SecurityWorldMarket

15.05.2024

Lanserer bredbåndsløsninger for oppdragskritisk radiokommunikasjon

Foto: Motorola Solutions

Motorola Solutions lanserer løsningen DIMETRA Connect og radioen MXP660 som lar nødetatene automatisk veksle mellom landmobil radio (LMR) og bredbåndsnettverk. Sammen sørger de for at teamene holder seg tilkoblet kommunikasjonsnettverket for økt produktivitet, økt sikkerhet og bedre samarbeid.

Mogens Sandberg Brix, divisjonsoffiser og inspektør ved Stor-Københavns Brannvesen, sier muligheten til å kunne veksle fra LMR til bredbånd er kritisk når brannmannskapet beveger seg dypt inn i bygninger eller bebygde strøk.

– Våre team kan holde kommunikasjonen mens de navigerer gjennom utfordrende miljøer og bekjemper branner. Det uten å miste fokus på beskyttelse av liv og eiendom, sier han.

Dimetra Connect er utviklet for å sikre at feltpersonellet har rett fokus ved å automatisk veksle mellom Tetra (Terrestrial Trunked Radio) og bredbåndsnettverk. Løsningen opprettholder brukernes foretrukne funksjoner og samtalegrupper. Den nye MXP660 har alle egenskapene til en oppdragskritisk Tetra-radio fra Motorola Solutions, og har avansert funksjonalitet som integrert LTE, KI-basert støyreduksjon for tydelig lyd og en kraftig sender for økt rekkevidde.

Ildefonso De La Cruz Morales, hovedanalytiker for kritisk kommunikasjon hos Omdia, sier Tetra fortsatt vil ha en nøkkelrolle i oppdragskritisk talekommunikasjon for bedrifter og offentlige nødetater.

– Løsninger som Dimetra Connect gjør det mulig for organisasjoner å følge en kommunikasjonsstrategi med velprøvd og pålitelig LMR-talekommunikasjon som en kjerne. Det samtidig som bredbåndsteknologi brukes for å utvide dekningsområdet og redusere infrastrukturkostnadene.

– Designet til den nye MXP660 viderefører funksjonaliteten og brukervennligheten som kundene til Motorola Solutions kjenner fra selskapets Tetra-enheter. Brukerne kan beholde sine arbeidsprosesser og samtidig nyte godt av innebygd LTE og bedre tilkoblingsmuligheter via Dimetra Connect, og det uten behov for ekstra opplæring, sier De La Cruz Morales videre.

Danmarks Sikkerhedsnet (SINE) vil være blant de første til å ta i bruk Dimetra Connect for å bedre sikkerheten, beskyttelsen og den operative ytelsen for feltpersonellet. Dette er ett av tusenvis av radiosystemer fra Motorola Solutions, som spenner fra enkeltstående systemer til omfattende nasjonale løsninger verden over, inkludert Østerrikes Tetron Digitalfunk, Norges Nødnett og Portugals Siresp.Leverandører
Tilbake til toppen