SecurityWorldMarket

19-08-2022

Markedet for flammedetektorer når en værdi af 2,1 mia. i 2027

Det globale marked for flammedetektorer forventes at vokse fra 1,7 milliarder USD i 2022 til 2,1 milliarder i 2027 med en gennemsnitlig årlig vækst på 5,0 procent i prognoseperioden. De vigtigste vækstfaktorer vil være voksende anvendelse af detektorer i store industrier som olie og gas, energi og kraft, lægemidler og køretøjer.

Markedet for flammedetektorer domineres af store producenter som Johnson Controls, Carrier Global, Honeywell, Siemens, Halma, MSA, Robert Bosch, Emerson Electric, Minimax Viking og Draeger. Disse virksomheder har deres produktionsfaciliteter spredt over hele verden.

UV/IR flammedetektorer får den højeste vækst

UV/IR-flammedetektoren forventes at få den højeste vækstrate i prognoseperioden på grund af detektorernes høje pålidelighed. UV/IR-flammedetektorerne kan detektere flammer i både UV- og IR-spektre og giver et minimum af falske alarmer. Derudover har UV/IR-flammedetektorer været til stede på markedet i lang tid, og forbrugerne har tillid til dem. Derudover reducerer implementering af disse detektorer driftsomkostningerne sammenlignet med implementering af to forskellige typer flammedetektorer i et brandsikringssystem. Dette er en af nøglefaktorerne, der driver efterspørgslen efter UV/IR-flammedetektorer.

Trådløs teknologi på vej

Trådløse flammedetektorer er et nyt og fremvoksende marked. Virksomheder udfører stadig forskning og produktudvikling på området, men alligevel er efterspørgslen efter trådløse flammedetektorer fra forskellige industrier såsom medicin, marine, logistik og kemikalier stigende på grund af den nemme implementering på komplekse steder, hvor kabelføring ofte ville være vanskelig. Efterspørgslen efter trådløse flammedetektorer med Wifi og Bluetooth tilslutningsmuligheder vokser også, da disse enheder anvender en ny og spirende teknologi. Og det faktum, at de tilbyder brugervenlighed og hurtig installation betyder, at den højeste vækstrate ses netop indenfor disse enheder i løbet af prognoseperioden.

Medicinalbranchen fører

Efterspørgslen efter flammedetektorer vokser hurtigt i medicinalbranchen. Den stigende brug af brændbare produkter og kemikalier til test og fremstilling af farmaceutiske produkter er den væsentligste faktor for den hurtigste vækstrate. Ydermere har øget finansiering til medicinalindustrien efter pandemien ført til hurtig industriel ekspansion og til vækst i efterspørgslen efter flammedetektorer.

Nordamerika er den største region

Analytikerne rapporterer, at den nordamerikanske region med USA og Canada er det største marked for flammedetektorer. I regionen hører de store flammedetektorproducenter hjemme, og en række nøgleaktører har deres hovedkvarter her. Derfor er nye og innovative flammedetektorprodukter let tilgængelige i regionen. Derudover har den nordamerikanske region strenge regler for beskyttelse af menneskeliv og beskyttelse af aktiver mod brand. Regionen har en robust forsyningskæde til flammedetektorer fra leverandører til slutbrugere. Den voksende olie- og gas-, energi- og el- og bilindustri i regionen er også nøgledrivere for flammedetektormarkedet,Leverandører
Tilbage til toppen