Sectech DENMARK
25-26 March, 2020
Copenhagen
Sectech NORWAY
10-11 March, 2021
Norges Varemesse

Seminarieprogrammet

Seminarierna på Sectech

Många av seminarierna på Sectech handlar som sig bör om de säkerhetstekniska lösningarnas möjligheter. Vilka trender gäller idag och vad kan vi förvänta oss av morgondagen?

Sectech-seminarierna handlar också om olika sektorer och hur de tacklar trygghets- och säkerhetsfrågorna.

Här följer några av programpunkterna.

 

den 19 november 2019

TEMA: Säkerhetstekniken och dess roll i ett framväxande IoT-samhälle
 09:15 - 09:35
Den globala marknaden för säkerhetselektronik

James McHale, marknadssanalytiker, MemooriVad händer på marknaden för elektroniska system och produkter för den fysiska säkerhetsmarknaden? Hur stora är marknaderna för passerkontroll, videoövervakning och inbrottslarm? Hur ser utvecklingen ut och vad påverkar utvecklingen?

Talare: James McHale, marknadssanalytiker, Memoori.


Boka här


 09:45 - 10:30
Larmsystem - trender, framtidsperspektiv och utmaningar

Digitalisering har fått stort genomslag på säkerhetsmarknaden, inte minst inom videoövervakning och passerkontroll. Men hur är det med system som inbrottslarm och brandlarm, var i utvecklingen står de? Hur långt gången är utvecklingen när det gäller digitalisering och öppna plattformar? Hur ser branschen på tjänstebaserade affärsmodeller?

Moderatorer: Lennart Alexandrie och Åke Norrby.

Paneldeltagare: Sten Olsson, affärsutvecklingschef, Addsecure, Hannes Lind, tjänsteutvecklare, SOS Alarm, Holger Müller, Country Sales Manager, Vanderbilt och John Väyrynen, operativ chef, Teletec Connect.

Paneldeltagare Sten Olsson, affärsutvecklingschef, Addsecure, Hannes Lind, tjänsteutvecklare, SOS Alarm, Holger Müller, Country Sales Manager, Vanderbilt och John Väyrynen, operativ chef, Teletec.


Boka här


 10:40 - 11:25
ID- och passerkontroll - trender, framtidsperspektiv och tekniklösningar

Är det något område inom säkerhetssektorn som är drivande i dessa IoT-tider så är det ID- och passerkontroll. Säkra identiteter är och förblir i än högre grad centrala i det framväxande digitala samhället. Det gäller inte bara människors identitet utan i stort sett allt. Vilka är då de säkra identiterna, vilka kortteknologier kan vi lita på idag och imorgon?

Moderatorer: Lennart Alexandrie och Åke Norrby.

Paneldeltagare: Magnus Olsson, Head Business Development, Seriline, Robert Jansson, Director Nordic & East Europe, Stid Security, Carl Staël von Holstein, Business Development Manager, Axis Communications, Dahn Sadarangani, Regional Sales Manager, HID Global, Daniel Hjort, Marketing Manager, Nexus Group.

Paneldeltagare Freddie Parrman, vd, Seriline, Robert Jansson, Director Nordic & East Europe, Stid Security.


Boka härTEMA: Ett tryggare samhälle
 13:00 - 13:45
Säkerhet i och kring kollektivtrafiken

Hur jobbar man med säkerhetsfrågor för passagerare i kollektivtrafiken och dess kringliggande miljö? Vilka hotbilder och utmaningar finns?

Programpunkten inleds med att Fredrik Skarp, förvaltningsledare Trygghet, Trafikförvaltningen och Alpay Aksoy, operativ samordnare, Trygghetscentralen berättar om hur man arbetar såväl strategiskt som operativt med att öka säkerheten och trygghet i Stockholms kollektivtrafik. Därefter följer en diskussion där företrädare för säkerhetsföretag som arbetar med säkerhet i kollektivtrafiken ger sin syn på vad som görs bra och vad som kan göras bättre.

Moderatorer: Lennart Alexandrie och Åke Norrby.

Paneldeltagare: Erik Nord, Sales Engineer, Genetec, Sebastian Egenian, bevakningschef, Rapid Säkerhet, Fredrik Skarp, förvaltningsledare Trygghet, Trafikförvaltningen, Alpay Aksoy, operativ samordnare, Trygghetscentralen, Jimmy Ek, Nordic Sales Manager, Axis Communications.

Paneldeltagare Erik Nord, Sales Engineer, Genetec, Sebastian Egenian, bevakningschef, Rapid Säkerhet.


Boka här


 13:55 - 15:55
Säkerhet i skolan

Hur får vi en tryggare och därmed bättre skola? Vad kan politikerna göra och hur kan samhället och säkerhetsbranschen gemensamt skapa en bättre och säkrare miljö för elever och skolpersonal?

Programpunkten inleds med att Kristina Axén Olin, ordförande för tankesmedjan SNOS och riksdagsledamot (M) samt Moderaterna utbildningspolitiska talesperson intervjuas om sin syn på skolan ur ett trygghetsperspektiv.

