SecurityWorldMarket

11.03.2020

To personer druknet i februar

I årets to første måneder har fire menn og én kvinne omkommet som følge av drukning. Det er langt færre enn på samme tid i fjor, da 11 personer druknet i januar og februar.

Ifølge Redningsselskapets drukningsstatistikk omkom to menn som følge av drukning i februar. De to drukningene skjedde i Vestland og i Troms og Finnmark fylke.

– Vi har et håp om at nedgangen i antall drukningsulykker vil fortsette utover året. Vi oppfordrer alle til å være forsiktige rundt vann, og ta gode risikovurderinger enten de er i båt, på isen eller på tur langs åpent vann. Ta vare på hverandre, sier Tanja Krangnes, leder for fagområdet drukning i Redningsselskapet.

Vinteren har færre drukningsdødsfall enn de tre andre årstidene. Siden 2017 har 14 % av alle drukninger skjedd i desember, januar og februar.

Ulykkesbildet om vinteren er også noe forskjellig fra resten av året. Av de 45 registrerte hendelsene siden 2017 har hele 73 % omkommet etter fall fra land, mot 45 % på årsbasis. 9 % druknet fra fritidsbåt, og like mange omkom etter at biler har havnet i vannet. 4 % har gått gjennom isen, og 2 % har druknet fra yrkesbåt.

Av de 45 omkomne er 42 menn og tre kvinner. Alle var 18 år eller eldre.


Leverandører
Tilbake til toppen