SecurityWorldMarket
Företagsinformation
LOTS Security AB
Jägerhorns Väg 8
141 75 Kungens Kurva
Sweden
E-post: info@lotsab.se
Webb: www.lotsab.se
Tel: +46 8 711 22 11

Om företaget

LOTS Security har funnits sedan 1983 och är en svensk installatör och utvecklare av trådlös hjälpteknisk kommunikationsutrustning som är anpassad för ett flertal olika segment.

Bland kunderna finns kommuner, regioner, privata vårdaktörer, butiker, varuhus, industri och annan kritisk infrastruktur.

Produktområden

Personlarm/Överfallslarm
Personlarm/Överfallslarm

Taggar

Produkter

NurseCare

NurseCare är en unik innovation som kombinerar kallelsesignalsystem och vårddokumentation.

Systemet förenar verksamhetsledning, dokumentation, larm, påminnelser och rapportering.

Den effektiva dokumentationen, vilken utförs i den boendes rum, kan ge verksamheten upp till 10 minuter extra per timme och anställd, dygnet runt samt sänka sjukfrånvaro orsakad av skadlig stress med upp till 50% samtidigt som det med precision bidrar till att säkerställa kvalitets-, säkerhets-, uppföljnings- och utvärderingsarbetet. NurseCare är integrerbart med befintliga vårddokumentationssystem via API.

Intercall Touch

Intercall Touch är ett kallelsesignalsystem för vård och omsorg, med ett brett utbud för vård och omsorg tillverkat i material anpassat för sjukvårdsmiljöer, RFID-inloggning och som hjälper vårdpersonalen med prioritering av larm. Via en talfunktion samt integrerad adressbok, kan personal samtala med övrig personal inom systemet samt även med boende eller patienter. En avancerad dataloggbok dokumenterar larmaktivitet, genererar rapporter och kvalitetssäkrar vården och omsorgen. Larmsystemets server lagrar larmhistorik samt visar pågående aktiviteter i en molntjänst.

EkoTek

EkoTek är ett positionerande personlarm som används i arbetsmiljöer där det finns risk för att utsättas för hot och våld. Exempel på sådana platser kan vara olika typer av boenden, socialtjänstkontor, akutsjukvården, kriminalvården eller psykiatriska mottagningar. EkoTek är ett prisvärt och lättinstallerat personlarm, som är både enkelt att använda, förändra och flytta. EkoTek minimerar insatstiden, då larmet förmedlas till samtliga kollegor inom några sekunder. Larmet visar vem som larmar och i vilket rum den larmande befinner sig.

Piccolo

Piccolo är ett trådlöst personlarmsystem utvecklat för att passa det ”lilla” grupp- eller äldreboendet. Systemet ökar medarbetarnas interna kommunikationsmöjligheter och säkerhet. Eftersom att systemet är trådlöst är det enkelt att installera och bygga ut. Piccolosystemet har ett flertal olika typer av trådlösa givare som automatiskt indikerar när en boende exempelvis passerar genom dörrar, rör sig på rummet eller trycker på en knapp.

Hjälpknappen

Hjälpknappen är en trådlös anropsknapp vars främsta uppgift är att hjälpa besökare/kunder att påkalla personalens uppmärksamhet. Anropet skickas direkt till personalens bärbara personsökare.

Hjälpknappen har flera användningsområden:

1. Simhallar, där den används som nöd-/trygghetsknapp för att påkalla uppmärksamhet vid tillbud.

2. I butiker för att öka servicen till kunder, effektivisera personalstyrkan, underlätta internkommunikation samt som hjälpmedel att minska svinnet på stöldbegärliga produkter.

Nyheter


Leverantörer
Till toppen av sidan