SecurityWorldMarket

2020-10-19

Enorm tillväxt på den globala marknaden för anti-drönarsystem

Med den kraftigt växande marknaden för drönare kommer behovet av antidrönar-lösningar, det vill säga produkter och system som kan upptäcka, hindra eller avvisa drönare från att ta sig in i ett område. Den globala marknaden för anti-drönarsystem kommer uppgå till 600 miljoner dollar 2020, enligt Marketsandmarkets, men beräknas nå 2,4 miljarder dollar 2025. Detta baserat på en genomsnittlig årstillväxt på 32,2 procent under prognosperioden 2020 till 2025, skriver marknadsundersökningsföretaget i sin nya rapport som även tar hänsyn till pandemins påverkan på marknaden.

Analytikerna framhåller som viktiga tillväxtfaktorer ökad användning av drönare, terrorism och olagliga aktiviteter världen över samt ökande incidenter av säkerhetsintrång av oidentifierade drönare.

I den nya rapporten, som inkluderar påverkan av covid-19 på antidrönarmarknaden, uppges att detektions- och störningsapplikationen har den större andeln av antidrönarmarknaden och att det sannolikt kommer att fortsätta att vara så under hela prognosperioden. Den höga tillväxten tillskrivs närvaron av ett ökat antal terroristgrupper, med förmågan att driva ett stort antal drönare, inklusive väpnade system. Dessutom används detekterings- och störningssystem för applikationer inom militär och försvar inklusive homeland security där intrång av obehöriga drönare måste detekteras och störas ut.

Antidrönarmarknaden för den kommersiella vertikalen förväntas få sin högsta tillväxt under prognosperioden. Nyckelfaktorer som uppges här är ökad medvetenhet och snabb utveckling av billiga drönare på marknaden. Drönare utvecklas nu för att bli kraftfulla affärsverktyg och har redan gjort ett stort steg in på konsumentmarknaden. Nu sätts drönarna allt mer in i kommersiella applikationer som brandbekämpning, gruvdrift, lantmäteri och jordbruk, bland andra.

Geografiskt är det Nordamerika som står för den största delen av den globala marknaden för antidrönarsystem under prognosperioden. Faktorer som bidrar till tillväxten här inkluderar ökande incidenter av säkerhetsöverträdelser av oidentifierade drönare och ökande antal terroristattacker i framför allt USA, enligt Marketsandmarkets.

Den dramatiska tillväxten i drönareolyckor och incidenter har väckt grundläggande frågor om nationell säkerhet, allmän säkerhet och integritetsbestämmelser. Detta tvingade regeringen att distribuera ut antidrönarsystem för att säkerställa säkerhet från olagliga drönare. Tillväxten kan också hänföras till närvaron av flera viktiga aktörer i denna region, såsom SRC, Inc, Raytheon Technologies Corp, Lockheed Martin Corp, The Boeing Co och Detect, Inc.

Förutom dessa företag är andra aktörer som noterats av analytikerna som framträdande på den internationella marknaden för antidrönarsystem, Thales, Blighter Surveillance Systems Ltd, Israel Aerospace Industries Ltd, Leonardo SpA, Rafael Advanced Defense Systems Ltd, Droneshield Ltd, Liteye Systems, Inc, Dedrone, Northrop Grumman Corp, MBDA, Battelle Memorial Institute, Saab AB och CACI International.


Leverantörer
Till toppen av sidan