SecurityWorldMarket

26.03.2021

Politistudentene blir politi

Rektor ved Politihøgskolen, Nina Skarpenes.

Det har vært mange bekymrede stemmer de siste ukene. Får avgangsstudentene ved Politihøgskolen gjennomført utdanningen på normert tid? Får de operativ godkjenning? Vil studentene, som er i praksis, få fullført sine praksisstudier? Svaret er ja.

Siste pulje avgangsstudenter har fullført operative godkjenningsprøver, og studentkullet som er i praksis er på god vei til å fullføre.

Det er jo slik det skal være. Men restriksjonene mot korona har gitt Politihøgskolen ekstra utfordringer. Høgskolen har lojalt fulgt opp smittevernregler og –føringer. De har, med noen få unntak, greid å holde smitten utenfor sine campuser.

Hele samfunnet er satt på prøve det siste året. Høyere utdanning har hatt store ufordringer, så også politidutdanningen. Studiet er i utgangspunktet krevende, med veksling mellom teori og praksis. Det har ikke vært mulig å følge de vanlige utdanningsplanene. Det har vært mange justeringer og tilpasninger, avlysninger og utsettelser. Politihøgskolen har hele tiden foretatt risiko- og sårbarhetsanalyser, rettet mot programplanens læringsutbyttebeskrivelser - og hensynet til smittevern.

Klare prioriteringer

– Vi har måttet prioritere, omorganisere og improvisere. En sentral prioritering var å sikre at alle avgangsstudentene fikk gjennomført tre uker med operativ trening i leir. For å få det til, måtte studentene oppholde seg i leiren 24/7 i tre uker. Det var krevende, men det sikret at smitte ikke kom inn i leiren. For Oslo-studentene ble helgene i leiroppholdet også benyttet til trening og godkjenningsprøve i arretasjonsteknikk – noe de ikke hadde fått gjennomført grunnet smittesituasjonen i Oslo, sier rektor ved Politihøgskolen, Nina Skarpenes.

– Det har vært vesentlig at andreårsstudentene kunne gjennomføre ett års praksisstudier i et politidistrikt. Hele kullet er på vei til å fullføre. Inkludert i dette er gjennomføring av kurs i utrykningskjøring, og det første leiroppholdet i utdanningsløpet. Koronasituasjonen har medført noen endringer i hverdagen ute i politidistriktene, men slik er politiets oppgaveløsning. Studentene har erfart politiarbeid under en pandemi, fortsetter Skarpenes.

Hva slags politi vil årets kull bli?

– Svaret er at gjennom tre studieår skal alle få en forsvarlig og god utdanning. Årets avgangskull og de to øvrige kullene som har studert under pandemien, vil bli klare for politiyrket og det viktige samfunnsoppdraget. Tross noen utfordringer på veien.

– Det er Politihøgskolens løfte og forpliktelse, til samfunnet, til politietaten - og alle dere som er politistudenter, avslutter Nina Skarpenes.


Leverandører
Tilbake til toppen