SecurityWorldMarket

08.08.2017

Fokus på videoanalyse og kamera cybersikkerhet i København

 Security User Expo, Danmarks største sikkerhetsmesse, inviterer ikke bare til en utstilling den 27-28 september på Bella Center i København. Her tilbys også et konferanseprogram på åpne scener, noe som betyr gratis entre til de ulike konferansene for alle messebesøkere.

Videoanalyse i overvåkingssystem blir stadig vanligere, men hva klarer egentlig dagens intelligente kamera? Og hvor hacker-sikre er dagens kamera? Hvordan kan datasikkerheten i videoovervåkingssystem optimeres?

Dette er eksempel på tema på Trygghetskameraets dag i København som finner sted på sikkerhetsmessen Security User Expos åpningsdag den 27 september.

Security User Expo, Danmarks største sikkerhetsmesse, inviterer ikke bare til en utstilling den 27-28 september på Bella Center i København. Her tilbys også et konferanseprogram på åpne scener, noe som betyr gratis entre til de ulike konferansene for alle messebesøkere.

Halvdagskonferanse
Trygghetskamerans dag, en av halvdagskonferansene, og diskusjonene rundt sikkerhetskamera kommer til å føres av et ekspertpanel bestående av representanter fra Bosch, Axis, Hikvision og Avigilon på Bella Center under Security User Expos åpningsdag. I tillegg til videoanalyse og datasikkerhet kommer Trygghetskameraets dag i Danmark til å tilby et innlegg om politiets pilotprosjekt for registrering av sikkerhetskamera i København.

– At videoanalyse og datasikkerhet er hovedtema på Trygghetskameraets dag er egentlig ikke spesielt merkelig. Intelligente kamera er på vei å revolusjonere sikkerhetssystemene og å gjøre de vesentlig mer effektive, sier Lennart Alexandrie, leder for AR Media International, som sammen med Sikkerhedsbranschen arrangerer Security User Expo og Trygghetskameraets dag i Danmark.

– Kameraovervåking tilføres stadig mer sofistikert videoanalyse. Teknikken har blitt forfinet og blitt mer pålitelig, noe som har økt etterspørselen. Med videoanalyse er sikkerhetssystemene mer proaktive, kommenterer han videre.

Hva kan kameraene i 2017?
Paneldebatten på Trygghetskameraets dag belyser hva intelligente sikkerhetskamera kan gjøre i 2017.

– Hvordan kan de hjelpe oss i kampen mot kriminalitet og terrorisme? Hvilke kommersielle fordeler gir videoanalyse kameraene? Hva er ”deep learning” og hvordan kan den teknikken bidra til økt trygghet for allmenheten, selskapene og samfunnet generelt?

Cybersikre kamerasystem
Lennart Alexandrie understreker også at teknikkutviklingen ikke bare har medført ekstraverdier, men også store utfordringer. Den digitale teknikken har ført med seg et nytt trusselbilde, nemlig risken for cyberangrep.

– Vi lever i en tid som preges av Internet of Things (IoT). Hvor ulike tekniske system er oppkoblede og skal samarbeide for å gi mer effektivitet, bekvemmelighet og sikkerhet. Men hver tilkoblet enhet betyr også en risiko for angrep på nettverket. Dette gjelder også for overvåkingskamera, kodere og NVR-enheter.

– Det finnes flere eksempel på cyberangrep som startet med at komponenter i et kamerabasert sikkerhetssystem har blitt kapret og deretter blitt brukt for å spre skadelig kode. Hvordan kan man garantere sikkerheter fra angrep? Hva kan sikkerhetsbransjens aktører gjøre for å bidra til økt datasikkerhet?

– Hvordan skal bransjen håndtere dette? Det er et viktig tema som representanter fra ledende aktører skal få svare på, sier han.

Paneldebattens deltagere er Anders Karlsson - Bosch, Michael Kragh - Avigilon, Michael Hygild Sørensen - Hikvision og Björn Callenfors fra Axis.

Politiets registrering av sikkerhetskamera
Det siste programpunktet på halvdagskonferansen er ”Registrering av kamera i København – hvordan går det?”. Københavnspolitiet har over ett år vært i gang med et pilotprosjekt for registrering av kamera i hovedstaden. Registreringen skal hjelpe politiets etterforskere til å raskt får tilgang til bildemateriale ved kriminelle hendelser eller politiærender. På konferansen skal tilhørerne få ta del av de erfaringer som har blitt gjort under det året siden pilotprosjektet ble startet, men forhåpentligvis også å gi et blikk inn i hvordan registeret kommer til å fungere i framtiden. Hvem som kommer til å holde denne presentasjonen er ikke klart, annet enn at det er en person fra Centeret for Cyberkriminalitet.

Moderator på Trygghetskameraets dag på Security User Expo i Köpenhavn er Anders Kjerulff, vitenskapsjournalist på Radio 24/7.

Alla som registrerer seg som besøkende på Security User Expo på Bella Center i København den 27-28 september har gratis tilgang til både utstillingen som til Trygghetskameraets dag samt øvrige konferanser på sikkerhetsmessen

Forhåndsregistrer ditt besøk her


Leverandører
Tilbake til toppen