SecurityWorldMarket

10.01.2022

Styret for Brann- og redningsskolen er på plass

Justis- og beredskapsdepartementet har oppnevnt styret for den nye Brann- og redningsskolen, som etter planen skal starte opp i Tjeldsund i 2024.

– Vi er svært glad for at vi nå har fått oppnevnt et nytt og svært kompetent fagskolestyre, og at Irene Lange Nordahl har sagt seg villig til å påta seg vervet som styreleder, sier statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet Hans-Petter Aasen.

Stortinget vedtok i budsjettet rett før jul nye kostnadsrammer for etablering av fagskolen, etter at det i fjor sommer ble klart at det ikke vil være mulig å etablere skolen innenfor allerede vedtatte kostnadsrammer.

– Målet er at fagskolen skal åpnes i januar 2024. Dette vil bli et stort løft for brannutdanningen i Norge, og gjøre brann- og redningsvesenet enda bedre rustet til å håndtere krevende situasjoner, sier Aasen.

Den nye fagskolen vil ha omfattende samfunnsmessige gevinster, og kommunene vil få tilført viktig kompetanse innenfor samfunnssikkerhet, risikoplanlegging og risikovurdering. Fagskolen vil være en åpen offentlig utdanning som alle kan søke seg til – i motsetning til dagens utdanning, som krever at man må være ansatt i et brann- og redningsvesen før man kan starte å utdanne seg til brann- og redningspersonell.

Styret for Brann- og redningsskolen

Styreleder
Irene Lange Nordahl (forretningsutvikler/prosjektleder)

Styremedlemmer
Jon Myroldhaug (brannsjef Oslo brann- og redningsetat)
Anna Karin Hermansen (avdelingsleder i Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS)
Annelise Kiønig (rektor fagskolen Kristiania)
Odd Arne Thunberg (førsteamanuensis ved Universitetet i Tromsø)
Marit Endresen (avdelingsdirektør i DSB)
Johan Marius Ly (avdelingsdirektør i DSB)
Barbro Teigland (rådgiver ved Norges Brannskole)
Wictor Østvand Jensen (generalsekretær i Organisasjon for Norske Fagskolestudenter)

Varamedlemmer
Geir Thorsen (brannsjef Ålesund Brannvesen KF)
Laila Lien Østgård (brannsjef Valdres brann- og redningstjeneste IKS)
Rigmor Thorsteinsen (sjefingeniør i Statens vegvesen)
Andre Rondestvedt (seniorrådgiver ved Universitetssykehuset Nord-Norge)
Børre Vik-Jacobsen (fagdirektør i DSB)
Ann Christin Olsen-Haines (seksjonssjef i DSB)
Thomas Grue (rådgiver/tillitsvalgt i DSB)
Henning Skau (leder i Organisasjon for Norske Fagskolestudenter)


Leverandører
Tilbake til toppen