SecurityWorldMarket

21.10.2022

Unge er dårligst på IKT-sikkerhet

Trond Markussen, president i NITO.

To av tre unge følger ikke passordanbefalingene til ekspertene. NITO er svært bekymret over tallene som kommer fram i en ny sikkerhetsundersøkelse fra NITO i forbindelse med nasjonal sikkerhetsmåned 2022.

Sikkerhetsundersøkelsen er gjennomført av Norstat på vegne av NITO og deltakerne har blitt spurt om de følger ekspertenes råd for bruk av passord på datamaskin, smarttelefon og annen teknologi tilknyttet internett.

NITO-presidenten, som selv er IKT-ingeniør, mener tallene er svært bekymringsfulle. Totalt viser sikkerhetsundersøkelsen at halvparten av alle nordmenn ikke følger rådene.

Unge er ekstra utsatt
Blant unge (15-29 år) er tilsvarende tall 62 prosent. Nesten to av tre unge er derfor ekstra utsatt for hacking og data på avveie.

– Dette er svært bekymringsfullt og viser hvorfor det bør mer teknologi inn i skolen, sier NITO-president Trond Markussen.

– Dataangrepet mot Nortura i desember kostet bedriften omtrent 36 millioner kroner. Det skal ikke mye til for at slike hendelser skjer igjen, i hvert fall ikke hvis IT-sikkerhet ikke blir tatt på alvor, fortsetter Markussen.

– Norske bedrifter må sikre at de ansatte har god nok opplæring og regler for datasikkerhet. Unge benytter mobilen stadig mer og er til stede på utallige plattformer. Hvis vi ikke snur trenden, vil datainformasjon hos unge komme på avveie.

Sju gode råd
NITO er svært opptatt av datasikkerhet og problemstillinger knyttet til informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT). Alle våre medlemmer støter på utfordringer relatert til datasikkerhet hver eneste dag, både på jobb og privat.

Sjansen er stor for at du vil oppleve falske nyheter, svindel, passord på avveie, forsøk på sosial manipulasjon eller løsepengevirus på et eller annet tidspunkt. Da er det viktig å ha kunnskap om digital førstehjelp.

Hva du gjør når du rammes er viktig for å begrense skadevirkningene av den uønskede hendelsen, eller dataangrepet?

– Hverdagen er tilbake, men mange er fortsatt er det mange som er på hjemmekontor. Pandemien har gjort hackerne flinkere til såkalte phishing-angrep og vi er spesielt utsatt for dette når man ikke er i lokaler med sine kollegaer, sier IKT-ekspert og medlem i NITO, Harald Stavn (bildet).

Her er Stavns råd for å minske risikoen for å bli utsatt:

  1. Sjekk med arbeidsgiver: Hvem tar jeg kontakt med dersom jeg har mistanke om phishing-angrep?
  2. Ta kontakt med avsender dersom du får en e-post med vedlegg du ikke forventer
  3. Bruk ikke samme PC privat som du gjør på jobb
  4. Bruk sterke, unike passord og skift ofte
  5. Tenk før du trykker på lenker du får tilsendt
  6. Gi aldri ut personlig informasjon
  7. Hold PC-en oppdatert


Leverandører
Tilbake til toppen