SecurityWorldMarket

04.04.2023

Perimetersikkerhet – Del 1 av 5

Perimetersikkerhet – teknologidrevet undersektor med utfordringer

Intelligent videoovervåking anses å gi robust sikkerhet mot både konvensjonelle kriminelle angrep og terrorangrep, noe som forklarer hvorfor videoovervåkingssystemer er spådd å fortsette å ha den største andelen av perimetersikkerhetsmarkedet.

Intelligent videoovervåking anses å gi robust sikkerhet mot både konvensjonelle kriminelle angrep og terrorangrep, noe som forklarer hvorfor videoovervåkingssystemer er spådd å fortsette å ha den største andelen av perimetersikkerhetsmarkedet.

Perimetersikkerhet handler i økende grad om proaktivitet. Gjerder og vakter tar hele æren, men er det med den raske utviklingen av teknologi at 24/7 overvåking kan bli en realitet. Så hvor stort er markedet for perimetersikkerhetsteknologi og hvor raskt vokser det?

Detektor/SecurityWorldMarket.com har sett på hvordan henholdsvis Marketsandmarkets og Grand View Research vurderer perimetersikkerhetsmarkedet fra et globalt perspektiv.

Av Lennart Alexandrie

Det kan antas at teknologiens forbedrede kapasitet i kombinasjon med en gunstig kostnadsutvikling på produktene er sterkt medvirkende årsaker til at delsektoren perimetersikring har hatt en jevn og høy veksttakt de siste årene. Men hvordan er det da med størrelsen på markedet og veksttakten?

Total omsetning: 65–70 milliarder dollar

I følge en ny rapport fra Marketsandmarkets anslås det globale perimetersikkerhetsmarkedet å vokse fra 70,8 milliarder dollar i 2022 til 100,2 milliarder dollar i 2027 med en CAGR på 7,2 prosent i løpet av prognoseperioden.

Grand View Research har året 2021 som utgangspunkt, da det anslås at markedet for perimetersikkerhet hadde en omsetning på 59,21 milliarder dollar. Den gjennomsnittlige årlige veksten er estimert til 9,4 prosent i perioden 2022 til 2030. Med den vekstraten i 2021 landet Grandview Researchs estimat av markedets totale omsetning på rundt 65 milliarder dollar.

Det kan sies at de to markedsundersøkelsesselskapene er ganske tett i sin vurdering av markedet, til tross for at parametrene de bruker for å definere markedet – i noen tilfeller – er forskjellige.

Kritisk infrastruktur

Grandview Research hevder at den økende trusselen fra terrorisme og regjeringers behov for effektiv sikkerhet rundt sine nasjonale grenser er vekstdrivende faktorer. Statlige investeringer i sikkerhet inkluderer også statlig støtte til implementering av ulike sikkerhetssystemer på kritiske steder. Som vekstfaktorer nevner Grandview Research også teknologiske fremskritt innen automatisering og mottakelighet for nye teknologier, som videoanalyse og droner for å gi bedre resultater.

Marketsandmarkets mener at en global økning i kriminalitet er en vesentlig faktor, ikke minst for varehandelen. Kjøpesentre og større butikker (spesielt innen hjemmeelektronikk og bilhandel) ser et behov for økt perimetersikkerhet. Men fremfor alt er det flyplasser, grensekontroller og anlegg for energi- og vannforsyning samt annen viktig infrastruktur som står for de store investeringene i områdesikring.

AI driver veksten

En annen vekstfaktor er den økende etterspørselen etter videoovervåking, adgangskontrollsystemer og andre teknologiløsninger som kan effektivisere perimeterovervåking. Ikke minst økende bruk av intelligent teknologi knyttet til kunstig intelligens, som Machine Learning (ML) og Deep Learning (DL), påvirker sterkt vekstfaktorer.

Intelligent videoovervåking anses å gi robust sikkerhet mot både konvensjonelle kriminelle angrep og terrorangrep, noe som forklarer hvorfor videoovervåkingssystemer er spådd å fortsette å ha den største andelen av perimetersikkerhetsmarkedet.

Videoovervåkingssystemer dominerer

Grand View Reseach fremhever at de økende sikkerhetsbekymringene har ført til nye flerlagsløsninger for perimeterbeskyttelse. Noen av teknologiene som vinner popularitet er elektroniske gjerder med sensorer og integrerte fiberoptiske inntrengningsdeteksjonssystemer.

Det faktum at digital teknologi har hatt stor innvirkning på markedet for perimetersikkerhet bekreftes av det faktum at programvarebaserte videoovervåkingssystemer dominerte bransjen, og sto for den høyeste markedsandelen – mer enn 45,5 prosent av globale inntekter i 2021.

Grand View Research mener – og det samme gjør Marketandmarkets – at videoovervåkingssystemer er det raskest voksende segmentet på markedet. Enkel installasjon og utallige bruksmuligheter er faktorer som har resultert i økt bruk av videoovervåkingssystemer.

Høyest vekst i APAC

Ifølge Marketsansmarkets har Asia og Stillehavet (APAC) den høyeste veksten som følge av eskalerende kriminalitet og økende offentlig angst, men også store investeringer i smarte byer og infrastruktur i regionen er vekstdrivende faktorer for perimetersikkerhetsløsninger i APAC.

APAC-landene med den raskeste økonomiske veksten inkluderer Kina, Japan, India, Singapore, Australia og New Zealand.

Note: This editorial article has primarily been produced for the security trade magazine Detektor in collaboration with Securityworldmarket.com.Leverandører
Tilbake til toppen