SecurityWorldMarket

2021-02-26

Security as a service – Del 5 av 6

Smarta byggnader driver övergång mot tjänstebaserade affärsmodeller

En viktig faktor för att övergången till en mer tjänstebaserad affärsmodell ska gå fortare handlar om att kunna presentera upplägget så att folk förstår.

En viktig faktor för att övergången till en mer tjänstebaserad affärsmodell ska gå fortare handlar om att kunna presentera upplägget så att folk förstår, menar Björn Adméus, försäljnings- och marknadschef för Bosch i Norden.

Bosch har sett en drastisk ökning av remote-konfigurationer av framförallt kameror under pandemin.

– När det gäller Security as a Service ser vi också ett ökat intresse och efterfrågan från smarta byggnader och byggnadsautomationer, säger Björn Adméus, försäljnings- och marknadschef för Bosch i Norden.

Säkerhetskameror är den typ av säkerhetsprodukter som är enklast att ”komma åt” när det gäller fjärrkonfigurationer och fjärrservice.

– Ofta är det en elektriker som skruvar upp produkten och sedan kan du göra alla inställningar centralt – inte minst kalibrering av intelligent videoanalys, säger Björn Adméus.

Under pandemin har det från många länder rapporterats om svårigheter för servicetekniker att kunna få tillträde till arbetsplatser på grund av smittorisken och lockdowns. Det har drivit upp efterfrågan på att kunna utföra service på distans.

Fortfarande inte öppet

Björn Adméus betonar att säkerhetsmarknaden är trögrörlig – det har pratats om Security as a Service (SaaS) i många år men branschen har än så länge inte kommit särskilt långt med övergången mot en mer tjänstebaserad affärsmodell.

– Det är inte så länge sedan vi gick från analogt till IP-baserade system. Och tittar du på brandlarm är det fortfarande analoga system så det är en väldigt trög marknad. För oss som tillverkare tror jag att det handlar om att försöka göra det enkelt och försöka nå ut med budskapet. Det är väldigt många olika budskap i dag och där finns väldigt många olika plattformar.

Björn Adméus menar att de flesta system fortfarande är slutna – många tillverkare har plattformar och molnlösningar som bara fungerar ihop med de egna produkterna.

– Den stora utmaningen är att få ihop allting i ett överskådligt gränssnitt och få alla system att prata tillsammans. Köper du produkter från en och samma tillverkare kanske du kan få ihop dem, men har du ett passersystem från företag X, larm från företaget Y och kameror från ytterligare en tillverkare så är det inte alltid att det snackar samman, säger han.

Även kunna tjäna pengar

Björn Adméus, försäljnings- och marknadschef för Bosch i Norden.
Björn Adméus, försäljnings- och marknadschef för Bosch i Norden.

En viktig faktor för att övergången till en mer tjänstebaserad aff ärsmodell ska gå fortare handlar om att kunna presentera upplägget så att folk förstår.

– Jag tror att när plattformarna väl finns där och man kan göra det på ett enkelt och överskådligt sätt, då kommer det här att lossna ordentligt – och när slutkunderna faktiskt förstår vad affärsnyttan är, säger Björn Adméus.

Han menar att tillverkarna måste bli duktigare på att nå ut och förklara vad SaaS är för någonting och hur man kan använda det. Dessutom måste slutkunderna förstå vad de kan tjäna på det.

– För det är ingen som vill investera i ett system som bara kostar pengar. Men kan du förklara att det här dels kan spara pengar och kanske till och med går att tjäna pengar på så är det en annan sak.

Förutom att nå ut till slutkunderna är det viktigt utbilda systemintegratörerna så de lär sig de nya systemen, menar Björn Adméus.

Smarta byggnader

Han anser att smarta byggnader är det område där övergången till en tjänstebaserad affärsmodell är tydligast, där inte bara bilden från säkerhetskameror används, utan även datan som kamerorna genererar.

– Användningen av denna data kommer att öka framöver. Hur man kan visualisera och ta tillvara på datan på ett enkelt sätt – genom gränssnitt och användarvänlighet – det är det som är den stora utmaningen.

Ett exempel som han nämner är att konferensrum där ingen har varit inte behöver städas och att det går att tända och släcka belysning utifrån om någon befinner sig i vissa lokaler och rum. Likadant fungerar det med värmen i en byggnad.

Detaljhandeln är också en vertikal som associeras med tjänsteerbjudanden, men under pandemin har det stannat av ordentligt förutom vad gäller besöksräkning.

– Där har vi sett ett större intresse. Det har uppstått tjänster med visualisering: det går att sätta en skärm vid ingången som visar grönt, gult eller rött ljus om det är okej eller ej att gå in. Det kan butiken sedan kombinera med andra budskap och göra reklam för sina varor.

Inbrottslarm för privatpersoner är enligt Björn Adméus annars den del av säkerhetsbranschen som har kommit längst vad gäller Security as a Service.

– Där är allt abonnemang. Det är viktigt att kunna tydliggöra hur abonnemang fungerar och vad kunden faktiskt kan få för tjänster. En månad kanske kunden vill ha en räknamänniskor-funktion, men nästa månad något annat.

Videoanalys viktigt

De vanligaste tjänsterna i dag uppstår enligt Björn Adméus ur den data som kameror genererar.

– Det kan vara parkeringsplatser, det kan vara ”safe truck parking”, som är populärt runtom i Europa där lastbilar kan köra in och parkera på ett säkert ställe under natten. Du har ett abonnemang och betalar bara när du använder de olika tjänsterna, säger han.

En nyckelfråga att ställa är vilken data man kan få ut och framförallt vad det går att göra med datan och hur det kan visualiseras.

– Framöver tror jag att man ännu bättre kommer kunna definiera vad som finns i en bild. Sedan om det är videoövervakning eller andra sensorer som bara genererar data, det får framtiden utvisa, avslutar han.

Den här artikeln/artikelserien har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med Securityworldmarket.com.Leverantörer
Till toppen av sidan