SecurityWorldMarket

25.11.2022

Intelligent security systems – Part 2 of 6

Videoanalysemarkedet vil nå nesten 15 milliarder dollar innen 2026

Marketsandmarkets lanserte nylig en markedsrapport for videoanalyse, som inkluderer Covid-19-påvirkningen, og tilbyr en global prognose mot 2026. Rapporten anslår at denne sektoren vil vokse med en CAGR på 20,4 % i løpet av prognoseperioden, for å nå USD 14,9 milliarder med 2026 fra 5,9 milliarder USD i 2021.

Det er en mengde av faktorer som forskerne forventer vil drive veksten i markedet, inkludert økende investeringer og fokus fra styrende institusjoner på offentlig sikkerhet. Behovet for å bruke og undersøke ustrukturerte videoovervåkingsdata i sanntid og et betydelig fall i kriminalitetsrater på grunn av overvåkingskameraer, er andre faktorer ifølge Marketsandmarkets.

Legg til det et økende behov blant bedrifter for å utnytte bygningsintelligens og handlingskraftig innsikt for avanserte operasjoner. Begrensningen av manuell videoanalyse og statlige initiativer for å ta i bruk nye teknologier for å forbedre den offentlige sikkerhetsinfrastrukturen har også en positiv innvirkning på veksten, akkurat som reduserte kostnader på videoovervåkingsutstyr og etterspørselen etter langsiktig avkastning på investeringen (RoI).

Sist, men ikke minst, er etterspørselen etter forbedret videoovervåking en annen veksttrigger.

Sterk vekst innen edge-basert analyse

Basert på typen er markedet delt inn i to kategorier edge-basert og serverbasert videoanalyse. Det er det edge-baserte segmentet som forventes å vokse med en høyere CAGR i løpet av prognoseperioden. Edge-basert videoanalyse utvikler seg med fremveksten av nye kraftige innebygde brikkesett i kameraer som tilbyr høyere beregningsevne på kanten. Slike systemer informerer operatører om et bredt spekter av sanntids video- eller lydhendelser som krever oppmerksomhet og gir mer sofistikerte analyser, for eksempel køstyring og varmekart som gir nye muligheter for forretnings- og trafikkintelligens.

Fremskritt innen dyp læring og dets integrasjon med edge-systemet forventes også å drive innføringen i de kommende årene. Dyplæring tar maskinlæring til et annet nivå, basert på nevrale nettverksprinsipper som etterligner kompleksiteten til den menneskelige hjernen. Tidligere var funksjonaliteten hovedsakelig tilgjengelig på serversideprosesser, som ville kreve at videoer ble dekomprimert og behandlet. Edge-baserte enheter trenger eksterne innganger å lære av før de viser seg som et nyttig verktøy for å gjenkjenne kjente objekter og atferd.

Lokale vs skyanalyse

Videoanalysemarkedet er segmentert etter distribusjonstype i lokale og skysegmenter. Det lokale segmentet står for en høyere andel av videoanalysemarkedet i prognoseperioden ifølge analysen. Denne tilnærmingen brukes for det meste for applikasjoner som involverer behandling av sensitive og konfidensielle datavolumer. Disse datavolumene inkluderer interne og eksterne overvåkingsopptak og videostrømmer av forretningsdrift som inneholder konfidensiell informasjon og viktig innsikt.

I den lokale distribusjonen må bedrifter installere de nødvendige maskinvaredelene, for eksempel operativsystem, lagringsenheter, servere, kameraer og rutere, samt videoanalyseprogramvare. Flere store organisasjoner distribuerer videoanalyse på stedet på grunn av personvern- og sikkerhetshensyn knyttet til konfidensielle data.

Transport og logistikk, den sterkeste vertikalen

Transport og logistikk er en av de raskest voksende vertikalene i prognoseperioden. Videoovervåking har blitt en viktig del av transport- og logistikkvertikalen. De ulike fordelene med videoanalyse for transport- og logistikkvertikalen er eliminering av overbefolkning, atferdsanalyse, forbedrede sikkerhetstiltak, hendelsesregistrering og oppdagelse av blindsoner.

Videoanalyse kan bidra til å forbedre og forbedre denne vertikalen for pendlere, samtidig som de gir forbedrede sikkerhetsfordeler. De ulike funksjonene som tilbys av videoanalyse, som ansiktsgjenkjenning, objektsporing, gjenkjenning av uidentifiserte objekter, gjenkjenning av gods- og togvogner og intelligent trafikkovervåking, kan hjelpe transport- og logistikkselskaper med å forhindre katastrofer og oppdage nye trusler, som kan føre til ødeleggelse av infrastruktur. eller kjøretøy krasjer, noe som resulterer i tap av liv.

Geografisk spredning

Videoanalysemarkedet i APAC-landene forventes å være vitne til eksponentiell vekst, hovedsakelig på grunn av den økende bevisstheten om potensielle sikkerhetstrusler mot enkeltpersoner og den voksende produksjonsindustrien. Den raske veksten i produksjon av mobile enheter har redusert kostnadene for kamerakomponenter betraktelig, og dermed gjort det billigere for små og mellomstore bedrifter og privatpersoner å installere overvåkingskameraer.

I tillegg har den raske BNP-veksten i APAC-landene resultert i infrastrukturmoderniseringsprosjekter, som smartbyprosjekter og kollektivtransportsystemer, som har økt etterspørselen etter videoanalyse. Byen Yinchuan i Kina, for eksempel, er nevnt som en av de mest avanserte smarte byene i APAC, med nesten all infrastruktur integrert i et enhetlig system. Singapore beveger seg også mot målet om å bli en smart nasjon, noe som vil føre til økt etterspørsel etter effektiv videoanalyse.

Videoanalyserapporten omfatter mange store leverandører, som Avigilon, Axis Communications, Cisco, Honeywell, Agent Vi, Genetec, Intellivision, Hikvision, Dahua, Iomniscient, Huawei, Intelligent Security Systems, Verint, NEC, Briefcam, Bosch, Senstar, Qognify og Ipsotek for å nevne noen av de som er inkludert i studien.

Note: This editorial article has primarily been produced for the security trade magazine Detektor in collaboration with Securityworldmarket.com.Leverandører
Tilbake til toppen