SecurityWorldMarket

12.01.2024

Smarte Bygninger og Adgangskontroll – Del 5 av 5

Adgangskontroll i detaljhandel – forbedret sikkerhet, effektivitet og butikkopplevelse

Axis kamera

Bruken av adgangskontrollløsninger i detaljhandelen vokser fordi det er praktisk, enkelt og raskt å bruke for både kunder og ansatte.

– Enten det er for å forbedre butikkopplevelsen, begrense adgang til visse deler av butikken, eller som et sikkerhetstiltak for å beskytte varer mot tyveri; de nyeste adgangskontroll-løsningene kan bidra til å innovere og optimere butikkens tilbud, hevder Carl Staël von Holstein, forretningsutviklingssjef, Future Business hos Axis Communications.

Carl Staël von Holstein, Business De-velopment Manager, Future Business at Axis Communications.
Carl Staël von Holstein, Business Development Manager, Future Business at Axis Communications.

Carl Stael von Holstein understreker at fremveksten av mer avanserte adgangskontrollløsninger muliggjør overgangen til kasseløse, eller hybridbutikker, ettersom de tillater å administrere driften eksternt. Som et eksempel nevner han at butikker kan velge avansert planlagt dørtilgang, der tilgang gis innenfor en fastsatt tidsramme. Utenom disse planlagte tidene er alle forsøk på tilgang underlagt ytterligere sikkerhetstiltak og krever autentisering.

– For å forbedre disse tiltakene ytterligere, kan butikker begrense tilgangen ved å sikre at dører først låses opp når godkjent personell, for eksempel en sikkerhetsarbeider, har fått tilgang med en bestemt PIN-kode, kortnummer eller adgangsregel. Dette ‘first person in’-systemet egner seg godt til hybridbutikker, legger Carl Stael von Holstein til, mens han blir intervjuet om temaet adgangskontroll i detaljhandel.


Hvordan kan man sikre sømløs autentisering for kasseløse butikker?

– Ved å installere nettverksintercom ved inngangen og utgangen til butikken for å gjenkjenne bruk dynamiske eller statiske QR-koder, som kan brukes av kunden for å gi dem tilgang til butikken.


Hva mer kan teknologien gjøre for kunden?

– Når du er inne, kan en målrettet markedsføringsmelding spilles av over IP-lyden, for eksempel høyttalere i taket eller kabinettet, for å forbedre butikkopplevelsen ytterligere, sammen med en velkomstmelding på skjermer i butikken. Etter å ha kjøpt varene sine i selvutsjekkingen, vil en QR-kode på kundens kvittering eller mobiltelefon gjøre det mulig for dem å dra ved å la den skannes av et integrert kamera på serviceterminalen.


Carl Staël von Holstein emphasize that the emergence of more advanced access control solutions is enabling the shift to cashierless, or hybrid stores, as they allow  to manage operations remotely.

Carl Staël von Holstein understreker at fremveksten av mer avanserte adgangskontroll-løsninger muliggjør overgangen til kasseløse, eller hybridbutikker, ettersom de tillater å administrere driften eksternt.

Kan du gi eksempler på hvilken forskjell et sikkerhetssystem – der video og adgangskontroll fungerer sømløst sammen – kan utgjøre hvis en hendelse inntreffer?

– Et eksempel er hvis en kunde finner seg ute av stand til å gå inn i butikken, kan driftssenteret bli varslet i sanntid, verifisere kunden og åpne døren eksternt for å gi dem tilgang.

– Et annet eksempel er at den gjør det mulig å søke der en ID-innehaver har blitt nektet adgang, og ikke bare vil du motta en logg, men også videomateriale som viser hendelsen med et synkronisert tidsstempel. Denne informasjonen fjerner behovet for å søke og sammenstille forskjellige materialer fra to separate databaser for å lage en beretning om hendelsen. Dette sparer ikke bare tid og ressurser, men demonstrerer også hvordan butikkinngang kan administreres sikkert mens den fjernstyres.


Hva kan adgangskontroll gjøre mer enn bare å slippe kunder gjennom døren, integrert med kantbasert analyse? 

– Når nettverksintercom, kameraer og sensorer begynner å kommunisere, og smart analyse brukes, kan denne teknologien utvikles til å gå utover den grunnleggende funksjonaliteten til analoge og proprietære systemer.


Kan du gi noen eksempler?

– Intelligent IP-basert adgangskontroll muliggjør sentralisert administrasjon av alle inngangspunkter – enten det er i selve butikken, eller i lagerrom og administrative områder. Disse løsningene brukes allerede i leveringsområder innen detaljhandelen der kjøretøyer stadig slipper av eller henter varer, for å sikre at driften går jevnt.


Kan du forklare hvordan det fungerer?

– Vanligvis registrerer leveringsselskapet kjøretøyet sitt før ankomst, og i vanlig arbeidstid åpnes en port når registreringssøknaden i kameraet identifiserer varebilen.


Og hvordan er prosedyrene utenfor arbeidstid?

– Om natten kan det legges til et ekstra lag med sikkerhet: så snart kameraet gjenkjenner lastebilen, utløses et varsel til sikkerhetssenteret. En operatør åpner deretter porten eksternt etter visuell verifisering.


Med detaljhandelen på utkikk etter mer innovative løsninger for å administrere driften og lette personalpresset, hvordan kan disse egenskapene lett innføres i butikk? 

