SecurityWorldMarket

2019-11-07

Securitas överträffade förväntningarna

Securitas VD och koncernchef Magnus Ahlqvist.

Securitas steg med 3,6 procent under gårdagens börsdag efter att ha redovisat en delårsrapport för perioden juli - september 2019 som överträffade  analytikerna förväntningar. 

Med en försäljning 28.214 miljoner kronor (25 821) och en organisk försäljningstillväxt 4 procent (6) samt ett rörelseresultat före avskrivningar 1.574 miljoner kronor (1.452) var det en nöjd VD och koncernchef som kommenterade rapporten.

– Den goda organiska försäljningstillväxten supporterades av Nordamerika och Iberoamerika, medan den dämpades av de tidigare kommunicerade kontraktsförlusterna i Europa. Vi har det starkaste erbjudandet av säkerhetstjänster och vi växte snabbare än säkerhetsmarknaden generellt under de första nio månaderna, menade Magnus Ahlqvist.

– Försäljningen av säkerhetslösningar och elektronisk säkerhet ökade med 11 procent under de första nio månaderna, och representerar nu 21 procent av koncernens totala försäljning.

Rörelsemarginalen under det tredje kvartalet var oförändrad på 5,6 procent (5,6). Den var också oförändrad under de första nio månaderna på 5,1 procent (5,1), med ett bra resultat i Nordamerika och Iberoamerika. Villkoren på arbetsmarknaden är alltmer utmanande i alla våra geografier, och att hantera pris- och lönebalansen kommer fortsätta att vara ett fokusområde under hela året och in i 2020. Rörelsemarginalen stöddes av kostnadsbesparingsprogrammet i Europa som initierades under 2018, vilket utvecklades enligt plan, enligt Magnus Ahlqvist.

Det valutajusterade rörelseresultatet ökade med 5 procent under de första nio månaderna, medan vinsten per aktie under de första nio månaderna var, justerat för valutakursförändringar och jämförelsestörande poster, något sämre än förra året. Den var negativt påverkad av en högre effektiv skattesats i USA och av en negativ nettoeffekt från IFRS 16.

Rörelsens kassaflöde och fritt kassaflöde förbättrades jämfört med de första nio månaderna föregående år.

– Vårt fokus på att förbättra kassaflödet har gett resultat men fortsätter att vara högprioriterat i samtliga affärssegment, kommenterade Magnus Ahlqvist som också framhöll företagets tekniksatsningar.

– Att erbjuda integrerade säkerhetslösningar till våra kunder utgör en viktig del av vår strategi, och vi fortsätter att bygga en starkare förmåga inom teknik för att möjliggöra ytterligare tillväxt. Vår ambition är att öka försäljningen av säkerhetslösningar och elektronisk säkerhet som andel av koncernens totala försäljning under kommande år. I en tid när vi ser avtagande tillväxt i vissa ekonomier, parat med löneinflation, är det viktigare än någonsin att kunna erbjuda lösningar som ett alternativ till våra kunder för att öka kundvärdet och hantera den totala kostnaden, hävdade han.


Taggar

Leverantörer
Till toppen av sidan