SecurityWorldMarket

28.10.2019

Traka vokser i Norden

Den økede etterspørselen etter intelligente skap for å kunne håndtere IT-enheter som nettbrett, PDA’er, skannere, mobiltelefoner og nøkler resulterer nå i at Traka forsterker sin posisjon i Norden med Fredrik Granath som Sales Engineer. Samtidig lanserer Traka sine nye løsninger på Sectech i Stockholm i november.

Løsningen med intelligente nøkkelskap finnes allerede ute hos ledende selskap innen handel over hele Norden. Trakas nye skap gir bedrifter en sikker og smidig kontroll over sine felles nøkler, nettbrett og håndskannere. Behovet for intelligent oppbevaring innen detaljhandel og distribusjon øker kraftig ettersom det stilles stadig høyere krav på sikker og effektiv håndtering av teknikkutstyr. Utfordringen ligger i at alle enheter er hele, full-ladede, på plass og oppdaterte når neste skift starter.

- Selskapenes håndtering av teknikkutstyr som brukes av mange ulike ansatte under alle døgnets timer, stiller høye krav på at det er enkelt, effektivt og sikkert for alle innblandede. Våre løsninger forenkler og reduserer dyrebar tid i administrasjon og irritasjon hos selskap og ansatte som er avhengige av sin bærbare teknikk, sier Johan Lokind, Business Development Manager for Traka i Norden.

- De intelligente skapene handler ikke bare om sikkerhet, men hjelper også IT-avdelingen med oppdateringer og tar bort ansvaret fra hver enkelt ansatt til at teknikken fungerer og at enhetene blir levert tilbake og oppladede, avslutter Johan.

Trakas nye løsninger og intelligente skap kommer til å lanseres under Sectech Stockholm i november.


Tags

Leverandører
Tilbake til toppen