– For eksempel kan du nå legge til praktisk talt alle typer legitimasjon for å betjene en dør eller en funksjon. Fra mer tradisjonelle adgangsidentitetstyper som nøkkelbrikker og PIN-koder til statiske og dynamiske QR-koder eller registreringsskilt-gjenkjenning for kjøretøytilgang, de fleksible multifaktorautentiseringsmetodene som nå er tilgjengelige i nettverksdørkontrollere gir et svært sikkert og fleksibelt tilbud.


Access control can also streamline staff movement around your store through automated processes. Can you give an example?

– For eksempel gjør bruken av QR-koder på merker det mulig å åpne innvendige dører automatisk mellom hovedbutikk og lager. Denne berøringsfrie løsningen gjør at personalet kan bevege seg gjennom hele lokalet med minimal friksjon, noe som er spesielt gunstig hvis de frakter og overfører esker med lager fra en del av butikken til en annen. Dette letter ikke bare prosessene for personalet, men sparer også verdifull tid, med potensial til å spare flere timer per uke.

– Pluss, med multi-site funksjoner, kan disse løsningene brukes til å overvåke flere butikker i ett system og på tvers av samme nettverk, og dermed lette prosessene.


Sikkerhet forblir absolutt en toppprioritet for detaljhandelen, spesielt i perioder med høyt besøk i travle shoppingtider. Hvordan kan teknologi sikre et høyt sikkerhetsnivå, samtidig som det hjelper personalet til å levere en positiv service og opplevelse for sine kunder?

– Bruk av fysisk sikkerhetsutstyr kan virke som en opplagt løsning, med kameraer som lenge har vært brukt i detaljhandelen for å avskrekke kriminell aktivitet og sikre sikkerheten til ansatte og kunder. Men å kombinere adgangskontrollløsninger med andre sikkerhetsløsninger som nettverksintercom, kameraer og sensorer muliggjør interoperabilitet mellom enheter. Dette kan styrke detaljhandel-sikkerheten betraktelig, spesielt i digitalt aktiverte butikker som har færre ansatte til stede.


Hvordan kan det innfris?

– Å integrere teknologi med en intelligent, kraftig og brukervennlig handlingsregel-motor gjør at du kan sette opp regler og utløsere som kan øke sikkerheten i butikken.


Kan du gi eksempel på handlinger og resultat av dette?

– Ved å legge til en personteller på et eksisterende kamera ved inngangen, kan du kontrollere tilgangen slik at kun én kunde kan gå inn i butikken om gangen. Denne sanntidsdeteksjonen begrenser adgangen, og utløser en alarm hvis det er mer enn én kunde. Med kombinert bruk av nettverkslyd kan du informere kundene om dette via en forhåndsdefinert melding eller adressere dem direkte via et tilkoblet servicesenter.


Har du andre gode eksempler, hvor adgangskontroll er hovedfaktoren som en del av den integrerte løsningen? 

– I luksushandelen kan integrerte løsninger brukes for å beskytte skuffer eller skap med varer av høy verdi. Når skuffen er åpnet av en medarbeider, deles et varsel med ansatte over høyttaleren i personalrommet. Bilder fra et kamera rettet mot skuffene kan automatisk vises på skjermen på bak-kontoret, slik at personalet kan fjernovervåke aktiviteten. Med avanserte adgangskontroll-løsninger på plass, kan i tillegg dører låses automatisk hvis en hendelse skulle inntreffe.


Kan du nevne en spesifikk adgangskontrollapplikasjon som kan bidra til sikkerheten i butikker med verdifulle varer? 

– Du kan lage en 'vestibyle' med to sett med låsende dører. Dette kan være en spesielt sikker måte å beskytte luksusvarer på, siden det krever at det første settet med dører lukkes før det andre settet kan åpnes. Med en integrert nettverksvideointercom, som bruker toveiskommunikasjon og videoidentifikasjon, kan du betjene fjernkontroll for inngang. Dette reduserer behovet for ekstra sikkerhetspersonell og forbedrer sikkerhetstiltakene. Denne interoperabiliteten er selvfølgelig ikke begrenset til luksusbutikker; enhver butikk med verdifulle varer kan integrere kombinerte løsninger for å styrke sikkerheten og minimere risikoen for tyveri.


Å raskt kunne øke størrelsen eller antall butikker gir et konkurransefortrinn. Hvordan kan sikkerhetsløsninger holde tritt?

– Med kantbasert adgangskontroll er skalerbarhet og fremtidssikring sikret enten det er én eller tusen dører i systemet, og multi-site funksjoner muliggjør sentralisert kontroll på tvers av et hvilket som helst antall butikker.

– I tillegg betyr denne åpenheten at det er enkelt å legge til nye nettverksintercom, andre enheter eller nye funksjoner, dersom bedriftens behov skulle endre seg over tid. Intelligens på kanten sikrer også at løsninger unngår kompliserte og tidkrevende ledninger til en sentral server, noe som forenkler eventuelle nødvendige endringer når du skal skalere.


Hvorfor er plattformer basert på åpne standarder så viktige for en skalerbar og fremtidssikker løsning?

– Med åpne plattformer kan integrasjoner fra tredjepartsleverandører samhandle for å tilby løsninger som er betydelig mer enn summen av delene deres. Disse plattformene er et stort sprang mot å gjøre butikker til virkelig smarte lokasjoner, og gir et solid grunnlag for deg å bygge videre på.

Note: This editorial article has primarily been produced for the security trade magazine Detektor in collaboration with Securityworldmarket.com.Leverandører
Tilbake til toppen