SecurityWorldMarket

20.04.2021

Zebop vil unngå drukningsulykker med KI

Skissen illustrer at intelligent kamerateknologi ved hjelp av AI skal varsle om mennesker i nød

Trondheimsfirmaet Zebop skal gjennomføre et forskningsprosjekt i samarbeid med NTNU/ Regionalt forskningsfond i Trondheim for innsamling av treningsdata for å utvikle intelligent kamerateknologi basert på kunstig intelligens.

Overordnet mål med forskningsprosjektet vil være å samle treningsdata, utvikle ny og bedre teknologi, løsninger som kan forebygge og redusere drukningsulykker, tidligvarsling av brann i bebyggelse, samt deteksjon av større folkeansamlinger. Prosjektet er planlagt gjennomført i kanalen ved Solsiden i Trondheim over en periode på 9 måneder.

For at systemet skal virke, må de samle relevante og gode treningsdata. Det er avgjørende for at kameraet skal lære gjenkjenning av mennesker som faller i vannet og gjøre intelligente beslutninger.

Prosjektet vil ha stor interesse for allmenheten for å redusere antall drukningsulykker, samt tidligvarsling av brann m.m. Aktuelle bruksområder for teknologien som skal utvikles i prosjektet, vil være utsatte arbeidsplasser i maritime næringer, ferje, cruise- og hurtigbåtkaier, populære bade- og fiskeplasser, og varsling av mann over bord på fartøy

Zebop har gjennom produktutvikling for havbruksnæringen innen smart kamerateknologi basert på krevende applikasjoner innen Computer Vision, EDGE Computing, IoT og Industry 4, blitt utfordret til å utvikle en kameraløsning som registrerer personen som faller over bord, faller i vannet utenfor en kai, i kanalen eller i elven, på en fiskemerd, eller øvrige steder hvor det ikke er naturlig at en person skal være i vannet.

Overvåking ved hjelp av avansert kamerateknologi og kunstig intelligens, vil bidra til å endre hvordan samfunnet organiserer redningsarbeidet, sier kommersiell direktør Peter Mikael Høvik i Zebop.


Leverandører
Tilbake til toppen