SecurityWorldMarket

08.01.2021

IOT and Smart Buildings – Part 2 of 5

Hvordan sikkerhetsteknologi kan tilføre verdi i smarte bygninger

Sikkerhetsløsninger og adgangskontroll blir i økende grad brukes til ikke-sikkerhets applikasjoner i bygninger.

- Sikkerhetsprodukter eller løsninger som bare kan tilby "overvåkings"-funksjoner blir mindre og mindre populære, fordi folk trenger mer, sier Jack Lyu, produktsjef for Intelligent Building, Overseas Business Center, Dahua Technology.

Av Henrik Söderlund

James McHale, grunnlegger or leder for markedsundersøkelses selskapet Memoori tror ikke at sikkerhetsbransjen tar tak i mulighetene like kraftig som den kunne når det kommer til smarte bygninger. Han sier:

- Sikkerhet har i stor grad vært noe man motvillig kjøper. Det er ikke noe som begeistrer. Det har blitt sett på noe som må gjøres for å sikre muligheten til å kunne samle bevis dersom noe skjer. Det påvirker ikke direkte bunnlinjen, men IoT gir muligheten til å være mer involvert i forretningsprosessen i selskapet/konsernet.

Han understreker også at den sikkerhetsansvarliges jobb ikke er å tenke på forretningsmuligheter, så det finnes ikke noe sterkt insentiv for å bruke videoovervåkning, adgangskontroll og lignende for annet enn sikkerhet.

- De behøver å endre tankemåten rundt dette, og tenke på hvordan de kan selge det til andre områder i virksomheten. Det er slik det kan utvikles videre, sier James McHale.


James McHale, founder and CEO of the market research company Memoori.
James McHale, Memoori.
Thomas Schulz, EMEA Product Marketing Director, at Assa Abloy Opening Solutions.
Thomas Schulz,
Assa Abloy Opening Solutions.
Jack Lyu, Product Manager of Intelligent Building, Overseas Business Center at Dahua Technology.
Jack Lyu, Dahua Technology.
Jaroslav Barton, Director of Product Marketing, Physical Access Control, HID Global.
Jaroslav Barton, HID Global.

Bedre effektivisering

Thomas Schulz, EMEA Product Marketing Director, hos Assa Abloy Opening Solutions, sier at teknologien for drive sikkerhet og adgangskontroll for neste generasjon av smarte bygninger og byer er her.

- Intelligent datafangst, sanntidsanalyse (eller nær sanntid) og automatisering vil drive fremtidens bygninger. Derfor vil trådløse, tilkoblede, digitale dørlåser bli med i et nett med rundt 200 milliarder IoT-objekter globalt. For eksempel brukes mange bygningssystemer parallelt på daglig basis, og skaper ofte unødvendig, dobbelt administrasjonsarbeid på tvers av plattformer. Koblede, interoperable systemer som stadig kommuniserer med hverandre vil gjøre denne prosessen mer effektiv. De eliminerer overflødighet, sier han.

Schulz understreker også at å koble adgangskontrollenheter til andre sikkerhets- og bygningsadministrasjonsløsninger, for eksempel CCTV eller energistyring, skyver data mellom siloer som kan analyseres videre og deretter kreve handlinger som er relevante for den generelle bygningsadministrasjonen. Han sier:

- På det mest grunnleggende nivået, når adgangssystemet vet at du er til stede og (omtrent) hvor du er, kan funksjoner som varierer med belegg som energibruk, justeres automatisk. Virkelig fleksible adgangsteknologier gir rask skalerbarhet, slik at sikkerheten kan tilpasse seg eller vokse for å møte nye krav når virksomheten endrer seg.

Etterspørsel etter flere funksjoner

Jack Lyu, fra Dahua Technology, understreker at sikkerhetsscenarier har blitt mer krevende enn noen gang. Han sier:

- Sikkerhetsprodukter eller løsninger som bare kan tilby "overvåkings"-funksjoner blir mindre og mindre populære, fordi folk trenger mer.

Derfor vender markedet seg mot produkter som har flere funksjoner.

Jaroslav Barton, Director of Product Marketing, Physical Access Control, HID Global, mener at å blande adgangskontroll med mobil- og skyteknologi muliggjør mange, nye tilkoblede arbeidsopplevelser. Han sier:

- Dette etablerer en felles forståelse av klarerte identiteter slik at organisasjoner kan definere hvem enkeltpersoner er og hvilke funksjoner de har autorisasjon til å motta. Dagens løsninger kan inneholde alt som trengs for å koble til og samhandle med bygningens andre sikkerhetssystemer, tjenester og bedriftsapplikasjoner. De øker også bygningssikkerhet og ytelse, samtidig som de gir brukerne den samme typen digitale opplevelser på arbeidsplassen som de har hjemme.

Han sier også at beleggshåndtering er en av de viktigste fordelene med IoT. Det gjør det mulig for organisasjoner å vite når de ansatte og besøkende går inn i eller ut av bygningen, å lett forstå belegg i bygningen, på etasje- eller romnivå, og sette opp virtuelle sikkerhetssoner og automatiserte varsler eller alarmer for overtredelser, og lokalisere beboere i bygningen i tilfelle en nødsituasjon.

Reduserte kostnader

Hvordan kan sikkerhetsteknologi tilbyr andre funksjoner som gir merverdi for kundene? Thomas Schulz mener adgangskontroll-enheter kan gi et betydelig bidrag til en organisasjons energieffektivitet. Han sier:

- Beregninger viser at næringsbygg for tiden kaster bort opptil halvparten av energien de bruker. Smartere energistyring kan bidra til å minimere dette svinnet. Adgangskontroll spiller en sentral rolle her, for hvis bygningsstyringssystemet ditt vet hvem som er til stede, kan det endre varme- eller kjølesystemer automatisk. Dette optimaliserer komforten for brukerne, samtidig som det reduserer energiforbruket (og dermed kostnadene).

Jack Lyu understreker at utviklingen av adgangskontroll-teknologi for ansiktsgjenkjenning gir større merverdi: høyere effektivitet med berøringsfri adgang, små- og mindre bedrifters administrasjonskostnader, og i tillegg løser ansiktsgjenkjenning problemet med at brukere glemmer passord eller glemmer å ta med kortet når de forlater bygningen, som gir bedre bekvemmelighet. Han sier:

- I tillegg sparer du brukerkostnader i det lange løp ved å erstatte fysiske kort med ansiktsgjenkjenning.

Note: This editorial article has primarily been produced for the security trade magazine Detektor in collaboration with Securityworldmarket.com.


Leverandører
Tilbake til toppen