Sectech DENMARK
25-26 March, 2020
Copenhagen
Sectech NORWAY
10-11 March, 2021
Norges Varemesse
Förhandsregistrering
Underlätta ditt besök på Sectech 2019 genom att förhandsregistrera dig här.

Entré för besökare
Förregistrera dig här gratis och skriv ut din badge. Fackmässa. Barn under 15 år endast i vuxens sällskap.
Ange kod: sectech19.
Registrera dig här

Seminarieprogrammet

Seminarierna på Sectech

Många av seminarierna på Sectech handlar som sig bör om de säkerhetstekniska lösningarnas möjligheter. Vilka trender gäller idag och vad kan vi förvänta oss av morgondagen?

Sectech-seminarierna handlar också om olika sektorer och hur de tacklar trygghets och säkerhetsfrågorna.

Här följer några av programpunkterna.

 

den 19 november 2019

TEMA: Säkerhetstekniken och dess roll i ett framväxande IoT-samhälle
 09:15 - 09:35
Den globala marknaden för säkerhetselektronik

Vad händer på marknaden för elektroniska system och produkter för den fysiska säkerhetsmarknaden? Hur stora är marknaderna för passerkontroll, videoövervakning och inbrottslarm? Hur ser utvecklingen ut och vad påverkar utvecklingen?

Talare: James McHale, marknadssanalytiker, Memoori.


Boka här


 09:45 - 10:30
Larmsystem – trender, framtidsperspektiv och utmaningar

Digitalisering har fått stort genomslag på säkerhetsmarknaden, inte minst inom videoövervakning och passerkontroll. Men hur är det med system som inbrottslarm och brandlarm, var i utvecklingen står de? Hur långt gången är utvecklingen när det gäller digitalisering och öppna plattformar? Hur ser branschen på tjänstebaserade affärsmodeller?


Boka här


 10:40 - 11:25
ID- och passerkontroll - trender, framtidsperspektiv och tekniklösningar

Är det något område inom säkerhetssektorn som är drivande i dessa IoT-tider så är det ID- och passerkontroll. Säkra identiteter är och förblir i än högre grad centrala i det framväxande digitala samhället. Det gäller inte bara människors identitet utan i stort sett allt. Vilka är då de säkra identiterna, vilka kortteknologier kan vi lita på idag och imorgon?


Boka härTEMA: Ett tryggare samhälle
 13:00 - 13:45
Säkerhet i och kring kollektivtrafiken

Hur jobbar man med säkerhetsfrågor för passagerare i kollektivtrafiken och dess kringliggande miljö? Vilka hotbilder och utmaningar finns?


Boka här


 13:55 - 15:55
Säkerhet i skolan

Hur får vi en tryggare och därmed bättre skola? Vad kan politikerna göra och hur kan samhället och säkerhetsbranschen gemensamt skapa en bättre och säkrare miljö för elever och skolpersonal?


Boka här


den 20 november 2019

TEMA: Smarta byggnader och intelligent teknik
 09:15 - 09:35
IoT i byggnader - en enorm global tillväxtmarknad

En liten överblick av IoT – den kanske största tekniska revolutionen. Hur ser marknaden ut? Vad är säkerhetsteknikens roll?

Talare: James McHale, marknadssanalytiker, Memoori.


Boka här


 09:45 - 10:30
Smarta byggnader

Var befinner sig tekniken när det gäller smarta byggnader och smarta hem? Hur långt är vi komna? Var är de stora värdena idag och vad kan vi förvänta oss av morgondagens smarta byggnader?


Boka här


 10:40 - 11:25
Hur intelligent är videoövervakningen och hur intelligent kan den bli?

Det är ingen tvekan om att kamerasystemen lett utvecklingen när det gäller säkerhetsteknik. Med allt mer intelligenta system och tekniker som deep learning och AI kan vi förvänta oss att vi bara sett början på utvecklingen.Men hur långt kan tekniken ta oss och hur långt vill vi att den ska ta oss?


Boka här


 11:35 - 12:20
Perimeterövervakning - hur skyddar vi oss mot intrång via mark och luft?

Hur ser dagens moderna perimeterövervakning ut? Vilka tekniker fungerar bäst när ett område ska skyddas mot ett angrepp och när fungerar de bäst? Och hur skyddas luftrummet mot intrång av drönare?


Boka här


 13:00 - 13:45
Säkerhet i handeln – utmaningarna och lösningarna

Om butiksbrotten, handlarnas säkerhetsutmaningar samt om polisens insatser  och säkerhetsföretagens teknikleveranser. Vad kan göras bättre?


Boka här
Samtliga seminarier är kostnadsfria.


Med reservation för eventuella ändringar.


Utställarinfo
Entrésponsor
Video
Höjdpunkter från Sectech i Lillestrøm


Det bästa från Sectech KöpenhamnMediapartner
SecurityWorldMarket Detektor SecurityUser


© 2018 AR Media International AB Ett arrangemang av: