SecurityWorldMarket

25.09.2023

Sectech starter med en undersøkelse av markedet for sikkerhetselektronikk

Markedsanalytiker James McHale er en tilbakevendende foredragsholder på Sectech-messene i Skandinavia - så også i 2023

Når Sectech-messen i Stockholm åpner 24. oktober vil besøkende få et innblikk i tilstanden til det globale markedet for elektroniske produkter og systemer for fysisk sikkerhet.

I første punkt i seminarprogrammet vil James McHale, grunnlegger av markedsanalyseselskapet Memoori, fortelle om markedet for fysisk sikkerhet med fokus på elektroniske produkter innen innbruddsalarm, adgangskontroll, videoovervåking og perimeterovervåking.

Hva skjer i markedet for elektroniske systemer og produkter for det fysiske sikkerhetsmarkedet? Hvor stort er markedet for adgangskontroll, videoovervåking og innbruddsalarm? Hvilke faktorer driver markedet og hvor konsolidert er det? Hvilken innvirkning har komponentmangelen og pandemien hatt? Og hvordan påvirker den pågående inflasjonen markedets etterspørsel?

Dette er noen av spørsmålene som James McHale vil reise og svare på. Hans konklusjoner er hentet fra Memoori-rapporten "The physical Security Business 2020 to 2025" som ble utgitt tidligere i år og kan bestilles av AR Media her.

Fotnote: For fagfolk i sikkerhetsbransjen er inngangen til både Sectech-utstillingen og seminarene helt gratis. Alt som kreves for å delta på Sectech er påmelding til utstillingen og deretter påmelding til seminarene.Leverandører
Tilbake til toppen