SecurityWorldMarket

05.04.2023

Perimetersikkerhet – Del 2 av 5

Eksperter diskuterer perimetersikkerhets-teknologi

Nettpanelet: Lennart Alexandrie (moderator), Kenneth Nyström fra Securify, Mark Cosgrave fra Optex, Sonny Hardarsson fra Axis, Erik Nord fra Genetec og Robert Jansson fra Stid.

Nettpanelet: Lennart Alexandrie (moderator), Kenneth Nyström fra Securify, Mark Cosgrave fra Optex, Sonny Hardarsson fra Axis, Erik Nord fra Genetec og Robert Jansson fra Stid.

I en videopaneldiskusjon nylig, organisert av Securityworldmarket.com, delte en svært erfaren deltakerpanel sin innsikt om nåværende tilstand og fremtiden for perimeterovervåking.

Av Lennart Alexandrie

Deltakerne i panelsamtalen representerte alle selskaper med en sterk tilknytning til perimeterovervåking.

  • Mark Cosgrave, divisjonsdirektør for Optex Security EMEA.
  • Sonny Hardarsson, salgsingeniør i Axis Communications.
  • Robert Jansson, salgsdirektør for Norden, Øst-Europa og Sør-Afrika i Stid Security.
  • Erik Nord, forretningsutviklingssjef i Genetec.
  • Kenneth Nyström, administrerende direktør for systemdistributøren Securify, spesialisert på perimeterovervåking.

Her følger en kort oppsummering av paneldiskusjonen, som ble moderert av Detektors sjefredaktør Lennart Alexandrie.

Kommersielle applikasjoner

Historisk sett er dette sikkerhetsfeltet mest knyttet til kritisk infrastruktur, men etterspørselen øker også i kommersielle områder, som var hovedfokus for diskusjonen.

– Detaljhandel er kanskje ikke den første vertikalen du kommer til å tenke på når du diskuterer perimeterløsninger, men økningen i netthandel har raskt lagt mer press på de logistiske knutepunktene, og sikkerheten for disse, sa Kenneth Nyström, administrerende direktør i Securify, en systemdistributør, spesialisert på perimeterovervåking.

En viktig bemerkning ble også gjort om de kriminelles endrede modus operandi, noe som tilsier behovet for mer avanserte perimeterløsninger.

– Av og til er det ‘mash and grab’-hendelser som involverer store kjøretøyer som kjører gjennom vegger og barrierer. Det er over på et par minutter, noe som fører til et behov for finne nye tilnærminger for å redusere dette, sa Kenneth Nyström og pekte på behovet for veldig tidlig oppdagelse. Jeg kaller det utenfor forsvarslinjen, sa han.

Forstyrrelsesalarmer

Problemet med forstyrrelsesalarmer i sikkerhetssystemer for industrielle applikasjoner med høy sikkerhet er et kritisk tema som også ble diskutert. Dette kan føre til unødvendige forstyrrelser, bortkastede ressurser og til og med kompromittering av selve sikkerhetssystemet. Forstyrrelsesalarmer virker å være mer knyttet til hvordan installasjoner utføres enn et teknologiproblem. Men hvordan skal en sluttbruker vite hvilken leverandør han skal velge når han leter etter en avansert perimeterovervåkingsløsning som oppdager inntrenging og ignorerer naturlige endringer i perimeteren?

– Det er ingenting galt med å stille spørsmål! Vær litt detektiv, vær litt som Sherlock Holmes, var anbefalingen til sluttbrukerne fra Mark Cosgrave fra Optex.

Paneldeltakerne var også enige om at alle aktører i leveringskjeden sannsynligvis kunne trappe opp innsatsen; sluttbrukere inkludert.

Erik Nord fra Genetec understreket videre viktigheten av konsulenter, men også rollen til sertifiseringer og partnernettverk administrert av de ledende sikkerhetsmerkene. Blant paneldeltakerne var det også enighet om viktigheten av kontinuerlig opplæring blant installatører.he problem of nuisance alarms in security systems for high-security industrial applications is a critical issue that was also discussed. This can lead to unnecessary disruptions, wasted resources, and even compromise of the security system itself. Nuisance alarms seem to be more related to how installations are conducted than a technology problem. But how should an enduser know which supplier to choose when looking for an advanced perimeter surveillance solution that detects intrusions and ignores natural changes in the perimeter?

Ulike teknologier

Perimeterovervåking har alltid vært en tøff oppgave for sikkerhetsindustrien, men paneldeltakerne pekte på en rekke teknologiske utviklinger som har tjent til å utvikle perimetersikkerhet de siste årene. Et eksempel er Lidar-teknologien som bruker laserlys for å måle avstander.

– Ved å installere Lidar-sensorer langs en perimeter, kan teknologien oppdage gjenstander eller mennesker som krysser den og lage et detaljert 3D-kart over omgivelsene, sa Mark Cosgrave.

I tillegg kan radarteknologi – som også brukes til objektdeteksjon – fungere under vanskelige værforhold og kan oppdage trusler på lengre avstand sammenlignet med andre teknologier.

– Kombinasjonen av objektdeteksjonsteknologier, for eksempel radar, kameraer og analyser, gir verdi i et bredt spekter av bruksområder og applikasjoner, sa Sonny Hardarsson fra Axis Communications.

Det ble også klart at forbedringer i brukeropplevelse og brukervennlighet finner veien inn i miksen av perimeterovervåking.

– Det har blitt mye enklere å sette opp analyser for de grunnleggende kravene, for eksempel gjerdelinjedeteksjon. Det er praktisk talt uproblematisk å sette opp i dag, sa Erik Nord fra Genetec.

Adgangskontrollperspektiv

Robert Jansson, som representerer adgangskontrolldimensjonen av perimetersikkerhet, ble bedt om å peke på fremskritt som gjøres innenfor hans ekspertiseområde.

– To-faktorautentisering kommer til kjøretøy nå. Nummerskilt-gjenkjenning er en kostnadseffektiv og praktisk metode, som kan kombineres – avhengig av tid – med optisk autentisering så vel som med krypterte UHF-tokens, sa Robert Jansson som også løftet behovet for å sikre identiteten til sjåføren.

Hvem kjører bilen? To-faktorautentisering kommer til førersiden av kjøretøyet nå. Og det kommer på en praktisk måte, noe som betyr at sjåføren ikke trenger å forlate setet. Dette har eksplodert de siste to årene.

Skybaserte perimetersikkerhets-systemer

Det rapporteres ofte at flytting av perimetersikkerhets-systemer til skyen kan tilby en rekke fordeler, inkludert økt skalerbarhet, fleksibilitet og kostnadseffektivitet.

Det er imidlertid også en risiko forbundet med å flytte fysiske sikkerhetssystemer til skyen. En slik betydelig risiko er potensialet for tjenesteavbrudd eller forstyrrelser, som kan gjøre organisasjoner sårbare for sikkerhetsbrudd i perioder hvor det skybaserte systemet er utilgjengelig. I tillegg er det en regulatorisk risiko – spesielt med de oppdaterte og ulike databeskyttelseslovene som har trådt i kraft de siste årene.

Gitt de skreddersydde løsningene som ofte kreves for perimeterovervåking, er det vanskelig å jobbe med en standardløsning, ifølge Kenneth Nyström.

– Det finnes ingen generell løsning på alle problem, sa han tydelig og uttalte at "ikke alle sluttbrukere er forberedt på å sende data til skyen".

Note: This editorial article has primarily been produced for the security trade magazine Detektor in collaboration with Securityworldmarket.com.Leverandører
Tilbake til toppen