SecurityWorldMarket

01.03.2016

Kameraovervåking er kriminalitetsforebyggende

Sikkerhetskameraene i Stockholms T-bane forebygger årlig anslagsvis rundt 560 handlinger på stasjonene. Foto: Melker Larsson

Kameraovervåking i Sverige har redusert kriminaliteten på arenaer, T-bane stasjoner, skoler, parkeringshus og på torg. Dette viser en forsknings syntese fra tenketanken Säkerhet för Näringsliv och Samhälle (SNOS).

– Vår rapport viser at kameraovervåking har ledet til redusert kriminalitet i de fleste studier som har blitt gjennomført i Sverige, sier Dick Malmlund, talsperson for SNOS.

Rapporten finnes i en oppsummert versjon i det siste nummeret av SecurityUser.com (1/2016).

SNOS-rapporten sammenstiller alle studier av kameraovervåkingens kriminalitetsforebyggende effekter som har blitt utført i Sverige. Evalueringer ble inkludert dersom de har blitt utgitt av faglig granskende tidsskrifter eller av offentlige etater. Totalt ni studier ble funnet som samsvarer med kriteriene.

I tre av de fem miljøene hvor kameraovervåking har blitt studert – T-bane stasjoner, arenaer og skoler – var effektene utelukkende positive, ifølge SNOS-rapporten. Innføringen av kameraovervåking på T-bane stasjonene i Stockholm sentrum ble antallet rapporterte kriminelle handlinger redusert med 25 prosent. Tilsvarende viser en undersøkelse at det er 65 prosent færre tilfeller av gjenstander som kastes ut på fotballbanen på fotballkamper i Allsvenskan som er kameraovervåket.

Når det gjelder skole beskriver SNOS-rapporten en studie som analyserte innsatser i 20 kommuner og kom fra til at enten kameraovervåking eller vektere i kombinasjon med en eller to andre tiltak var nødvendig for å minske antall brannstiftelser.

SNOS-rapporten beskriver også to evalueringer av kameraovervåkingens effekter i P-hus. I det ene P-huset ble antallet rapporterte kriminelle hendelser (innbrudd, tyveri,...) redusert med 78 prosent etter at sikkerhetskamera ble installert. I det andre P-huset ble det derimot kun en reduksjon på 10 prosent. SNOS mener at studiens utforming gjør at det er vanskelig å trekke noen konklusjoner.

Når det bykjerner ble det inkludert fire studier. En av disse ble utført på Möllevångstorget hvor antallet forbrytelser mot personer ble redusert med 52 prosent og antallet tyverier redusert med 34 prosent etter innføring av CCTV. Når utviklingen av kriminelle handlinger mot personer utenfor Möllevångstorget sammenlignet med utviklingen av et ikke-tv-overvåket området var nedgangen 57 prosent.

– Fra dette er det vanskelig å argumentere for at videoovervåking ikke kan forebygge kriminalitet på offentlige steder, sier Dick Malmlund.

I en annen studie fra Stadsparken i Helsingborg, ble antallet rapporterte kriminelle handlinger mot personer utendørs redusert med 18 prosent etter innføringen av kameraovervåking sammenlignet med kontrollområdet. Reduksjonen var derimot ikke signifikant.

– Jo færre forbrytelser som begås på området før kameraovervåkning ble innført, desto mindre er sjansen for at en reduksjonen i kriminalitet vil bli regnet som signifikant. Når det gjelder Stadsparken var antall forbrytelser mot personer utendørs så lave at selv en 50 prosent reduksjon ikke hadde vært statistisk signifikant. Forutsetningene for at studien skulle gi et klart utfall var derfor svært dårlige allerede fra begynnelsen, sier han, og stiller dermed et retorisk spørsmål, sier Dick Malmlund

SNOS-rapporten oppsummerer også to studier hvor kameraovervåking ikke fungerer like bra. I Brå’s (Brottsförebyggande Råd) evaluering av kameraovervåkingen i Lanskrona sentrum, samt undersøkelsen på Medborgarplatsen og Stureplan i Stockholm ledet ikke sikkerhetskameraene til noen generell reduksjon av kriminalitet med kontrollområdene. I sistnevnte område kunne man imidlertid se en signifikant reduksjon av seksuelle overgrep med 51 prosent sammenlignet med kontrollområdene.

– Brå’s egen undersøkelse viser at en ganske stor del av besøkerne ikke visste om kameraovervåking på Medborgarplatsen och Stureplan. SNOS har tidligere kommentert at skilting bør forbedres på disse områdene. Vet man ikke at det finnes kamera avskrekkes man heller ikke av dem, sier Dick Malmlund.

Rapporten publiseres i sin helhet i fagtidsskriftet Detektor Scandinavias aprilnummer og kommer blant annet til å deles ut til alle besøkere på konferansen ’Trygghetskamerans dag’ den 13 april på Clarion Stockholm Hotel.

Fotnote: Les SecurityUser.com Nr 1 2016 her.


Leverandører
Tilbake til toppen