SecurityWorldMarket

09.06.2020

Tanken på brann utfordrer tryggheten

Man kan ta mange grep for å bedre brannsikkerheten, men alle som jobber med brannsikkerhet konkluderer med at røykvarsleren er aller viktigst.

Nordmenn føler seg trygge i sine hjem. Ferske tall fra en undersøkelse gjennomført av Respons Analyse viser at over 75 prosent av befolkningen føler seg trygge i eget hjem. Det som i størst grad utfordrer tryggheten er tanken på brann. 43 prosent av de spurte er mest redd for at det skal begynne å brenne hjemme hos dem. På den andre siden sier nesten halvparten at tilstrekkelig brannsikring bidrar til økt trygghet hjemme.

Vekket 60 personer som sov i røykfylte boliger

– Sector Alarms oppfordring er derfor å sette av tid til å holde brannøvelser og sjekke røykvarslere. Optiske røykvarslere er det viktigste livreddende tiltaket du har i boligen din, sier sikkerhetsekspert Inge Svendsen i Sector Alarm.

– Optiske røykvarslere oppdager røyk i en tidlig fase og ofte før røyken har utviklet seg til en reell brann. Dette bekreftes av våre egne tall som viser at vi i fjor vekket og hjalp ut 60 personer sov i røykfylte boliger.

Røykvarsleren sjekkes hyppig

Undersøkelsen viser at personer med boligalarm opplever å ha et tryggere hjem og da spesielt for brann. En av tre har boligalarm og de opplever at hjemmet deres er tryggere. Undersøkelsen viser at Nordmenn sjekker røykvarslerne hyppig, men at de sjelden holder brannøvelser. Åtte av ti har sjekket røykvarsleren siste året, mens bare to av ti har hatt brannøvelse i hjemmet.

Har brannslukkeren din gått ut på dato?

– Husk at brannslukkere og brannslanger også har holdbarhetsdato, og må kontrolleres jevnlig. Produksjonsdatoen på brannslukkeren står nederst på apparatet, forteller Inge Svendsen. Brannslukkerens viktigste oppgave er å skape en rømningsvei ved å slå ned flammene. Derfor sier lovverket at det skal være minst én brannslukker i hver boenhet – helst plassert nær soverommene.

Røykvarsleren er aller viktigst

Man kan ta mange grep for å bedre brannsikkerheten, men alle som jobber med brannsikkerhet konkluderer med at røykvarsleren er aller viktigst.

Sector Alarms tips for økt brannsikring:

 • Sjekk røykvarsleren og slukkeutstyret
 • Fjern brennbare materialer som ligger i nærheten av åpen ild
 • Forlat aldri komfyren under matlaging
 • Sjekk at komfyr, vaskemaskin og tørketrommel er slått av
 • Sjekk at levende lys er slukket
 • Sjekk at ingen varmeovner er tildekket
 • Undersøk om det er svimerker eller sterk varmegang i sikringsskap
 • Se etter svimerker i ledninger, støpsler, kontakter og lamper
 • Slukk levende lys når du forlater rommet
 • Ha brannøvelser med barna i familien
 • Anskaff en boligalarm med brannvarsling koblet til en alarmstasjon

Leverandører
Tilbake til toppen