SecurityWorldMarket

2021-02-22

Security as a service – Del 1 av 6

Så accelererar övergången till säkerhet som tjänst

Andelen personer som arbetar hemifrån har ökat med ungefär 150 procent sedan starten av pandemin.

Andelen personer som arbetar hemifrån har ökat med ungefär 150 procent sedan starten av pandemin. Foto: Pixabay

Säkerhetsbranschens företag har länge hållit fast vid produktorienterade affärsmodeller, där man tar betalt för levererade system och arbetade timmar. Men en förändring är på gång.

Har pandemin påskyndat utvecklingen mot Security as a Service, det vill säga säkerhet som tjänst?

– Ja, pandemin har medfört att kunderna efterfrågar mer tjänster och är öppna för diskussioner på ett annat sätt, säger Gottfrid Seidevall, affärsområdeschef för säkerhet på Bravida.

Så accelererar övergången mot säkerhet som tjänst Säkerhetsbranschens företag har länge hållit fast vid produktorienterade affärsmodeller, där man tar betalt för levererade system och arbetade timmar. Men en förändring är på gång. Har pandemin påskyndat utvecklingen mot Security as a Service, det vill säga säkerhet som tjänst? – Ja, pandemin har medfört att kunderna efterfrågar mer tjänster och är öppna för diskussioner på ett annat sätt, säger Gottfrid Seidevall, affärsområdeschef för säkerhet på Bravida.

Covid-19 har påskyndat digitaliseringen i mer eller mindre alla branscher på en global nivå.

– Man diskuterar molntjänster och mer fjärrfunktionalitet. Vi kan ta över och kan jobba mer på distans för att möjliggöra den typen av tjänster på ett annat sätt. Efterfrågan på tjänstefiering och fjärrtjänster har definitivt ökat, säger Gottfrid Seidevall.

Han menar att det inte finns någon samlad bild i branschen av vad Security as a Service faktiskt innebär och hur det definieras.

– Jag ser dels att det är en typ av avtalsförfarande där man jobbar med abonnemangstjänster på olika sätt och dels att man flyttar till molnet och att tjänstefierar saker och ting – du säljer en funktion eller upprätthåller en säkerhetsnivå till en fast kostnad oavsett om det är teknik, bevakning eller något annat, säger han.

Mycket fjärrlösningar

Alex Holmström, global försäljnings- och marknadsdirektör för Acre International, där Vanderbilt & Comnet ingår, menar också att intresset och acceptansen för Security as a Service har ökat på grund av pandemin.

– Vid den stora övergången på 10-talet från analogt till IP-baserad video såg vi att sådant här tar tid, då säkerhetsbranschen påverkas långt av regelverk och föreskrivande led, men när vi tar oss över brytpunkten kommer det att gå mycket fort, säger han.

Videoövervakning har nått något längre än passersystem när det gäller komplett tjänstefiering, och inbrottslarm ligger något efter – delvis på grund av regelverk.

– Installatörer omfamnar molnbaserade lösningar för passersystem och jag skulle säga att ju tidigare integratörer börjar ta till sig de här affärsmodellerna, desto snabbare kommer de uppleva ett bra flöde av återkommande intäkter och en ökad servicenivå till slutkunderna. Under pandemin har vi fått höra från många systemintegratörer över hela världen att deras försäljning har ökat ordentligt tack vare de nya affärsmodellerna kring passerkontroll och inbrottslarm som tjänst som de har börjat implementera, säger Alex Holmström

Gottfrid Seidevall menar att det som framför allt tjänstefieras i dag är olika typer av fjärrlösningar.

– Vi arbetar på distans med både våra access remote-lösningar och med kameror. Men det är samma typ av funktioner, så det handlar egentligen om en IT-applikation, oavsett om det är ett passersystem eller ett kamerasystem eller ett annat system. Så länge man kan möjliggöra en fjärruppkoppling på ett säkert sätt, så finns möjligheten att jobba remote med kunder, säger han.

Klar ökning

För Vanderbilts del lyfter Alex Holmström fram ACT 365 (molnbaserad lösning för passerkontroll och SPC Connect (en molnbaserad lösning designad för övervakning, hantering och underhåll av SPCinbrottslarmsystem på distans).

– Med dem har säkerhetsinstallatörerna kunnat höja sin servicenivå och fjärrfunktioner under pandemin och detta visar verkligen fördelarna med Security as a Service och molnbaserade lösningar under tuffa tider, säger Alex Holmström.

Precis i inledningen av pandemin stannade mycket upp och Vanderbilt fick höra från integratörer att vissa slutkunder inte släppte in dem för att göra underhåll och nästan ingen arbetade på plats. Men från april tog det fart, menar han.

– Vi såg att integratörer och slutkunder som gått över till SaaS-lösningar tydligt hade en stor vinning av detta. Andelen personer som arbetar hemifrån har ökat med ungefär 150 procent sedan starten av pandemin och detta har verkligen lett till att behovet av molntjänster ökat, säger Alex Holmström.

Förutom SaaS och molntjänster ser Alex Holmström också hur IAM (Identity and Access control Management) växer och han tror att strategiska partnerskap mellan passersystem och inbrottslarm tillsammans med ledande VMS- och kameratillverkare kommer att förändra marknaden från traditionella system och serviceavtalsförsäljning till totala servicekoncept, öppna plattformar, protokoll, övervakning av nätverks- och systemhälsa, kryptering och högre cybersäkerhet kommer att efterfrågas mer.

GDPR blev bromskloss

Gottfrid Seidevall menar att många olika typer av kunder efterfrågar SaaS-lösningar och framför allt efterfrågas bra support och service på distans.

– Jag skulle säga att kunder inom exempelvis kritisk infrastruktur och högsäkerhetsobjekt inte är aktuella utan det handlar mer om normalsäkerhetskunderna om vi kallar det så.

Han menar att GDPR var en bromskloss för övergången mot mer SaaS eftersom många inte visste hur de skulle hantera personuppgifter och data när de jobbade med fjärrkoppling.

– Det har inte varit helt enkelt för många men nu börjar bolag landa mer och mer i hur de ska hantera det, säger han.

Gottfrid Seidevall konstaterar också att säkerhetsbranschen har diskuterat SaaS under lång tid och att förmågan att sälja in tjänster inte riktigt fanns i början samtidigt som kunderna inte var redo för det.

– Sedan dess har det runnit ganska mycket vatten under broarna och leverantörerna har blivit bättre på att lyfta fram den här typen av tjänster och kunderna är också mer mogna för den här diskussionen. Säkerhet och IT har närmat sig varandra de sista åren och man ser synergier mellan IT-avdelningar och säkerhetsavdelningar på ett annat sätt i dag mot vad man gjorde för 10–15 år sedan, säger han.

Den här artikeln/artikelserien har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med Securityworldmarket.com.Leverantörer
Till toppen av sidan