SecurityWorldMarket

08.11.2019

Sterk ordreinngang og stabil margin

Bravidas tredje kvartalsrapport for 2019 ble offentliggjort i dag 6. november, og konsernsjef Mattias Johansson forteller at det var enda et kvartal med god vekst og høy oppkjøpsgrad for Bravida.

– Etterspørselen etter teknisk service og installasjonsprosjekter er fortsatt god i våre markeder. Omsetningen økte i tredje kvartal, og Bravida fortsetter å vokse innenfor servicesegmentet. EBITA-marginen er på samme nivå som i fjor, ordrereserven fortsetter å øke og er på et nytt rekordnivå. Den høye oppkjøpstakten har fortsatt, og i kvartalet har det blitt gjennomført fire oppkjøp, sier Mattias Johansson.

– Omsetningen i Bravida Norge i tredje kvartal er lavere enn samme periode året før, men resultatmarginen øker. Vi er fornøyd med at vi har klart å redusere ulønnsom omsetning og vokser videre innenfor servicevirksomheten, sier Tore Bakke, administrerende direktør i Bravida Norge.

– Ordresituasjonen er god selv om den er på et lavere nivå enn samme periode i fjor. Den viktigste suksessfaktoren for gode prosjekter er tidlig involvering, derfor har vi bevisst satset på denne type prosjekter. For tiden jobbes det med flere slike prosjekter som er i utviklingsfasen og vil registreres som ordreinngang i kommende kvartaler, fortsetter han.

– I årets første kvartal ble Oras innfusjonert i Bravida. Denne delen av Bravida har forbedret seg betydelig i tredje kvartal og leverer samlet sett tilfredsstillende resultater både innenfor service og prosjekt. Vi ser også at etterspørselen etter flerfaglige tjenester øker, noe som bekrefter at kjøpet av Oras var veldig riktig for oss, sier Bakke.

Framtidsutsikter

- Som et ledd i vårt bærekraftsarbeid har vi besluttet å kraftig redusere våre CO2-utslipp. Målet er at 30 prosent av Bravidas servicebiler skal være fossilfrie innen 2025. Samtidig endrer vi vilkårene for valg av tjenestebil for å gjøre det betydelig mer fordelaktig å anvende miljøvennlige alternativer og dermed også påvirke utslippene som tjenestebilene våre har. Å redusere vår klimapåvirkning er et prioritert område, og vi har stort fokus på å endre selskapet og dermed bidra til de globale klimamålene, sier Mattias Johansson.

- Ordrereserven er fremdeles på et rekordhøyt nivå og hoveddelen er mange små og mellomstore prosjekter. I et kortere perspektiv tror jeg at organisk vekst vil forbli lav. Samtidig har ordresituasjonen aldri vært bedre for Bravida, og sammen med vår store servicevirksomhet vil ordrereserven bidra til stabil omsetningsutvikling på sikt. Den underliggende lønnsomheten er også fortsatt god, noe som betyr at jeg ser positivt på vår utvikling fremover, avslutter Johansson.


Leverandører
Tilbake til toppen