SecurityWorldMarket

22-02-2021

Fald i indbrud i det meste af Danmark

Langt de flest kommuner har i 2020 oplevet et fald i antal indbrud i private hjem. Der blev i 2020 anmeldt 17.529 indbrud i beboelser på landsplan. Det er et fald på 29 pct. i forhold til 2019. Beboelser omfatter villaer, lejligheder, værelser og landejendomme.

Blandt de kommuner med størst fald er Sønderborg, Hjørring og Lolland med hhv. 66, 64 og 53 pct. færre indbrud. Herning, Rødovre og Hvidovre er blandt de kommuner, hvor antallet af indbrud er steget mest med hhv. 11, 25 og 30 pct.

Anmeldelser vedr. ejendomsforbrydelser er faldet 40 pct. fra 2009 til 2020

Størstedelen af anmeldte straffelovsforbrydelser vedrører ejendomsforbrydelser. Herunder hører bl.a. indbrud, tyveri og hærværk. I de senere år er antallet af ejendomsforbrydelser faldet støt - 40 pct. fra 465.000 i 2009 til 278.000 i 2020. Det store fald skyldes færre anmeldelser af tyveri og indbrud. Trods det store fald, har der også været stigninger blandt visse ejendomsforbrydelser, som fx bedrageri og berigelsesforbrydelser. Berigelsesforbrydelser omfatter bl.a. at snyde sig ind i fx teatre, biografer mv. samt offentlig transport, uden at betale.

Færre anmeldelser vedr. indbrud, men flere vedr. bedrageri

Mens antal indbrud rasler ned inden for alle de tre hovedgrupper, stiger anmeldelser af bedrageri fortsat. Der blev i 2020 anmeldt 54.583 tilfælde, som er en stigning på 13 pct. i forhold til 2019. Antallet af anmeldte bedragerier er i dag 8 gange større end i 2009. Den store stigning over tid, skal ses i lyset af den øgede handel på internettet.

Kilde: Danmarks Statistik


Leverandører
Tilbage til toppen