Därefter kommer Tobias Ekberg från Axis Communication delge åhörarna erfarenheter från USA – och det som kallas School Safety and Security Guidelines. Hur arbetar man med skolsäkerhet i USA, ett land med stor utmaningar inom detta område. Vilka lärdomar kan vi i Sverige dra nytta av samt vad är viktigt för den Svenska skolan?

Marcus Gustring, vd, Offentlig Säkerhet, följer upp med att ta upp hur man kan arbetar för att förbättra säkerheten och skapa trygghet i skolan.

Efter presentation blir det en paneldiskussion.

Moderatorer: Lennart Alexandrie och Åke Norrby.

Paneldeltagare: Marcus Gustring, vd, Offentlig Säkerhet, Kristina Axén Olin, ledamot för Moderaterna i utbildningsutskottet, Tobias Ekberg, Key Account Manager, Axis Communications.

Marcus Gustring, vd, Offentlig Säkerhet, Kristina Axén Olin, ledamot för Moderaterna i utbildningsutskottet.


Boka här


den 20 november 2019

TEMA: Smarta byggnader och intelligent teknik
 09:15 - 09:35
IoT i byggnader - en enorm global tillväxtmarknad

James McHale, marknadssanalytiker, Memoori En liten överblick av IoT – den kanske största tekniska revolutionen. Hur ser marknaden ut? Vad är säkerhetsteknikens roll?

Talare: James McHale, marknadssanalytiker, Memoori.


Boka här


 09:45 - 10:30
Smarta byggnader

Var befinner sig tekniken när det gäller smarta byggnader och smarta hem? Hur långt är vi komna? Var är de stora värdena idag och vad kan vi förvänta oss av morgondagens smarta byggnader?

Moderatorer: Lennart Alexandrie och Åke Norrby.

Paneldeltagare: Sven Klockare, vd, Bravida Säkerhet, Tobias Ekberg, Key Account Manager, Axis Communications, Daniel Axelsson, Key Account Manager, Stanley Security, Martin Reidevall, CEO, Skyresponse, Dahn Sadarangani, Regional Sales Manager, HID Global.

Paneldeltagare Sven Klockare, vd, Bravida Säkerhet.


Boka här


 10:40 - 11:25
Hur intelligent är videoövervakningen och hur intelligent kan den bli?

Det är ingen tvekan om att kamerasystemen lett utvecklingen när det gäller säkerhetsteknik. Med allt mer intelligenta system och tekniker som deep learning och AI kan vi förvänta oss att vi bara sett början på utvecklingen.Men hur långt kan tekniken ta oss och hur långt vill vi att den ska ta oss?

Moderatorer: Lennart Alexandrie och Åke Norrby.

Paneldeltagare: Fredrik Pålsson, projektledare, ISG Systems, Anders Karlsson, produktansvarig, Bosch Building Technologies, Christoffer Åkesson, nordisk försäljningschef, Milestone, Jimmy Ek, Nordic Sales Manager, Axis Communications.

Paneldeltagare Fredrik Pålsson, ISG Nordic, Anders Karlsson, Bosch Building Technologies, Christoffer Åkesson, nordisk försäljningschef, Milestone.


Boka här


 11:35 - 12:20
Perimeterövervakning - hur skyddar vi oss mot intrång via mark och luft?

Hur ser dagens moderna perimeterövervakning ut? Vilka tekniker fungerar bäst när ett område ska skyddas mot ett angrepp och när fungerar de bäst? Och hur skyddas luftrummet mot intrång av drönare?

Moderatorer: Lennart Alexandrie och Åke Norrby.

Paneldeltagare: Gustav Norvik, produktchef, Stanley Security, Magnus Cederäng, affärsområdeschef, Infralogic, Martin Sirvell, vd, Nordic Alarm, Thomas Lindblad, försäljningschef, Heda Scandinavia, Fredrik Rylander, Key Account Manager, Axis Communications.

Paneldeltagare Magnus Cederäng, affärsområdeschef Säkerhet, Infralogic AB, Gustav Norvik, produktchef, Stanley Security.


Boka här


 13:00 - 13:45
Säkerhet i handeln - utmaningarna och lösningarna

Om butiksbrotten, handlarnas säkerhetsutmaningar samt om polisens insatser och säkerhetsföretagens teknikleveranser. Vad kan göras bättre?

Moderatorer: Lennart Alexandrie och Åke Norrby.

Paneldeltagare: Per Geijer, Säkerhetschef, Svensk Handel, Carl Staël von Holstein, Business Development Manager, Axis Communications, Johan Buch, Head of Sales, Securitas Sverige, Torbjörn Warghagen Bolk, försäljningschef Retail, Stanley Security.

Paneldeltagare


Boka här
Samtliga seminarier är kostnadsfria.


Med reservation för eventuella ändringar.


Utställarinfo
Entrésponsor
Video
Det bästa från Sectech 2019


Detektor International Award 2019Mediapartner
SecurityWorldMarket Detektor SecurityUser


© 2018 AR Media International AB Ett arrangemang av: