SecurityWorldMarket

2021-04-28

Stark öppning på 2021 för Assa Abloy

Nico Delvaux, vd och koncernched för Assa Abloy.

Det är en nöjd vd och koncernchef för Assa Abloy som kommenterar årets första kvartalsrapport och sin tro på framtiden.

– Jag är övertygad om att vi kommer ut från denna pandemi som en ännu starkare koncern, väl positionerad som global branschledare att öka vår lönsamma tillväxt igen, säger Nico Delvaux.

Assa Abloys delårsrapport för perioden januari – mars 2021 präglas visserligen av pandemins härjningar, men är på det hela taget ganska positiv. Omsättningen minskade med 2 procent till 21.805 miljarder kronor (22 173), men den organiska tillväxt landade på 4 procent (–3) och en förvärvad/avyttrad tillväxt netto uppgick till 4 procent (3). Valutaeffekter uppgick till –10 procent (3)

Asia Pacific, Entrance Systems och EMEIA (Europa, Mellanöstern, Afrika och Indien) visade mycket stark organisk tillväxt. Den organiska försäljningsutvecklingen var stabil för Americas, medan Global Technologies visade en försäljningsminskning

Tre förvärv
Under perioden tecknades tre förvärv tmed en total årsomsättning på cirka 200 miljoner kronor. Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 16 procent och var 3.187 miljoner kronor (2.751), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 14,6 procent (12,4)

Nettoresultatet uppgick till 2.253 miljoner kronor (1 864) och vinst per aktie landade på 2,03 kronor (1,68). Det operativa kassaflödet ökade med 118 procent och uppgick till 2.636 miljoner kronor (1 206).

Nico Delvaux, vd och koncernchef, uttrycker förnöjdhet över hur Assa Abloy trots pandemin med dess restriktioner, levererar en god organisk tillväxt under kvartalet.

– Asia Pacific divisionen återhämtade sig från den största nedgången förra året vilket resulterade i en mycket stark organisk tillväxt om 23 procent. Entrance Systems accelererade och rapporterade en mycket stark organisk tillväxt om 11 procent. Den organiska försäljningstillväxten inom EMEIA var stark på 5 procent och Americas var stabil trots starka jämförelsesiffror, medan försäljningen minskade kraftigt inom Global Technologies, kommenterar han.

Han poängterar också det förbättrade rörelseresultatet och den ökade rörelsemarginalen.

– Trots att restriktioner i flera av våra kärnmarknader påverkade vår verksamhet genererade vi en mycket stark operativ hävstång på 80 procent. Det operativa kassaflödet förbättrades betydligt och uppgick till 2.636 miljoner kronor, en förbättring om 118 procent, konstaterar Nico Delvaux.

FoU-satsningar och kostnadsbesparingar

Nico Delvaux framhåller också att i takt med att omvärlden gradvis förväntas öppnas upp så kommer Assa Abloys börja skifta fokus mot tillväxt igen med innovationer som en drivande faktor.

– Våra investeringar inom forskning och utveckling har nyligen resulterat i lanseringen av flera nya produkter och lösningar som nya dörroperatörer med smarta mobila funktioner inom Entrance Systems och Incedo, en molnbaserad plattform för accesslösningar inom kommersiella applikationer, säger han.

– Parallellt fortsätter våra kostnadsbesparingsåtgärder med temporära besparingar ersatta av permanenta besparingar. Våra pågående omstruktureringsprogram och övriga effektiviseringsåtgärder stödde vår mycket starka operativa hävstång. När volymerna börjar att öka kommer vi gradvis att höja kapaciteten och göra nödvändiga investeringar för att stödja tillväxten.

Positiv utveckling
Nico Delvaux kommenterar också de olika divisionerna inom koncernen och hur de presterat under kvartalet. Han framhåller att den största divisionen Entrance Systems utvecklades mycket positivt.

– Den nya organisationen för divisionen gör framsteg med samtliga segment rapporterande stark försäljningstillväxt, säger han.

När det gäller EMEIA-divisionen har investeringarna i tillväxt och produktutveckling genererat stark tillväxt, trots den fortsatt negativa effekten från covid-19-restriktionerna, enligt Nico Delvaux. Inom Americas-divisionen fortsatte den starka tillväxten i Sydamerika och Delvaux är också optimistisk när det gäller utvecklingen i Nordamerika.

–I USA börjar vi se positiva tecken från lättade restriktioner och, utöver en stark efterfrågan i privatmarknaden, förväntar vi oss att eftermarknaden inom de kommersiella och iinstitutionella segmenten gradvis kommer att normaliseras från låga nivåer, säger han.

Positionerade för lönsam tillväxt

Mindre optimistisk är han när det gäller Global Technologies.

– Marknadsförhållandena för delar av Global Technologies fortsätter att vara mycket utmanande och vi räknar inte med att volymerna återhämtar sig inom den närmaste framtiden i de rese-relaterade segmenten, säger han och avslutar ändå med en positiv konklusion.

– Jag är övertygad om att vi kommer ut från denna pandemi som en ännu starkare koncern, väl positionerad som global branschledare att öka vår lönsamma tillväxt igen.


Leverantörer
Till toppen av sidan