SecurityWorldMarket

24.11.2023

Intelligente Sikkehetssystemer – Del 2 av 5

Massiv vekst spås for AI-kameraindustrien

Det globale AI-kameramarkedet forventes å bli verdsatt til 7,6 milliarder dollar i 2023 og anslås å nå 22,1 milliarder dollar innen 2028, basert på en beregnet sammensatt gjennomsnittlig vekstrate på 23,9 % fra 2023 til 2028.

Konvergensen av AI-teknologi, synkende kostnader og et bredt spekter av praktiske applikasjoner har drevet veksten av AI-kameramarkedet.

Veksten av prosessortilbud i AI-kameramarkedet er drevet av flere nøkkelfaktorer som understreker den kritiske rollen til høyytelsesprosessorer for å muliggjøre avanserte AI-funksjoner og sanntidsbehandling. AI-drevne kameraer utfører stadig mer komplekse oppgaver som objektgjenkjenning, ansiktsgjenkjenning, naturlig språkbehandling og sceneanalyse.

Naturlig språkbehandling en viktig faktor

Integreringen av NLP-teknologi i AI-kameraer forbedrer deres funksjonalitet, tilgjengelighet og brukervennlighet på tvers av ulike bransjer og applikasjoner. Ved å bruke naturlig språk gjør NLP-teknologien det mulig for AI-kameraer å forstå og svare på menneskelige kommandoer og spørsmål. Dette forbedrer brukervennligheten og tilgjengeligheten, slik at brukerne kan kontrollere og tilpasse kamerafunksjonene mer intuitivt. NLP-teknologi lar AI-kameraer tilpasse interaksjoner basert på brukerpreferanser og atferd. Dette kan inkludere skreddersøm av anbefalinger, innstillinger og svar til individuelle brukere.

Sikkerhet har den høyeste markedsandelen

Ifølge Marketsandmarkets er veksten i AI-kameramarkedet for sikkerhet og overvåking drevet av det økende behovet for avanserte sikkerhetsløsninger for å møte den økende kompleksiteten til sikkerhetstrusler. Å bruke AI-teknologi for å forbedre effektiviteten til overvåkingssystemene betydelig, er også en faktor. AI-drevne kameraer kan oppdage og identifisere sikkerhetstrusler, som inntrengere, uautorisert tilgang og mistenkelig oppførsel, med høy nøyaktighet. Denne muligheten forbedrer proaktive sikkerhetstiltak. AI-teknologi muliggjør videoanalyse for dybdeanalyse av overvåkingsopptak. Dette inkluderer ansiktsgjenkjenning, gjenkjenning av objekter, registreringsskilt-gjenkjenning og til og med atferdsanalyse, som forbedrer effektiviteten til sikkerhetssystemene.

Offentlig etterspørsel etter AI i CCTV

Behovet for økte sikkerhetstiltak i offentlige og private rom har drevet bruken av AI-sikkerhetskameraer. Mange organisasjoner kan enkelt integrere AI-drevne sikkerhetskameraer i sine eksisterende overvåkingssystemer, og forbedre kapasiteten uten vesentlige infrastrukturendringer. Veksten av AI-sikkerhetskameramarkedet er drevet av den kritiske rollen disse kameraene spiller for å forbedre sikkerheten, redusere kriminalitet og gi verdifulle data for beslutningstaking. Utviklingen og testingen av autonome kjøretøy i Nord-Amerika er avhengig av AI-sikkerhetskameraer for gjenkjenning av objekter, sporing av kjørefelt og unngåelse av hindringer, noe som bidrar til veksten av AI-kameramarkedet for biler.

Note: This editorial article has primarily been produced for the security trade magazine Detektor in collaboration with Securityworldmarket.com.Leverandører
Tilbake til toppen