SecurityWorldMarket

2022-10-25

SKYDD: Idag öppnar Nordens största säkerhetsmässa – säkrare än någonsin

Idag den 25 oktober öppnas portarna till Skydd – Nordens största säkerhetsevent på Stockholmsmässan. Det har gått fyra år sedan arrangemanget hölls senast och återkomsten är efterlängtad.

Med närmare 200 utställare på plats och ett konferensprogram som omfattar ett 50-tal öppna presentationer och paneldiskussioner blir Skydd årets stora händelse för säkerhetsbranschen och dessutom sker den på en säkerhetscertifierad mötesplats.

Stockholmsmässan har blivit certifierad enligt den internationella standarden Shore, vilket innebär att anläggningen genomgått en oberoende tredjepartsgranskning som bekräftar att det är en trygg och säker mötesplats.

– Säkerhet är en avgörande faktor för vissa arrangörer vid val av mötesplats. Att vi nu som första anläggning i Norden blivit Shore-certifierade visar att Stockholmsmässan driver ett mycket bra och väl fungerande risk- och säkerhetsarbete, säger Anette Ternström-Andersson, operativ chef på Stockholmsmässan.

Bekräftar mässans beredskap

Stockholmsmässan ägs av Stockholm stad där säkerhet är en prioriterad fråga och en del av vision 2040. Certifieringen av Stockholmsmässan är därför en angelägen åtgärd för att säkerställa att Stockholm är en säker mötesplats och bibehåller attraktionskraften för både nationella och internationella arrangörer. Certifieringen stärker både Stockholmsmässans och stadens varumärke.

– Vi är stolta över vår Shore-certifiering. Den bekräftar att vi gör ett bra arbete för att minska våra risker, att vi har en bra beredskap och säkerhet på plats för både utställare, besökare och personal, säger Tomas von Tourtchaninoff, säkerhetschef Stockholmsmässan.

Omfattande granskning

Den internationella certifieringen innebär att Stockholmsmässan har genomgått en oberoende 3:e parts granskning som omfattar allt från ledningssystem, risk management, fastighetsskydd, utställar- och besökarhantering samt säkerhets- och krishantering och bedömning av förmågan att hantera allvarliga incidenter och störningar.

– Säkerhet är en avgörande faktor för vissa arrangörer vid val av mötesplats. Att vi nu som första anläggning i Norden blivit Shore-certifierade visar att Stockholmsmässan driver ett mycket bra och väl fungerande risk- och säkerhetsarbe- te, säger Anette Ternström-Andersson, operativ chef på Stockholmsmässan.

Taggat inför comebacken

Inför årets Skydd är sålunda Stockholmsmässan mer säkrat än någonsin. Men också motivationen att äntligen få genomföra eventet är stort.

– Det ska verkligen bli kul att få ta emot utställare och besökare och få uppleva några riktigt intensiva dagar där säkerheten och tryggheten står i fokus. Vi har höga förväntningar på att det kommer bli ett riktigt bra event, säger Anders Arehag, projektledare för Skydd på Stockholmsmässan.Leverantörer
Till toppen av sidan