SecurityWorldMarket

2022-03-09

Han leder Sectech-seminarierna idag

Randmod Omarhaug.

Idag öppnas portarna till Sectech på Spektrum Nova I LIlleström. Förutom en fullmatad utställning med de allra senaste tekniklösningarna för fysisk säkerhet, arrangeras också ett seminarieprogram, främst baserat på paneldiskussioner, som modereras av branschprofilen Randmod Omarhaug.


Randmod Omarhaugh har en lång karriär i säkerhetsbranschen. Han var polis i 14 år och därefter säkerhetschef för Rikshospitalet i Oslo i 10 år. Han var också under fem årledare för Norsk Sikkerhetsforening (Nosif). Randmod Omarhaug drev också egen konsultverksamhet innan han för 11 år sedan började på säkerhetskonsultföretaget Cowi där han har två roller.

– Jag är säkerhetschef för Cowi och ansvarar därmed för företagets alla 22 kontorer med cirka 1350 anställda. Därutöver är jag senior i projekter. Det betyder att jag arbetar med planering av säkerheten i nye projekt, exempelvis flygplatser, sjukhus och andra högsäkerhetsobjekt, säger han.

– Jag gör också riskanalyser för såväl offentliga som privata verksamheter og private virksomheter.

Som moderator på Sectech 2022 har Randmod Omarhaug förstås stor nytta av sin breda kompetens långa erfarenhet som polis, säkerhetschef och som rådgivande säkerhetskonsult.

Han är inte heller ovan i rollen att leda konferenser och göra presentationer på scen, vilket han bland annat gjort som ledare för Norsk Sikkerhetsforening.

– Det ska bli spännande. Det handlar ju mycket on teknik på Sectech och jag är ju ingen professor på teknik, men jag tror att min erfarenhet från både slutkundledet och som konsultledet kan vara till hjälp under konferensen, säger Randmod Omarhaug.

Sectech pågår den 9 - 10 mars och äger rum Spekrum Nova i Lilleström, strax utanför Oslo. 67 utställare finns på plats och seminarierna omfattar 9 programpunkter
Leverantörer
Till toppen av sidan