SecurityWorldMarket

2021-04-07

Larm & detektion – Del 6 av 6

Försäkringsbolagens krav styr larmutvecklingen

Patrik Drugge, produktchef på RCO Security.

Patrik Drugge, produktchef på RCO Security.

Integration med passersystem är en fortsatt trend inom inbrottslarm och Patrik Drugge, produktchef på RCO Security, tror inte att kameror kommer att ersätta detektorer som inbrottslarm.

– Försäkringsbolagen ställer kravet att inbrottslarmet ska vara godkänt och jag tror inte att de kommer ändra sina villkor, säger han.

Inbrottslarm har inte upplevt samma teknikutveckling som videoövervakning eller passersystem men det finns naturliga förklaringar till det.

– Inbrottslarm styrs av en väldig massa regelverk och de går inte direkt i första ledet när det gäller ny utveckling. Därför händer det inte så mycket inom inbrottslarm vad gäller trender, förutom att inbrottslarm integrerats med passersystemen, säger Patrik Drugge.

Integrationen gör hantering och administration enklare för kunden och det är en trend som han tror kommer att fortsätta. Tidigare hade många slutkunder passersystem och inbrottslarm för sig.

– Nackdelen med det är att du får dubbeladministrera: du måste sköta vem som ska slå på larmet och sedan är det någon annan som får hantera passersystemet. Det är finessen med integrerat – när du ändå lägger till en person som användare av passersystemet så ser du också till att personen får slå av och på larm och manövrera och göra allt i ett enda handgrepp, säger Patrik Drugge.

Mest hanteringen som utvecklas

Detektorerna för inbrottslarm blir kontinuerligt bättre men i övrigt händer det inte jättemycket på marknaden enligt Patrik Drugge – förutom att hanteringen av larmen utvecklas och förädlas. Inbrottslarm har heller inte riktigt hängt med när det gäller övergången från en produktorienterad till en mer tjänstebaserad affärsmodell.

– För att leva upp till kraven måste själva larmsystemet ligga autonomt ute på platsen så om man ska koppla upp mot en molntjänst blir det en konfigurationstjänst för larmet, inget annat. Kraven är att larmet måste fungera lokalt och inte kan påverkas utifrån, annars klarar du inte larmgodkännandet, säger Patrik Drugge.

Han menar att det är svårt att bygga en molntjänst i ordets rätta bemärkelse. Larmbordet kan skicka inbrottslarmet till någon form av molntjänst men då blir det larmborden som är molntjänsten, själva inbrottslarmet måste finnas lokalt. Och regleringen styr till stor del utvecklingen av inbrottslarm.

– Det är klart att man kan göra smarta lösningar i kombinationen mellan larm och passerkontroll. Men alla de lösningarna bygger på att de måste fungera lokalt, du kan inte förlita dig på någon form av molntjänstfunktion, det måste alltid fungera där ute. Tänker man efter är det inte helt ologiskt, annars skulle du kunna manipulera ett larm utifrån.

Vad gäller tjänsteaffären betonar Patrik Drugge att RCO:s system kan använda samma komponenter för driftslarm som för inbrottslarm.

– Och då är det en helt annan historia för då pratar vi inte om något godkänt inbrottslarm. Då kan man tänka sig att jag samlar upp alla mina larm och får åtgärder utskickade. Vi kan till exempel ta in ett driftslarm i vårt system och så skickar det automatiskt ut e-post till en entreprenör om till exempel en kyldisk håller fel temperatur. Det blir en helt annan tjänstemöjlighet med driftslarm, säger han.

Kräver godkänt inbrottslarm

Försäkringsbolagen ställer krav på kunden som vill ha en försäkring och ju högre värden kunden har, desto högre krav kommer försäkringsbolaget att ställa på säkerheten och därmed inbrottslarm. Att då komma med ”endast” passersystem och ett detekterande videoövervakningssystem kommer troligen inte att godkännas.

– Det beror på vad du skyddar för något. Har du ett högt värde så kommer försäkringsbolaget garanterat att kräva att du ska ha ett godkänt inbrottslarm i larmklass 2 eller larmklass 3 beroende på värdet, säger Patrik Drugge.

Han tror inte att kameror kommer ersätta inbrottslarm på sikt heller men att det kanske kommer att kombineras – återigen beror det på vilka bedömningar som försäkringsbolagen gör.

– Det finns en idé med att ha godkända inbrottslarm, att en extern part har verifierat och testat att det fungerar och lever upp till de krav som faktiskt finns. Det är klart att det är en trygghet även för försäkringsbolagen att det här är certifierat och godkänt.

Pandemin har inte påverkat

De flesta kunder som har ett krav på sig att de måste ha inbrottslarm vill ha larmet integrerat med passersystemet eftersom det underlättar för både hanteringen och administrationen.

Patrik Drugge lyfter fram pris och prestanda som de stora fördelarna med RCO:s inbrottslarm.

Slutligen ser han inte att pandemin fått särskilt stor effekt på marknaden för inbrottslarm.

– Nej, när det gäller inbrottslarm är det i regel antingen den som går sist som slår på larmet eller så sker ett automattillslag. Finns det ingen på arbetsplatsen eftersom alla arbetar hemifrån – då är inbrottslarmet på hela tiden, avslutar han.

Den här artikeln/artikelserien har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med Securityworldmarket.com.Leverantörer
Till toppen av sidan