SecurityWorldMarket

2023-09-26

SSF och Onemore Secure inleder samarbete

Thomas Brühl, vd på SSF Stöldskyddsföreningen.

Stöldskyddsföreningen och Onemore Secure inleder ett samarbete för att stärka båda parter – genom säkrat arbete med cybersäkerhet. Båda arbetar för att hjälpa verksamheter att bygga förtroende och bli trygga på sina marknader, genom förbättrad cybersäkerhet.

Onemore Secure tillhandahåller en tjänst för verksamheter som säkrar upp leverantörskedjan. Detta gör de genom att automatisera kontroller och uppföljningar av leverantörers cyberhygien under hela avtalstiden. Onemore Secure följer Stöldskyddsföreningens norm för cybersäkerhet, SSF 1101.

– För oss var det en självklarhet att samarbeta med Stöldskyddsföreningen som borgar för en enhetlighet kring systematik i säkerhetsarbetet genom sin norm för cybersäkerhet, SSF 1101. När det kommer till cyberhygien behöver vi i samhället bygga en flockimmunitet då verksamheter och företag är uppkopplade till varandra som aldrig förr, säger Matti Olofsson, vd på Onemore Secure.

SSF Stöldskyddsföreningen är en oberoende ideell förening som bildades 1934, vars syfte är att verka för allas rätt till ett tryggt liv. I det ligger att SSF ska arbeta framåtriktat med framtagande av normer rådgivning, och utbildning som tillgodose företags behov av förebyggande säkerhet inom både det fysiska och digitala området.

Thomas Brühl, vd på SSF Stöldskyddsföreningen, ser i samarbetet med Onemore Secure som en viktig pusselbit i SSF:s ambition att stärka cybersäkerheten i Sverige.

– Många svenska små och medelstora företag kommer att kunna få en stark motståndskraft under de kommande åren genom tillämpning och certifiering av normen SSF 1101 Cybersäkerhet bas. Att samarbetspartners som OneMore Secure tillämpar SSF 1101 i sitt erbjudande, att automatisera kontroller och uppföljningar av leverantörers cyberhygien, underlättar arbetet med systematiken inom cybersäkerhet, säger Thomas Brühl, kommenterar han.


Taggar


Leverantörer
Till toppen av sidan