SecurityWorldMarket

09.09.2021

Tydelig retning for politiforskning

Lene Bomann-Larsen med tydelige prioriteringer av forskningen ved Politihøgskolen. Foto: Silje Pileberg.

Politihøgskolen vil framover styrke forskningen på spesielt tre områder: Digitalisering, forebyggende politiarbeid og ekstremisme.

– Vi skal utdanne framtidens politi. Vår forskning skal bidra til at de er forberedt på virkeligheten de skal ut i, sier Lene Bomann-Larsen, som begynte som leder ved Forskningsavdelingen på Politihøgskolen i januar.

Fjoråret var et spesielt år for alle. Ved Politihøgskolen ble 100-årsfeiringen dempet. Studenter og ansatte fikk en digital hverdag med utvidede bibliotektjenester. Men publiseringen fortsatte: 2019 hadde vært et rekordår, og 2020 fulgte hakk i hæl.

Politihøgskolens forskere var også mye i media. Blant annet fikk forskning om seksuell trakassering i politiet oppmerksomhet, og under de sterke «Black lives matter»-protestene i juni 2020 bidro Politihøgskolens forskere og faglærere i debatten.

Hundreårsjubileet ble dessuten en anledning til å satse på forskning på politiutdanningens historie, et tema som munner ut i en antologi som publiseres i november i år.


Leverandører
Tilbake til toppen