SecurityWorldMarket

2021-03-29

Larm & detektion – Del 1 av 6

Inbrottslarm: Marknadstrenderna, pandemi-effekten och framtiden

En trend är en ökad efterfrågan på larmsystem med integrerade kameror. Foto: Pixabay

På gott och ont har marknaden för inbrottslarm inte påverkats så mycket av pandemin.

– Inbrottslarm drivs i första hand av regelverk och det tar tid för marknaden att anpassa sig till nya lösningar, säger Alexander Scheffold, produktchef för inbrottslarm på Vanderbilt International.

Där marknaden för passersystem påverkats av att många inte längre arbetar på kontor har marknaden för inbrottslarm förblivit i det närmaste opåverkad. För även om de anställda arbetar hemifrån måste kontoren larmas när ingen är där.

– Påverkan av covid-19 har, generellt sett, varit mindre på den skandinaviska marknaden än i Europa där de haft hårdare nedstängning. Viss förändring i volymer och omsättning på grund av begränsade fysiska besök har ofta kunnat kompenserats senare under året. Samtidigt har kundernas behov av digitala lösningar, fj ärrstyrning och liknande ökat under pandemin, säger Sten Olsson, affärsutvecklingschef på Addsecure.

Konservativ marknad

Alexander Scheffold, produktchef för inbrottslarm på Vanderbilt International.
Alexander Scheffold, produktchef för inbrottslarm på Vanderbilt International.

Alexander Scheffold menar att det finns en efterfrågan på mer beröringsfria lösningar på grund av pandemin men är tydlig med att regelverken i olika länder är det som styr.

– Inom passerkontroll kom mer förfrågningar om anpassningar på grund av pandemin. Inbrottslarm används framförallt på nätterna när ingen är i byggnaden och det gör till exempel att det inte finns samma efterfrågan på integration med hantering av temperaturen. Under dagtid används passersystemet och då finns större behov av integration med andra system, säger han.

Inbrottslarm är en väldigt traditionsbunden marknad som i många fall ligger efter teknikmässigt på grund av att regler och godkännanden är så avgörande, menar Alexander Scheffold.

Sten Olsson tror på en ökad efterfrågan på säkerhetssystem för automatisering framöver.

– De integrerade systemen blir allt mer intelligenta med AI, fler detektorer och där en uppkopplad enhet är navet för såväl inbrott, brand som fastighetsautomation och trygghetslarm. Den ökade komplexiteten innebär/kräver att marknaden fokuserar ytterligare på säkerhet, säger han.

Öppnar upp

Sten Olsson, affärsutvecklingschef på Addsecure.
Sten Olsson, affärsutvecklingschef på Addsecure.

Sten Olsson framhåller också att hela Europa påverkas av nedsläckningen av äldre teknik som koppar, 2G- och 3G-näten, vilket leder till ett teknikskifte.

– Genom att allt fler företag och organisationer nu äntligen börjar inse vikten av att byta ut gamla larmsändare (och andra uppkopplade enheter) kan Sverige undvika att hamna på efterkälken i utvecklingen. Det handlar inte bara om att undvika risker utan teknikutvecklingen innebär även stora möjligheter och ger incitament till kunder som till exempel bara haft inbrottslarm eller brandlarm att faktiskt uppgradera och få fler funktioner.

En annan trend är att marknaden går mer mot molnlösningar och appar för att hantera sina larm. Det verkar i riktningen mot mer öppna system.

– På sikt kommer öppenheten att öka, men med tanke på riskerna för cyberangrepp på tillgängliga system så kommer det att ta lite tid. Alla parter behöver arbeta systematiskt så att inte säkerhetsbrister uppstår, säger Sten Olsson.

Alexander Scheffold menar att integration med andra system är en stor trend men att utrymmet för integrationer inte är så stort och att det gäller att tänka efter.

– Vid externa integrationer finns en risk att du mister ditt godkännande och lösningen accepteras inte längre av försäkringsbolaget. Men vi ser integration som en väldigt viktig del, säger han.

Kommer inte slås ut

Alexander Scheffold tror inte att säkerhetskameror kommer kunna ta över inbrottslarmets funktion, åtminstone inte under de kommande åren. Han pekar bland annat på att seismiska detektorer inte går att ersätta med video, att inbrottslarm kräver mindre bandbredd och att detektorer i vissa fall kan larma i ett tidigare skede än kameror.

– Men vi kommer kunna se en allt starkare länk mellan video, passersystem och inbrottslarm, säger han.

Sten Olsson menar att kunderna efterfrågar larmsystem med integrerade kameror både för att öka säkerheten och för att effektivisera.

– De nya lösningarna kombinerar inbrotts- och brandlarm med en kameralösning som verifierar larmet, där en operatör kan se exakt vad som händer på plats. Kameror kan i dag även avgöra tillträdesbehörighet och säkra upp personal och personer i fastigheter.

Molnlösningar ökar

Vad gäller framtiden menar Alexander Scheffold att molnlösningar växer och att både installatörer och slutkunder blir mer intresserade av det.

– Fler och fler omfamnar koncepten och den flexibilitet det erbjuder och sedan finns det ett stort intresse av att integrera fler produkter och lösningar. Fjärrhantering, fler funktioner och cybersäkerhetsaspekter – det här är definitivt något som vi kommer se inom inbrottslarm, säger han.

Sten Olsson påpekar också att vi går mot mer integrerade system där flera olika system kopplas samman, till exempel larm- och passersystem, där larmpaneler/passersystem kommer att kunna vara en hubb för ett helt fastighetssystem.

– Inbrottslarm har stor tillväxtpotential framöver och kommer att bygga på bild och ljud tillsammans samt styrning av funktionalitet i byggnaden, avslutar han.

Den här artikeln/artikelserien har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med Securityworldmarket.com.Leverantörer
Till toppen av sidan