SecurityWorldMarket

17.06.2024

Telenor med nytt cybersikkerhetsselskap

Thomas Kronen, daglig leder for Telenor Cyberdefence

Norsk næringsliv og offentlige virksomheter blir stadig utsatt for flere og mer alvorlige cyberangrep. 1 av 5 bedriftsledere sier at de har erfart cyberangrep det siste året, ifølge en spørreundersøkelse utført av Norstat. Det tilsvarer hele 130.000 norske bedrifter. Nå oppretter Telenor et nytt cybersikkerhetsselskap for å møte etterspørselen.

– Aldri før har vi opplevd så hyppige og alvorlige cybertrusler som i dag. Det digitale landskapet er under konstant angrep, noe som gjør robust cybersikkerhet mer kritisk enn noensinne. Nå bygger Telenor videre på erfaringen og spisskompetanse som et av landet sterkeste sikkerhetsaktører og etablerer et nytt cybersikkerhetsselskap med nordiske ambisjoner, sier Sigve Brekke, konsernsjef i Telenor.

Det nye selskapet har fått navnet Telenor Cyberdefence og blir en del av Telenor Amp-porteføljen. Porteføljen består i dag av 15 helt eller delvis eide selskaper, med en samlet verdi på 10 til 12 milliarder kroner.

– Eksponentiell vekst av data og økende digitalisering av alle deler av samfunnet gir kriminelle større angrepsflate mot næringslivet. Det er en utfordring vi må ta på største alvor. Ved å opprette Telenor Cyberdefence vil vi rendyrke satsingen på sikkerhet. Vi blir nå i stand til å utvikle avanserte sikkerhetsprodukter til bedriftsmarkedet raskere og i større grad tilpasset til markedets behov, sier Dan Ouchterlony, leder for Telenor Amp.

Thomas Kronen er utnevnt til daglig leder for det nye selskapet.

Stort umettet behov i markedet
En spørreundersøkelse utført av Norstat på vegne av Telenor viser at nærmere 9 av 10 næringslivsledere sier de er bekymret for at deres virksomhet kan bli lammet av et cyberangrep.

– Bedrifter innen alle sektorer utsettes i økende grad for cyberkriminalitet, og det er et stort umettet behov i markedet. Det ønsker vi å ta en del av, sier Thomas Kronen, leder for Telenor Cyberdefence. Han påpeker at Telenor Cyberdefence har som ambisjon å bygge opp en posisjon på tvers av Norden.

Telenor Cyberdefence vil tilby bedrifter et sikkerhetsoperasjonssenter (SOC) for døgnkontinuerlig overvåking, forebygging, deteksjon og respons på alle typer cybertrusler og hendelser. Selskapet vil også tilby spisskompetanse gjennom konsulenttjenester samt testing av IT-systemer og infrastruktur.

– Ifølge våre analyser utgjør det norske SOC-markedet rundt tre milliarder kroner årlig. Telenor Cyberdefence har som ambisjon å utvide virksomheten på tvers av Norden, så her ser vi et godt mulighetsrom til å vokse raskt og ta en sterk posisjon, sier Kronen.

Bygger på sterk sikkerhetskompetanse
Telenor Cyberdefence bygger på den unike posisjonen Telenor allerede har innen digital sikkerhet i bedriftsmarkedet i Norge. Som en del av Norges totalforsvar, og som forvalter og vokter av nasjonalkritisk infrastruktur, har Telenor en unik innsikt i trussellandskapet.

– Ved å opprette Telenor Cybersecurity, vil vi samle sikkerhetsekspertise fra hele Norden og bygge en kraftfull enhet med omfattende kompetanse som vil være dedikert til å ivareta våre kunders sikkerhet. Nå skal vi akselerere satsingen på sikkerhet, rendyrke kompetanse og bygge flere og bedre tjenester som bidrar til å trygge norske og nordiske virksomheter, sier Kronen.

Gjennom etableringen av Telenor Cyberdefence overføres om lag 50 sikkerhetsmedarbeidere fra Telenor Norge. Selskapet vil også ivareta de nåværende SOC-kundene til Telenor Norge. Det innebærer at Telenor Cyberdefence starter med en kundeportefølje på om lag 70 norske bedriftskunder.

Den nordiske satsningen følger en nylig styrking av det interne sikkerhetsmiljøet i Telenor Norge. Telenor Norge eier og drifter samfunnskritisk infrastruktur, og derfor har selskapet over mange år bygget opp et sterkt og høykompetent sikkerhetsmiljø for å ivareta det viktige samfunnsansvaret man har. I lys av den sikkerhetspolitiske situasjonen og utviklingen innenfor særlig digitale angrep, har Telenor nå styrket dette miljøet ytterligere gjennom det nye og rendyrkede interne Cyber Security Operation Center (CSOC). Den skal fokusere på Telenor Norges svært omfattende og komplekse IT- og telekominfrastruktur og ytterligere øke sikkerheten for Telenor Norge, kundene våre og samfunnet.Leverandører
Tilbake til toppen