radar. I tillegg finnes termiske kamera og IP-kamera med nattseende. Man kan også bruke lydanlegg for å avvise inntrengere eller å sende meldinger.

Tilbudet når det kommer til teknikk skaper en kompleksitet som gjør det vanskelig å velge hvilken vei man skal velge når man skal designe et system for områdeovervåking.

I denne talen gis det en presentasjon om hvordan man kan kombinere ulike tekniske produkter for å sette sammen et effektivt og heldekkende sikkerhetssystem som områdesikring.

Book her
 10:10 - 10:30
 09. Perimeterovervåking i et høysikkerhetsanlegg
Taler: John Hukkelås, Sikkerhetskonsulent, Focus Security

Hva skal man tenke på når områdesikring for et høysikkerhetsanlegg skal designes? Hvilke trusselbilder skal man ta hensyn til? Hvilke teknologier møter man disse truslene med?

Book her

Seminarene er gratis. Påmelding til seminar gjør du her.Med forbehold for eventuelle endringer i programmet.


Om du har spørsmål du vil ha svar på - send dem til lennart.alexandrie@armedia.se så skal vi videreformidle dem til talerne. Mangel på tid kan ellers begrense muligheten til å stille spørsmål til talerne på plass.


Skriv i emnefeltet på e-posten: Spørsmål til Sectech-seminarer.
Angi i e-posten: Hvilken tittel har seminaret, samt hvilken dag og tid det arrangeres.Skriv ut hele seminarprogrammet Skriv ut hele seminarprogrammet


UTSTILLERINFORMASJON

Entrésponsor
Video
Höjdpunkter från Sectech i Lillestrøm


Det bästa från Sectech KöpenhamnMediapartners:
SecurityWorldMarket Detektor


© 2019 AR Media International AB Privacy policy Sosiale medier   Follow us on Twitter    Follow us on Facebook    Follow us on LinkedIn ARRANGERES AV: