SecurityWorldMarket

06.09.2023

Tar ytteligere grep mot digital svindel

Første møte i ekspertgruppen fant sted 4. september med formell åpning av avdelingsdirektør i Økokrim, Lone Charlotte Pedersen  (nr. 1 f.v) og seksjonsleder i Nkom, Inger Vollstad (nr. 2 f.v). Tilstede var også representanter fra Telenor, Telia, Ice og Finans Norge. Foto: Økokrim

Samfunnet taper hvert år over en halv milliard kroner som følge av digital svindel. Nå tas det ytterligere grep for å stoppe svindlerne.

Felles for mange av svindelforsøkene er bruken av elektronisk kommunikasjon. Omfanget og de samfunnsmessige konsekvensene gjør at Økokrim i år etablerer en nasjonal bedragerienhet. Nkom og Økokrim har også etablert en nasjonal ekspertgruppe mot digital svindel. Gruppen består av eksperter fra ulike myndigheter og bransje og ledes av seniorrådgiver i Nkom Johannes Vallesverd.  

— Både de menneskelige og samfunnsmessige konsekvensene av svindel er omfattende. Det er svært viktig at befolkningen har tillit til elektronisk kommunikasjon, og et økende antall svindelforsøk er en trussel mot det, sier Johannes Vallesverd i Nkom.

Bekymret befolkning
Politiets innbyggerundersøkelse fra 2021 viste at identitetstyveri og bedrageri på internett er blant de hendelsene som norske borgere er mest bekymret for å bli rammet av. 

— Nkom har sammen med flere samfunnsaktører vært en pådriver for arbeidet med digital antisvindel, og i fjor stoppet de største norske mobilnetteierne over 100 millioner forsøk på svindel, sier Vallesverd.Leverandører
Tilbake til toppen