Sectech SWEDEN
19-20 Nov, 2019
Stockholmsmässan
Sectech DANMARK
2020
Copenhagen
Søk etter nyheter her:


Sectech nyheter

2018-12-04

Markedet for sikkerhetselektronikk omsetter globalt for 31 milliarder dollar

Memoori har publisert en ny rapport om adgangskontroll, innbruddsalarm og videoovervåking fra 2018 til 2023 og den behandler alle faktorer som påvirker sikkerhetsbransjens fremtid.

Den inneholder svært interessant informasjon for den som vil vite hvordan det globale markedet ser ut og hva som driver den.

Stadig flere har forstått verdien av cybersikkerhet i 2018.

Den totale verdensproduksjonen av fysiske sikkerhetsprodukter i 2018 er cirka 31,55 milliarder dollar (fabrikkpriser) og markedet forventes å nå 44,25 milliarder dollar i år 2023. Det betyr en årlig tilvekst på 7,2 prosent i de kommende fem årene.

Kina står for cirka 31 prosent og er det største markedet for fysiske sikkerhetsprodukter. Landet har økt sin andel med nesten 50 prosent de siste syv årene.

– Produkter for videoovervåking har vært mest bidragende her, med en rask markedstilvekst på grunn av en byggeboom og safe-city-prosjekt innen den offentlige sektoren, sier James McHale, CEO i Memoori.

Men veldig lite av dette store og voksende markedet har produsenter fra vest kunnet dra nytte av ettersom de ikke har lykkes å skape en solid forretningsbase i Kina.

– Derimot har hver av de to kinesiske produsentene, Hikvision og Dahua, et salg på over 5 milliarder dollar og er så store at de kan senke sine priser til en nivå som de fleste vestlige produsenter ikke kan konkurrere med, kommenterer James McHale.

14 selskap står for 57 prosent

I rapporten framgår det at det nå finnes 14 selskap som omsetter over en milliard dollar på fysiske sikkerhetsprodukter (vi kaller dem for Gruppe A-selskap) og tilsammen omsetter de rundt 18 milliarder dollar i 2018.

Hikvision, Dahua og Axis Communications driver på denne gruppen, og fusjonen mellom Thales og Gemalto har resultert i et nytt mega-selskap innen id-håndtering og biometri. Nettoeffekten er at Gruppe A har økt kraftig i omsetning og gjennomsnitts-salget er over 1,2 milliarder dollar. Samlet står de for 57 prosent av markedet for fysisk sikkerhet.

Begrensninger hemmer veksten innen adgangskontroll

Adgangskontroll er fremdeles mye mindre enn videoovervåking og i tillegg mindre konkurranseutsatt, men konsolidering skaper en mer konkurranseutsatt miljø og med den kommer selvsikkerheten til å ta neste steg og å ta tak i utfordringen i å omfavne ny teknikk kommer til å gi bedre resultat, ifølge rapporten.

– Men om produsentene foretrekker å fortsatt være begrensede og proprietære så gir det ikke noen bra forutsetninger for vekst, ettersom tradisjonelle proprietære system betyr begrensede valgmuligheter for kunden og mindre muligheter for integrasjon og skalerbarhet, sier James McHale.

Cybersikkerheten har fått gjennomslag

2018 er året da alle aktører i den fysiske sikkerhetsbransjen endelig forstod at cybersikkerhets-trusselen kan årsake stor skade. Eiere og de som tar hånd om bygninger – og ikke minst de som har store eiendommer – må vite at produsenter og installatører har forstått hva som kreves for å minske sårbarheten og å forsikre seg om at det kan tilpasses deres utstyr og systemer.

Oppkjøp for over 7 milliarder dollar

Rapporten viser også at fusjoner og oppkjøp innen fysisk sikkerhet beløp seg til totalt 7,33 milliarder dollar (en økning med 16 prosent sammenlignet med 2017), noe som kan indikere en ny vekstbølge. Bransjens struktur er fremdeles svært fragmentert med hundretall småselskap, som får det stadig vanskeligere å konkurrere og det ser ut som at den generelle trenden – med flere fusjoner, oppkjøp og større slike – er uunngåelig i de nærmeste fem årene. Derimot kommer det nok å skje med en forsiktig vekst.

Gjennomsnittsstørrelsen på oppkjøpene økte fra 100 millioner dollar i 2010 til 150 millioner dollar i 2015. I år er gjennomsnittet cirka 160 millioner dollar (justert for Gemalto-fusjonen).

Teknikkdrevne oppkjøp

Antallet oppkjøp i intervallet 50-150 millioner dollar har økt og mangfoldet av produkttyper har også økt. En fjerdedel av oppkjøpene i år har vært internasjonale. I løpet av de siste fem årene har hovedårsaken til oppkjøp vært geografisk ekspansjon, men i år har kjøp av teknikk vært den vanligste oppkjøpsårsaken. 62 prosent av oppkjøpene var kjøp av amerikanske selskap og de fleste av dem var innenriks virksomheter.

Fotnote: Rapporten ”The Physical Security Business 2018 to 2023; Access Control, Intruder Alarm & Video Surveillance” trekker viktige konklusjoner basert på fakta og viser hva som former sikkerhetsbransjen. Rapporten, som leveres som PDF, inneholder 329 sider med 43 diagrammer og tabeller koster bare 1 750 dollar (én brukerlisens).

For informasjon og bestilling, gå til www.armedia.se

Skriv ut Skriv ut      | Send tips Send tips    |
| Mer

UTSTILLERINFORMASJON

Entrésponsor
Video
Höjdpunkter från Sectech i Lillestrøm


Det bästa från Sectech KöpenhamnMediapartners:
SecurityWorldMarket Detektor


© 2019 AR Media International AB Privacy policy Sosiale medier   Follow us on Twitter    Follow us on Facebook    Follow us on LinkedIn ARRANGERES AV: