SecurityWorldMarket

14-09-2022

Kommunerne skal kunne hyre private tryghedsvagter

- Kommunerne skal have mulighed for at supplere det tryghedsskabende arbejde med tryghedsvagter, der kan være synlige i områder med udendørs fester eller områder med særlig risiko for indbrud, siger justitsministeren.

Regeringen foreslår en forsøgsordning, som giver kommunerne mulighed for at anvende såkaldte tryghedsvagter. Tryghedsvagterne skal supplere politiets arbejde med at opretholde ro og orden og vil f.eks. kunne anvendes i områder præget af utryghed eller i områder med støj og larm fra fester og forsamlinger, der er rykket ud i det offentlige rum.

Regeringen har i forvejen med sit seneste udspil bl.a. givet DSB mulighed for at indsætte vagter på S-togsstationer. Derudover er der indført krav om, at f.eks. barer og diskoteker skal gøre brug af mindst en dørmand i nattelivszonerne i nattetimerne.

Regeringen ønsker nu at tage endnu et skridt for at sikre øget tryghed i det offentlige rum. Med et lovforslag, der nu sendes i offentlig høring, lægges der op til at etablere en forsøgsordning, som giver kommunerne mulighed for at anvende tryghedsvagter. Tryghedsvagterne skal supplere politiets arbejde med at opretholde ro og orden og vil f.eks. kunne anvendes i områder præget af utryghed eller i områder med støj og larm fra fester og forsamlinger, der er rykket ud i det offentlige rum.

- Det skal ikke være sådan, at man er bange for at gå en aftentur en vinteraften. Eller lade sine børn tage S-toget hjem fra en bytur. Vi skal ikke lade grupper af utryghedsskabende unge ændre vores adfærd. Det offentlige rum skal være trygt for alle. Derfor vil vi nu skabe mulighed for uniformerede kommunale vagter i det offentlige rum, siger Justitsminister Mattias Tesfaye og fortsætter:

- Med nattelivszonerne har vi i forvejen fået et redskab til at holde personer væk, der har fået en dom for eksempelvis vold eller trusler. Vi har givet politiet værktøjer til at komme den såkaldte ”paradekørsel” til livs, hvor muskelbiler kører rundt i nattelivets gader til utryghed for omgivelserne. Derudover har vi iværksat flere tiltag, der skal øge trygheden for de rejsende i S-togene.

- Men kommunerne skal også have mulighed for at supplere det tryghedsskabende arbejde med tryghedsvagter, der kan være synlige i områder med udendørs fester eller områder med særlig risiko for indbrud. Det handler i bund og grund om, at vi skal have flere ansvarlige voksne i det offentlige rum, slutter justitsministeren.

Med lovforslaget lægges der op til at etablere hjemmel til, at kommunerne på frivillig basis kan antage kommunale tryghedsvagter med henblik på at supplere politiets arbejde med at opretholde den offentlige orden mv. i kommunen. Det foreslås, at de kommunale tryghedsvagter skal kunne udøve vagtvirksomhed på steder, hvortil der er almindelig adgang, og at tryghedsvagterne skal kunne henstille til personer, der forstyrrer den offentlige orden mv., at stoppe den forstyrrende adfærd mv.

Tryghedsvagter kan være godkendte kommunalt ansatte vagter eller godkendte vagter ansat i autoriserede vagtvirksomheder, som har indgået aftale med kommunen. Det er i lovforslaget forudsat, at tryghedsvagterne skal gennemgå en særlig uddannelse, inden ansættelsen træder i kraft, oplyser Justitsministeriet.

Den foreslåede forsøgsordning vil løbe i tre år fra den 1. juni 2023. Alle kommuner vil uden særlig tilladelse eller lignende kunne vælge at gøre brug af forsøgsordningen i denne periode.

Etablering af en forsøgsordning med kommunale tryghedsvagter er en del af den seneste flerårsaftale for politiets og anklagemyndighedens økonomi. Der har igennem længere tid været drøftelser med aftalepartierne om de præcise rammer for en model, men det er foreløbigt ikke lykkedes at opnå enighed herom. På den baggrund sender regeringen derfor nu lovforslaget i høring.Leverandører
Tilbage til toppen