SecurityWorldMarket

12.07.2017

Bedre samvirke med Nødnett

Brukerne er godt fornøyd med Nødnett viser resultatene fra en brukerundersøkelse DSB har gjennomført. Nødnett bidrar til effektiv kommunikasjon og samhandling og er bedre enn sambandet de hadde før, mener brukerne.

– Tilbakemeldingene er gjennomgående positive, spesielt når det gjelder effektiv kommunikasjon og samhandling blant flere aktører, sier Cecilie Daae, direktør i DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap).

I overkant av 5000 Nødnettbrukere fra ulike brukergrupper har svart på undersøkelsen, rundt 3000 fra politiet og brann- og redningsvesen, mens de resterende representerer frivillige organisasjoner og andre brukere av Nødnett som blant annet Tollvesenet. Over 70 prosent av respondentene svarte at de bruker Nødnett daglig eller ukentlig.

Et stort flertall svarer at de kommuniserer oftere og mer effektivt med samarbeidspartnere både i og utenfor egen organisasjon enn før innføringen av Nødnett. En av målsettingene med innføringen av Nødnett var nettopp å forbedre kommunikasjonen internt og på tvers av nød- og beredskapsaktører som samarbeider under hendelser.

– Dette viser at investeringen staten har gjort i Nødnett gir gevinster for både brukerne og befolkningen. Vi er glade for at brukerne synes det er positivt at de har gått over til Nødnett, sier Daae.

Resultatene viser også at det å inkludere brukere utover nødetatene har gitt en samvirkeeffekt.

– Dette vil vi fortsette å bygge på. Blant annet vil vi gi nød- og beredskapsaktører i hele landet tilbud om å ta i bruk Nødnett innen utgangen av 2018, sier Daae.

Målene med brukerundersøkelsen var både å kartlegge effekten av innføre Nødnett samt å avdekke forbedringspotensial.

– Vi arbeider hver dag for at brukerne skal ha tilgang til et sikkert og robust Nødnett, sier Daae.

Selv om brukerne generelt er fornøyde med dekningen i Nødnett, viser undersøkelsen at det er forbedringspotensial i enkelte geografiske områder. I tillegg viser undersøkelsen at lydkvalitet for brannmenn som bruker Nødnett-utstyr i hjelm er noe som kan utbedres.

– Tilbakemeldingene vi har fått fra brukerne gjennom undersøkelsen er nyttige og noe vi vil ta med oss i det videre arbeidet med Nødnett, forsikrer Daae.


Leverandører
Tilbake til toppen