SecurityWorldMarket

23.11.2023

Intelligente Sikkerhetssystemer – Del 1 av 5

Intelligente sikkerhetssystemer – muligheter, risikoer og utfordringer

Intelligente sikkerhetssystemer endrer måten eiendom beskyttes på, både for bedrifter og kritisk infrastruktur.

Intelligente sikkerhetssystemer endrer måten eiendom beskyttes på, både for bedrifter og kritisk infrastruktur.

Intelligente sikkerhetssystemer endrer måten eiendom beskyttes på, både for bedrifter og kritisk infrastruktur.

Disse systemene integrerer avansert teknologi og kunstig intelligens (AI) for å overvåke, analysere og svare på sikkerhetshendelser på en måte som tidligere var vanskelig å forestille seg.

Av Markus Lahtinen

Intelligent analyse blir stadig viktigere i ulike typer sikkerhetssystemer. Med utviklingen av AI har de intelligente sikkerhetssystemene også blitt mer presise og pålitelige når det gjelder å oppdage, identifisere og avgjøre om fysisk intervensjon er nødvendig.

Her følger en oppsummering av hvordan intelligent teknologi brukes i sikkerhetssystemer.

Mulighetene

Videoanalyse/ansiktsgjenkjenning: denne bruker avansert bildeanalyse og AI for å overvåke videostrømmer fra sikkerhetskameraer. De kan gjenkjenne ansikter og identifisere personer basert på biometriske egenskaper. Den kan igjen brukes til å sikre at kun autoriserte personer får tilgang til bestemte områder og for å varsle om ukjente eller uautoriserte besøkende.

Inntrengningsdeteksjon: bruk av sensorer og AI for å overvåke bevegelser i spesifikke områder er eksempler på denne kategorien. Her kan etterretningen oppdage uønsket eller uautorisert aktivitet og generere alarmer eller advarsler i sanntid. Disse systemene er spesielt nyttige for å beskytte bygninger og områder når de er ubemannede. Her er radar- og lidarteknologi gode eksempler.

Adgangskontroll med biometrisk autentisering: her bruker systemet biometriske data som fingeravtrykk, ansiktsgjenkjenning eller iris-gjenkjenning for å autentisere brukere. I stedet for tradisjonelle nøkler eller adgangskort krever de biometrisk identifikasjon for å gi tilgang.

Automatiserte utbedringshandlinger: ved hjelp av AI kan disse sikkerhetssystemene identifisere trusler og hendelser på en automatisert måte. For eksempel kan de oppdage inntrengere, brann eller uautorisert tilgang og iverksette umiddelbare tiltak som å aktivere alarmer, slå av systemer eller ringe nødetater. Dette sparer verdifull tid og kan redusere risikoen for skader.

Analyse og innsikt: intelligente sikkerhetssystemer samler inn enorme mengder data som kan brukes til å generere innsikt i mønstre som kan være av sikkerhetsinteresse. Dette kan hjelpe organisasjoner med å forbedre sitt operasjonelle sikkerhetsarbeid men også bidra med innsikt som går dypere inn i kjernevirksomheten og som i bransjen kalles «Beyond security».

Risikoene

Til tross for de mange fordelene, er det også utfordringer og risikoer som må håndteres.

Sårbarhet for cyberangrep: intelligente sikkerhetssystemer er koblet til nettverk og kan være sårbare for cyberangrep. Hvis de ikke er riktig beskyttet, kan de være en potensiell dør for hackere å få uautorisert tilgang.

Personvernproblemer: disse systemene samler ofte inn og lagrer store mengder data, inkludert videoopptak. Personvernspørsmål kan oppstå angående hvordan den innsamlede informasjonen brukes og hvem som har tilgang til den. Organisasjoner må overholde strenge databeskyttelsesforskrifter og arbeidsrettslige vilkår for å beskytte brukernes og ansattes personvern

Falske alarmer: intelligente sikkerhetssystemer er ikke unntatt fra falske alarmer, spesielt hvis AI-algoritmene ikke er tilstrekkelig opplært eller hvis miljøet er komplekst og vanskelig å beskrive.

Kostnad og kompleksitet: implementering og vedlikehold av intelligente elektroniske sikkerhetssystemer kan være kostbart og kreve teknisk ekspertise. Små bedrifter og organisasjoner kan møte utfordringer med å finansiere og administrere slike systemer.

Bransjens utfordringer

Det gradvise skiftet mot intelligente elektroniske sikkerhetssystemer påvirker også sikkerhetsindustrien. Det kan sies å være spesielt utfordrende for tradisjonelle vareleveranser. Noen av utfordringene de møter er:

Teknisk kunnskap: tradisjonelle leverandører har ofte hatt fokus på fysiske sikkerhetsløsninger og har nå måttet utvikle kompetanse innen digital teknologi og AI. Dette krever rekruttering av teknisk dyktig personell og opplæring for å forstå og implementere intelligente systemer, noe som kan anses som spesielt utfordrende med tanke på den rådende mangelen på arbeidskraft i nesten alle samfunnssektorer.

Konkurranse: økende popularitet til databaserte intelligente sikkerhetssystemer utelukker ikke nye aktører, inkludert etablerte programvareselskaper og oppstartsbedrifter, fra å utfordre tradisjonelle leverandører ved å tilby innovative og kostnadseffektive løsninger.

Tilpasning av forretningsmodeller: tradisjonelle leverandører har ofte hatt en forretningsmodell som fokuserer på engangssalg av utstyr og installasjonstjenester. De har nå måttet omstrukturere og tilpasse seg abonnement og skybasert programvarelevering for å være konkurransedyktige.

Cybersikkerhetsadministrasjon: intelligente sikkerhetssystemer er sårbare for cyberangrep. Leverandører må investere i robuste cybersikkerhetstiltak og kunnskap for å beskytte sine systemer og kundedata.

Utfordringer med integrasjon: å integrere intelligente sikkerhetssystemer med eksisterende infrastruktur er teknisk komplekst og krever høy tilpasningsevne. Tradisjonelle leverandører må kunne håndtere disse utfordringene systematisk og med tålmodighet.

Intelligente sikkerhetssystemer endrer betingelsene for hvordan eiendom beskyttes, både for virksomhet og kritisk infrastruktur. Disse systemene integrerer avansert teknologi og kunstig intelligens (AI) for å overvåke, analysere og svare på sikkerhetshendelser på måter som tidligere var utenkelige.

Note: This editorial article has primarily been produced for the security trade magazine Detektor in collaboration with Securityworldmarket.com.Leverandører
Tilbake til toppen